Visokošolski strokovni program Management

Visokošolski strokovni študijski program Management je naravnan bolj praktično. Študenti pridobijo znanja za načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadziranje podjetij in drugih organizacij v vseh poslovnih funkcijah. Naučijo se izraziti svoje kritično mišljenje in analitično reševati probleme ter samostojno strokovno in razvojno delovati. V okviru strokovne prakse v podjetju lahko povežejo teorijo s praktičnim delom, hkrati pa dobijo znanja in veščine za razumevanje političnega, socialnega in kulturnega okvira, v katerem delujejo podjetja in organizacije v Sloveniji in tujini.

 

Vrsta programa: visokošolski strokovni študijski program
Študijsko področje:
0413 Poslovanje in upravljanje, management (KLASIUS-P-16); prej: 3459 Poslovodenje in upravljanje (KLASIUS-P)
Strokovni naslov: diplomirani ekonomist/diplomirana ekonomistka (VS)
Raven izobrazbe SOK: 7
Kreditno ovrednotenje programa (ECTS): 180 kreditnih točk
Trajanje programa: tri leta
Kraj izvajanja: Koper
Način izvajanja študija: redni, izredni
Šolnina: izredni študij - vsi študenti; redni študij - samo študenti, ki so že bili vpisani v drug program ali  so ponavljali letnik (več informacij v povezavi Šolnina in prispevki 

Prenovili smo visokošolski strokovni študijski program Management

V celoti smo prenovili in vsebinsko posodobili predmetnik visokošolskega strokovnega programa Management. Spremembe začnejo veljati v študijskem letu 2019/2020, ko bomo vpisovali v 1. letnik prenovljenega programa.

Študenti, ki so se v študijskem letu 2018/2019 vpisali v 1. letnik, 2. letnik in 3. letnik in bodo izpolnjevali pogoje za redno napredovanje (vpis) v višji letnik oz. podaljšan letnik, študij nadaljujejo in dokončajo po vpisanem programu.

Študenti, ki ponavljajo ali pavzirajo, pa se vpišejo v prenovljen program v skladu z merili za ponavljanje in napredovanje in tabelo primerljivosti predmetov .

Dodatne informacije


Referat za študentske zadeve

Koper

 05 610 20 03
 05 610 20 20
 referat@fm-kp.si

Celje

 03 490 03 32
 referat-ce@fm-kp.si

Škofja Loka

 04 506 13 70
 04 506 13 90
 mare.zvan@guest.arnes.si

Uradne ure referata

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo