Prijava in vpis v dodiplomske študijske programe FM

Fakulteta za management razpisuje za študijsko leto 2020/2021 dva dodiplomska študijska programa:

 

Postopek prijave in vpisa določa Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/2021.

V skupnem uvodnem delu razpisa so zapisani postopki in roki za prijavo ter druge pomembne informacije glede prijave na razpis. Kandidate prosimo, da si razpis natančno preberejo.

Več informacij o prijavno-sprejemnem postopku dobite v Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze na Primorskem.

Prijavo za vpis kandidati oddajo v elektronski obliki na spletnem portalu eVŠ v slovenskem jeziku http://portal.evs.gov.si/prijava/ ali angleškem jeziku http://portal.evs.gov.si/prijava/?locale=en. Na spletnem portalu eVŠ so tudi navodila za oddajo prijave Za pomoč pri izpolnjevanju prijave za vpis (tudi digitalna potrdila in elektronski podpis) se obrnite na Urad za podporo uporabnikom – Enotni kontaktni center, in sicer med delavniki (pon. do pet.) od 8. do 22. ure. Lahko jim pišete na e-naslov ekc@gov.si ali jih pokličete na številko 080 2002, če kličete iz tujine pa na številko 00386 1 478 85 90.

Sprejeti kandidati bodo prejeli pisno povabilo k vpisu ter vsa navodila za vpis.

 

OPOZORILO za že vpisane študente
Študenti, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja še niso izrabili, se morajo prijaviti tako kot drugi kandidati.
Kandidati, ki so enkrat že ponavljali ali enkrat že spremenili študijski program, se za redni študij lahko prijavijo, vendar je za njihov študij predvideno plačilo šolnine skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu.  
Kandidati, ki so srednjo šolo opravili v tujini morajo v prijavno-vpisnem postopku skozi postopek priznavanja tujega izobraževanja, več informacij  o postopku preberite v tej povezavi.
Za izredni študij vsi študenti plačajo šolnino po ceniku. 

Prijava za vpis

 

 

Univerzitetni študijski program Management – izvedba v slovenskem jeziku
Študijsko središče  Redni študij
Izredni študij
 Koper

24

/

 

Univerzitetni študijski program Management – izvedba v angleškem jeziku* 
Študijsko središče  Redni študij
Izredni študij
 Koper

15

/

* Študijski program v angleškem jeziku se bo izvajal, če bo vanj vpisanih vsaj 15 študentov.

 

Visokošolski strokovni študijski program Management 
Študijsko središče  Redni študij
Izredni študij
 Koper

27

25

 

Prosta mesta v 3. prijavnem roku (10. 8. - 11. 9. 2020) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije)
Študijski program Študijsko središče  Redni študij
Izredni študij
UN Management - SLO
 Koper

-

/

UN Management - ANG
 Koper

-

/

VS Management
 Koper
3 /

 

Vpisna mesta (1. letnik) za vzporedni študij in diplomante

V študijskem letu 2020/2021 ni razpisanih mest za diplomante in za vzporedni študij na rednem študiju.

 

Vpisna mesta v višji letnik po merilih za prehode oz. pogojih za hitrejše napredovanje
Študijski program Redni študij
Izredni študij
UN Management - SLO - 2. letnik

5

/

UN Management - ANG - 2. letnik

5

/

VS Management - 2. letnik
5 /

Pogoji za vpis v višji letnik (po merilih za prehode) na univerzitetni program Management so objavljeni na tej povezavi. Pogoji za vpis v višji letnik (po merilih za prehode) na visokošolski strokovni študijski program Management so objavljeni na tej povezavi.

 

Kandidati se prijavijo na razpisna mesta v dveh oziroma treh prijavnih rokih:

 Prijavni roki
 Rezultati
 Vpis
   SLOVENSKI DRŽAVLJANI IN DRŽAVLJANI DRŽAV EU

PRVI prijavni rok:
od 12. 2. do 9. 6. 2020

 

od 14. 7. do 24. 7. 2020

 

od 27. 7. do 17. 8. 2020

 

DRUGI prijavni rok:
od 20. 8. do 28. 8. 2020

 

od 15. 9. do 23. 9. 2020

 

od 24. 9. do 30. 9. 2020

Zapolnitev mest*:
24. in 25. 9. 2020 do 12. ure
 26. 9. 2020 do 30. 9. 2020
   SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJCI IZ DRŽAV NEČLANIC EU

 PRVI prijavni rok:
od 12. 2. do 9. 6. 2020 

   do 16. 7. 2020

 DRUGI prijavni rok:
od 15. 6. do 24. 7. 2020 

   do 7. 8. 2020
 TRETJI prijavni rok
od 10. 8. do 11. 9. 2020
    do 23. 9. 2020
Zapolnitev mest:
24. in 25. 9. 2020 do 12. ure
  30. 9. 2020
   VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE)
 

Prijavni rok za vse študijske programe
od 1. 9. do 17. 9. 2020

 

                                                                

 

                                                                 

  

Prijava za vpis

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo