Priznavanje tujega izobraževanja

Kandidat za vpis na podiplomske študijske programe Fakultete za management, ki si je predhodno izobrazbo delno ali v celoti pridobil v tujini in ima tuje spričevalo, diplomo ali drugo listino, vloži vlogo za priznanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja skupaj s prijavo za vpis na portalu eVŠ.

 

Kandidat vso dokumentacijo za vpis in priznavanje tujega izobraževanja, ki je navedena v razpisu za vpis pošlje (kot priloge) po e-pošti na naslov referat@fm-kp.si s pripisom "Prijava v podiplomski študij - priznavanje izobraževanja 2020/2021"

 Kandidat predloži naslednje dokumente:

  • Neoverjena kopija diplome: neoverjena kopija listine/diplome o izobraževanju za katero se želi, da se prizna  – obvezna priloga,
  • Overjen prevod diplome: sodno overjen prevod diplome v slovenski jezik - obvezno le če listina ni v slovenskem, italijanskem, hrvaškem ali angleškem jeziku,
  • Neoverjena kopija dokazila o vsebini in trajanju ter opravljenih obveznostih med izobraževanjem ( npr. potrdilo o opravljenih izpitih ali priloga k diplomi, kjer naj bo razvidna tudi povprečna ocena študija) – obvezna priloga,
  • Kratek kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripravi kandidat – obvezna priloga,

Diplomska listina ne potrebuje legalizacije.

 

Kandidati za vpis na dodiplomske študijske programe, ki so srednjo šolo opravili v tujini in se vpisujejo v prvi letnik, pošljejo vlogo za priznavanje na vpisno službo Univerze na Primorskem na naslov: 

Univerza na Primorskem
Titov trg 4 
6000 Koper
S pripisom: »priznavanje srednješolskih spričeval«

 Opomba:

  • Spričevala iz nekdanjih jugoslovanskih republik, ki so pridobljena pred 25. junijem 1991 so priznana brez postopka priznavanja.
  • Spričevalo o mednarodni maturi (IB) je enakovredno maturitetnemu spričevalu, pridobljenemu v Republiki Sloveniji po Zakonu o gimnazijah (Ur. l. RS, št. 1/07 - uradno prečiščeno besedilo) brez postopka priznavanja.
  • Če imate stalno prebivališče v tujini in ste vložili zahtevo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, svetujemo, da si priskrbite pooblaščenca v tem postopku, če iz kakršnih koli razlogov ne morete sodelovati v postopku.

Postopek priznavanja ureja Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja. Več informacij najdete na spletni strani ENIC NARIC centra pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Kandidat ne plača stroškov postopka. 

 

Zadnja sprememba: 30. 6. 2020

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo