Prijava in vpis v dodiplomske študijske programe

Fakulteta za management razpisuje za študijsko leto 2017/2018 dva dodiplomska študijska programa:

 

Postopek prijave in vpisa določa Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2017/2018.

V skupnem uvodnem delu razpisa so zapisani postopki in roki za prijavo ter druge pomembne informacije glede prijave na razpis. Kandidate prosimo, da si razpis natančno preberejo.

Več informacij o prijavno-sprejemnem postopku dobite v Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze na Primorskem.

Prijavo za vpis kandidati oddajo v elektronski obliki na spletnem portalu eVŠ v slovenskem jeziku http://portal.evs.gov.si/prijava/ ali angleškem jeziku http://portal.evs.gov.si/prijava/?locale=enNavodila za prijavo so dostopna na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in športTehnično pomoč pri izpolnjevanju elektronskega obrazca prijave nudi Enotni kontaktni center državne uprave vsak dan (tudi sobote, nedelje in med prazniki) med 7. in 22. uro po telefonu 080 2002 ali po e-pošti: ekc@gov.si.

Sprejeti kandidati bodo prejeli pisno povabilo k vpisu ter vsa navodila za vpis.

 

Kandidati se prijavijo na razpisna mesta v dveh oziroma treh prijavnih rokih:

Prijavni roki
Rezultati
Vpis
SLOVENSKI DRŽAVLJANI IN DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU

Prvi prijavni rok:
od 6. 2. do 3. 3. 2017 

od 7. 7. do 25. 7. 2017

od 26. 7. do 14. 8. 2017

Drugi prijavni rok:
od 22. 8. do 29. 8. 2017

od 12. 9. do 25. 9. 2017

od 26. 9. do 30. 9. 2017

SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJCI IZ DRŽAV NEČLANIC EU
Prvi prijavni rok:
od 6. 2. do 14. 7. 2017  
do 20. 7. 2017   do 31. 7. 2017
 Drugi prijavni rok:
od 1. 8. do 15. 8. 2017

 do 21. 8. 2017

 do 15. 9. 2017

 Tretji prijavni rok
od 18. 9. do 22. 9. 2017

 do 27. 9. 2017  do 30. 9. 2017
VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE)

Prvi prijavni rok za vse študijske programe
od 6. 2. do 3. 3. 2017

   

Drugi prijavni rok za vse študijske programe
od 1. 9. do 19. 9. 2017

   

Prosta mesta za drugi prijavni rok bodo objavljena 21. avgusta 2017.

 

POMEMBNO za kandidate, ki se prijavljajo v 2. prijavnem roku
Kandidati, ki so bili v prvem roku sprejeti, a se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, lahko oddajo drugo prijavo za vpis.  Drugo prijavo za vpis lahko oddajo tudi tisti, ki so se po prvem prijavnem roku vpisali v sprejeti študijski program, vendar so se iz njega izpisali do 18. 8. 2017.

PROSTA VPISNA MESTA V DRUGEM PRIJAVNEM ROKU

  • VS Management, Koper: 54
  • VS Management, Celje: 32
  • VS Management, Škofja Loka: 28
  • UN Management, Koper - SLO: 22
  • UN Management, Koper - ANG: 20 (R), 20 (IZR)

 

Univerzitetni študijski program Management – izvedba v slovenskem jeziku
Študijsko središče  Redni študij
Izredni študij
 Koper

40

0

 

Univerzitetni študijski program Management – izvedba v angleškem jeziku* 
Študijsko središče  Redni študij
Izredni študij
 Koper

20

20

* Študijski program v angleškem jeziku se bo izvajal, če bo vanj vpisanih vsaj 15 študentov.

 

Visokošolski strokovni študijski program Management 
Študijsko središče  Redni študij
Izredni študij
 Koper

100

0

 Celje

50

0

 Škofja Loka
50 0

 

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanjstva in tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije)
Študijski program Študijsko središče  Redni študij
Izredni študij
UN Management - SLO
 Koper

10

0

UN Management - ANG
 Koper

10

10

VS Management
 Koper
10 0

VS Management
 Celje
5 0
VS Management
 Škofja Loka
5 0

 

Vpisna mesta (1. letnik) za vzporedni študij in diplomante

V študijskem letu 2017/2018 ni razpisanih mest za diplomante in za vzporedni študij na rednem študiju.

 

Vpisna mesta za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oz. pod pogoji za hitrejše napredovanje)

Število vpisnih mest je omejeno z razpisanimi vpisnimi mesti za 1. letnik  generacije. Pogoji za vpis v višji letnik (po merilih za prehode) na univerzitetni program Management so objavljeni na tej povezavi. Pogoji za vpis v višji letnik (po merilih za prehode) na visokošolski strokovni študijski program Management so objavljeni na tej povezavi.

 

OPOZORILO za že vpisane študente
Študenti, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja še niso izrabili, se morajo prijaviti tako kot drugi kandidati.
Kandidati, ki so enkrat že ponavljali ali enkrat že spremenili študijski program, se za redni študij lahko prijavijo, vendar je za njihov študij predvideno plačilo šolnine skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo