Zgodovina managerskih teorij (2018)

05-054  Zgodovina managerskih teorij (2018)

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: viš. pred. mag. Andrej Marković , doc. dr. Primož Turk

  Vsebina

 • Uvod: Razjasnitev in definiranje temeljnih pojmov: management, zgodovina, znanost, tehnika, teorija ter praksa
 • Različne zgodovine managementa, pomen zgodovinskega pristopa za razumevanje managementa
 • Management pred nastopom znanstvenega managementa: izvori ekonomije in managementa
 • Pomen inženirskega gibanja v ZDA za razvoj managementa
 • »Industrial engineering« kot predhodnik koncepta »managementa« v ZDA
 • Znanstveni management F. W. Taylorja in t.i. klasična teorija managementa (še Henri Fayol ter Max Weber)
 • Spoj managementa in psihologije: Hugo Münsterberg in Lilian Gilbert
 • Nova paradigma managementa: Elton Mayo, Douglas McGregor, Abraham Maslow
 • Znanost managementa v obdobju po II. svet. vojni: aplikacija matematike, statistike, kibernetike in splošne teorije sistemov na področje managementa
 • Izstopajoči avtorji s področja teorije managementa:

Peter Ferdinand Drucker
Charles Handy
Gareth Morgan
Edwards Deming

 • Management v 21. stoletju.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo