Zgodovina ekonomske misli

05-053  Zgodovina ekonomske misli

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: doc. dr. Primož Šterbenc

  Vsebina

 • Uvod: Pojasnitev osnovnih terminov: ekonomija, filozofija, zgodovina
 • Pomen zgodovinskega in filozofskega pristopa k proučevanju ekonomije
 • Zametki ekonomske misli: antične ekonomske razprave Platona, Aristotela, Ksenofonta
 • Ekonomija v judovsko-krščanski tradiciji
 • Protestantka revolucija: začetki oblikovanja modernega poslovnega sveta: Webrova interpretacija protestantizma
 • Predhodniki moderne ekonomske misli: merkantilizem, fiziokrati; John Locke, David Hume
 • Politična ekonomija: Adam Smith, Thomas Malthus, John Stuart Mill, Jeremy Bentham, David Ricardo
 • Kritika meščanske ekonomije: Karl Marx
 • Začetki ekonomske znanosti in marginalistična revolucija (Carl Menger, Leon Walras, Stanley Jevons)
 • Keynesianska ekonomija
 • Neoliberalna paradigma: Friedrich Hayek in Milton Friedman
 • Država blaginje

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo