Priznavanje tujega izobraževanja

Kandidat za vpis na podiplomske študijske programe Fakultete za management, ki si je predhodno izobrazbo delno ali v celoti pridobil v tujini in ima tuje spričevalo, diplomo ali drugo listino, vloži vlogo za priznanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja skupaj s prijavo za vpis na portalu eVŠ.

Kandidat vso dokumentacijo za vpis, ki je navedena v razpisu za vpis, skupaj s podpisano prijavo za vpis pošlje na naslov:  

Univerza na Primorskem
Fakulteta za management
Cankarjeva 5
SI-6101 Koper

Kandidat predloži naslednje dokumente:

  • Diploma: originalna listina/diploma tuje institucije – obvezna priloga,
  • Neoverjena kopija diplome: neoverjena kopija listine/diplome iz prejšnje alineje, ki mora biti v enaki velikosti in obliki – obvezna priloga,
  • Potrdilo o opravljenih izpitih: originalno potrdilo o opravljenih izpitih, kjer naj bo razvidna povprečna ocena študija ali overjena kopija priloge k diplomi v angleškem jeziku – obvezna priloga,
  • Overjen prevod diplome: sodno overjen prevod diplome v slovenski jezik - obvezno le če listina ni v slovenskem, italijanskem, hrvaškem ali angleškem jeziku,
  • Overjen prevod potrdila o opravljenih izpitih: sodno overjen prevod potrdila o opravljenih izpitih - obvezno le če listina ni v slovenskem, italijanskem, hrvaškem ali angleškem jeziku,
  • Kronološki opis: kronološki opis izobraževanja, ki ga pripravi kandidat – obvezna priloga,
  • Opis študijskega programa: opis oz. podatki o končanem študijskem programu – neobvezna priloga.

Originalna diplomska listina o opravljenem izobraževanju mora biti legalizirana na podlagi:

Več informacij o legalizaciji tujih listin najdete na strani GOV.SI.

 

 

Kandidati za vpis na dodiplomske študijske programe, ki so srednjo šolo opravili v tujini in se vpisujejo v prvi letnik, pošljejo vlogo za priznavanje na vpisno službo Univerze na Primorskem na naslov:

 

Univerza na Primorskem
Titov trg 4 
6000 Koper
S pripisom: »priznavanje srednješolskih spričeval«

 Opomba:

  • Spričevala iz nekdanjih jugoslovanskih republik, ki so pridobljena pred 25. junijem 1991 so priznana brez postopka priznavanja.
  • Spričevalo o mednarodni maturi (IB) je enakovredno maturitetnemu spričevalu, pridobljenemu v Republiki Sloveniji po Zakonu o gimnazijah (Ur. l. RS, št. 1/07 - uradno prečiščeno besedilo) brez postopka priznavanja.
  • Če imate stalno prebivališče v tujini in ste vložili zahtevo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, svetujemo, da si priskrbite pooblaščenca v tem postopku, če iz kakršnih koli razlogov ne morete sodelovati v postopku.

Postopek priznavanja ureja Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja. Več informacij najdete na spletni strani ENIC NARIC centra pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Kandidat ne plača stroškov postopka. 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo