Zgodovina in metodologija ekonomske znanosti (filozofija)

65-003  Zgodovina in metodologija ekonomske znanosti (filozofija)

magistrski študijski program druge stopnje Ekonomija in finance

Nosilec: prof. dr. Štefan Bojnec

  Vsebina

  • Uvod. Nameni, cilji in opis predmeta
  • Osnovna filozofija znanja. Značilnosti razumevanje ekonomskih pojavov
  • Filozofski in metodološki temelji teorije strategije
  • Faze in glavni trendi razvoja ekonomske znanosti
  • Sodobna ekonomska metodologija

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo