Univerzitetni program Management

Univerzitetni študijski program Management (tudi v angleščini) zahteva več samostojnosti, teoretičnega in raziskovalnega dela. Študentom daje znanje in spretnosti za sposobnost analize in sinteze ter predvidevanja rešitev in posledic pojavov na področju managementa, ekonomije in prava v organizaciji in družbi. Študenti se usposobijo za strokovno in raziskovalno delo ter prenos znanj v poslovni svet. Diplomant se bo razvil v odgovornega in trajnostno naravnanega strokovnjaka, ki bo sposoben odločati na operativni ravni v srednjem menedžmentu podjetja.

Vrsta programa: prvostopenjski univerzitetni študijski program
Študijsko področje:
0413 Poslovanje in upravljanje, management (KLASIUS-P-16); prej: 3459 Poslovodenje in upravljanje (KLASIUS-P)
Strokovni naslov: diplomirani  ekonomist/diplomirana ekonomistka (UN)
Raven izobrazbe SOK: 7
Kreditno ovrednotenje programa (ECTS): 180 kreditnih točk
Trajanje programa: tri leta
Način izvajanja študija: redni
Jezik: slovenski, angleški
Kraj izvajanja: Koper

Prenovili smo univerzitetni študijski program Management

V celoti smo prenovili in vsebinsko posodobili predmetnik univerzitetnega programa Management. Spremembe začnejo veljati v študijskem letu 2019/2020, ko bomo vpisovali v 1. letnik prenovljenega programa.

Študenti, ki so se v študijskem letu 2018/2019 vpisali v 1. letnik, 2. letnik in 3. letnik in bodo izpolnjevali pogoje za redno napredovanje (vpis) v višji letnik oz. podaljšan letnik, študij nadaljujejo in dokončajo po vpisanem programu.

Študenti, ki ponavljajo ali pavzirajo, pa se vpišejo v prenovljen program v skladu z merili za ponavljanje in napredovanje in tabelo primerljivosti predmetov .  

Dodatne informacije


Referat za študentske zadeve

Koper

 05 610 20 03
 05 610 20 20
 referat@fm-kp.si

Celje

 03 490 03 32
 referat-ce@fm-kp.si

Škofja Loka

 04 506 13 70
 04 506 13 90
 mare.zvan@guest.arnes.si

Uradne ure referata

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo