Sprejemni in diferencialni izpiti

Za vpis v 1. letnik magistrskega študijskega programa Ekonomija in finance kandidati opravijo sprejemni izpit - preizkus ugotavljanja analitičnih sposobnosti s področja ekonomije in matematike. Kandidati pridejo na sprejemni izpit v terminu oz. prijavnem roku, ko so oz. bodo oddali prijavo za študij, kandidati bodo pisno obveščeni o rezultatih preizkusa in sprejemu na študijski program.

Na sprejemni izpit se prijavite po e-pošti na naslov referat@fm-kp.si.

Vsi sprejemni izpiti potekajo na Fakulteti za management, Izolska vrata 2, Koper. 

 Za pripravo na sprejemni izpit preberite:  Kako se pripravim na izpit za vpis na Ekonomijo in finance  

Termini SPREJEMNIH IZPITOV za kandidate za vpis v magistrski program EKONOMIJA IN FINANCE  bodo objavljeni v aprilu 2021. 

 

 

Diferencialne predmete opravljajo diplomanti, ki niso diplomirali s področij, ki so navedena kot sorodna področja v pogojih za vpis za posamezni študijski program in se želijo vpisati v študijske programe druge stopnje na Fakultetiza management. Kandidati za vpis v programe 2. stopnje morajo diferencialne predmete opraviti pred vpisom v študijski program.

Za opravljanje diferencialnih predmetov se kandidati prijavijo v referatu za študentske zadeve tako, da pošljejo izpolnjeno PRIJAVNICO . Strošek opravljanja posameznega predmeta znaša po ceniku UP 40,56 EUR in se plača po prejemu računa. 

Kandidati, ki menijo, da so vsebine posameznega diferencialnega predmeta že opravili v času predhodnega študija, lahko oddajo vlogo za priznavanje znanj in spretnosti, ki ji priložijo ustrezna dokazila. Več informacij dobite tukaj.

 

Za vpis v magistrski študijski program MANAGEMENT mora kandidat opraviti naslednji izpit in sprejemni razgovor:

  • četrtek, 24. 6. 2021 ob 15.00 uri, predavalnica bo določena kasneje
  • torek, 24. 8. 2021 ob 17.00 uri, predavalnica bo določena kasneje
  • ponedeljek, 13. 9. 2021 ob 17.00 uri, predavalnica bo določena kasneje

 

 Za vpis v magistrski študijski program EKONOMIJA IN FINANCE mora kandidat opraviti naslednje izpite: 

  • četrtek, 24. 6. 2021 ob 17.00 uri, predavalnica bo določena kasneje
  • torek, 24. 8. 2021 ob 17.00 uri, predavalnica bo določena kasneje
  • četrtek, 9. 9. 2021 ob 17.00 uri, predavalnica bo določena kasneje
  • sreda, 30. 6. 2021 ob 17.00 uri, predavalnica bo določena kasneje
  • sreda, 25. 8. 2021 ob 17.00 uri, predavalnica bo določena kasneje
  • petek, 10. 9. 2021 ob 17. uri, predavalnica bo določena kasneje
  • četrtek, 1. 7. 2021 ob 17.00 uri, predavalnica bo določena kasneje
  • ponedeljek, 23. 8. 2021 ob 17.00 uri, predavalnica bo določena kasneje
  • ponedeljek, 13. 9. 2021 ob 17.00 uri, predavalnica bo določena kasneje

 

Za vpis v magistrski študijski program PRAVO ZA MANAGEMENT mora kandidat opraviti naslednji izpit:

  • torek, 29. 6. 2021 ob 17.00 uri, predavalnica bo določena kasneje
  • ponedeljek, 23. 8. 2021 ob 17.00 uri, predavalnica bo določena kasneje
  • petek, 10. 9. 2021 ob 17.00 uri, predavalnica bo določena kasneje

 

Za vpis v magistrski program MANAGEMENT TRAJNOSTNEGA RAZVOJA mora kandidat opraviti naslednje izpite:

  • četrtek, 1. 7. 2021 ob 17.00 uri, predavalnica bo določena kasneje
  • sreda, 25. 8. 2021 ob 17.00 uri, predavalnica bo določena kasneje
  • ponedeljek, 13. 9. 2021 ob 17.00 uri, predavalnica bo določena kasneje
  • četrtek, 24. 6. 2021 ob 17.00 uri, predavalnica bo določena kasneje
  • torek, 24. 8. 2021 ob 17.00 uri, predavalnica bo določena kasneje
  • četrtek, 9. 9. 2021 ob 17.00 uri, predavalnica bo določena kasneje

 

 Za vpis v magistrski program POLITOLOGIJA - MEDNARODNI ODNOSI IN GOSPODARSKA DIPLOMACIJA mora kandidat opraviti naslednje izpite:

  • petek, 18. 6. 2021 ob 17.00 uri, predavalnica bo določena kasneje
  • ponedeljek, 23. 8. 2021 ob 17.00 uri, predavalnica bo določena kasneje
  • ponedeljek, 13. 9. 2021 ob 17.00 uri, predavalnica bo določena kasneje
 • Medkulturno poslovno komuniciranje (6 KT po ECTS)
  • petek, 18. 6. 2021 ob 17.00 uri, predavalnica bo določena kasneje
  • ponedeljek, 23. 8. 2021 ob 17.00 uri, predavalnica bo določena kasneje
  • ponedeljek, 13. 9. 2021 ob 17.00 uri, predavalnica bo določena kasneje

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo