Sprejemni in diferencialni izpiti

Za vpis v 1. letnik magistrskega študijskega programa Ekonomija in finance kandidati opravijo sprejemni izpit - preizkus ugotavljanja analitičnih sposobnosti s področja ekonomije in matematike. Kandidati pridejo na sprejemni izpit v terminu oz. prijavnem roku, ko so oz. bodo oddali prijavo za študij, kandidati bodo pisno obveščeni o rezultatih preizkusa in sprejemu na študijski program.

Na sprejemni izpit se prijavite po e-pošti na naslov referat@fm-kp.si.

Vsi sprejemni izpiti potekajo na Fakulteti za management, Cankarjeva 5, Koper, 2. nadstropje.

 Za pripravo na sprejemni izpit preberite:  Kako se pripravim na izpit za vpis na Ekonomijo in finance  

Termini SPREJEMNIH IZPITOV za kandidate za vpis v magistrski program EKONOMIJA IN FINANCE:

 • torek 30. 6. 2020 ob 17. uri 
 • sreda 26. 8. 2020 ob 17. uri
 • sreda 16. 9. 2020 ob 17. uri

 

 

Diferencialne predmete opravljajo diplomanti, ki niso diplomirali s področij, ki so navedena kot sorodna področja v pogojih za vpis za posamezni študijski program in se želijo vpisati v študijske programe druge stopnje na Fakultetiza management. Kandidati za vpis v programe 2. stopnje morajo diferencialne predmete opraviti pred vpisom v študijski program.

Za opravljanje diferencialnih predmetov se kandidati prijavijo v referatu za študentske zadeve tako, da pošljejo izpolnjeno PRIJAVNICO. Strošek opravljanja posameznega predmeta znaša po ceniku UP 39,55 EUR in se plača po prejemu računa. 

Kandidati, ki menijo, da so vsebine posameznega diferencialnega predmeta že opravili v času predhodnega študija, lahko oddajo vlogo za priznavanje znanj in spretnosti, ki ji priložijo ustrezna dokazila. Več informacij dobite tukaj.

 

Za vpis v magistrski študijski program MANAGEMENT mora kandidat opraviti naslednji izpit in sprejemni razgovor:

 •  Izbrane vsebine iz managementa in poslovnih ved (12 KT po ECTS)
  • ponedeljek, 29. 6. 2020 ob 17.00 uri, predavalnica bo določena kasneje
  • torek, 25. 8. 2020 ob 17.00 uri, predavalnica bo določena kasneje
  • ponedeljek, 14. 9. 2020 ob 17.00 uri, predavalnica bo določena kasneje

 

 Za vpis v magistrski študijski program EKONOMIJA IN FINANCE mora kandidat opraviti naslednje izpite: 

 • Ekonomsko okolje podjetja (6 KT po ECTS)
  • sreda, 24. 6. 2020 ob 10.00 uri, predavalnica bo določena kasneje
  • četrtek, 27. 8. 2020 ob 17.00 uri, predavalnica bo določena kasneje
  • sreda, 9. 9. 2020 ob 10.00 uri, predavalnica bo določena kasneje
 • Osnove poslovnih financ (6 KT po ECTS)
  • ponedeljek, 29. 6. 2020 ob 15.30 uri, predavalnica bo določena kasneje
  • torek, 25. 8. 2020 ob 15.30 uri, predavalnica bo določena kasneje
  • sreda, 2. 9. 2020 ob 17. uri, predavalnica bo določena kasneje
 • Računovodstvo (6 KT po ECTS)
  • torek, 30. 6. 2020 ob 17.00 uri, predavalnica bo določena kasneje
  • sreda, 26. 8. 2020 ob 10.00 uri, predavalnica bo določena kasneje
  • petek, 4. 9. 2020 ob 17.00 uri, predavalnica bo določena kasneje

 

Za vpis v magistrski študijski program PRAVO ZA MANAGEMENT mora kandidat opraviti naslednji izpit:

 • Osnove prava za management  (12 KT po ECTS)
  • ponedeljek, 29. 6. 2020 ob 10.00 uri, predavalnica bo določena kasneje
  • četrtek, 27. 8. 2020 ob 10.00 uri, predavalnica bo določena kasneje
  • petek, 4. 9. 2020 ob 15.30 uri, predavalnica bo določena kasneje

 

Za vpis v magistrski program MANAGEMENT TRAJNOSTNEGA RAZVOJA mora kandidat opraviti naslednje izpite:

 • Uvod v management (6 KT po ECTS)
  • sreda, 1. 7. 2020 ob 10.00 uri, predavalnica bo določena kasneje
  • četrtek, 27. 8. 2020 ob 17.00 uri, predavalnica bo določena kasneje
  • petek, 4. 9. 2020 ob 15.30 uri, predavalnica bo določena kasneje
 • Pokrajinska in humana ekologija (FHŠ, 6 KT po ECTS)
  • sreda, 17. 6. 2020 ob 11.00 uri, izvedba na FHŠ
  • sreda, 26. 8. 2020 ob 11.00 uri, izvedba na FHŠ
  • sreda, 9. 9. 2020 ob 11.00 uri, izvedba na FHŠ

 

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo