Sprejemni in diferencialni izpiti

Za vpis v 1. letnik magistrskega študijskega programa Ekonomija in finance kandidati opravijo sprejemni izpit - preizkus ugotavljanja analitičnih sposobnosti s področja ekonomije in matematike. Kandidati pridejo na sprejemni izpit v terminu oz. prijavnem roku, ko so oz. bodo oddali prijavo za študij, kandidati bodo pisno obveščeni o rezultatih preizkusa in sprejemu na študijski program.

 

 Za pripravo na sprejemni izpit preberite:  Kako se pripravim na izpit za vpis na Ekonomijo in finance  

 

Termini sprejemnih izpitov za kandidate za vpis v magistrski program Ekonomija in finance bodo objavljeni v mesecu aprilu.

 

 

Diferencialne predmete opravljajo diplomanti, ki niso diplomirali s področij, ki so navedena kot sorodna področja v pogojih za vpis za posamezni študijski program in se želijo vpisati v študijske programe druge stopnje na Fakultetiza management. Kandidati za vpis v programe 2. stopnje morajo diferencialne predmete opraviti pred vpisom v študijski program.

Termini za opravljanje diferencialnih izpitov bodo objavljeni v mesecu aprilu.

 

Za vpis v magistrski študijski program Management mora kandidat opraviti naslednji izpit in sprejemni razgovor:

  •  Izbrane vsebine iz managementa in poslovnih ved (12 KT po ECTS)

Za vpis v magistrski študijski program Ekonomija in finance mora kandidat opraviti naslednje izpite: 

Za vpis v magistrski študijski program Pravo za management mora kandidat opraviti naslednji izpit:

  • Osnove prava za management  (12 KT po ECTS)

Za vpis v magistrski program Management trajnostnega razvoja mora kandidat opraviti naslednje izpite:

  

Za opravljanje diferencialnih predmetov se kandidati prijavijo v referatu za študentske zadeve tako, da pošljejo izpolnjeno prijavnico. Strošek opravljanja posameznega predmeta znaša po ceniku UP 39,55 EUR in se plača po prejemu računa. 

Kandidati, ki menijo, da so vsebine posameznega diferencialnega predmeta že opravili v času predhodnega študija, lahko oddajo vlogo za priznavanje znanj in spretnosti, ki ji priložijo ustrezna dokazila. Več informacij dobite tukaj.

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo