Sprejemni in diferencialni izpiti

Za vpis v 1. letnik magistrskega študijskega programa Ekonomija in finance kandidati opravijo preizkus ugotavljanja analitičnih sposobnosti s področja ekonomije in matematike. Prijavljeni kandidati bodo tudi pisno povabljeni na opravljanje preizkusa ter pisno obveščeni o rezultatih preizkusa in sprejemu na študijski program.

 

 Za pripravo na sprejemni izpit preberite:  Kako se prijavim na izpit za vpis na Ekonomijo in finance  

 

Termini sprejemnih izpitov za kandidate za vpis v magistrski program Ekonomija in finance:

Za Slovenske državljane in državljane držav članic EU:

– za kandidate, prijavljene v 1. prijavnem roku, bo preizkus v torek 4. 9. 2018 ob 17. uri v sejni sobi,  2. nadstropje, Cankarjeva 5, Koper - sprememba datuma - sprejemni izpit je prestavljen na sredo 5. 9. 2018 ob 17. uri
– za kandidate, prijavljene v 2. prijavnem roku, bo preizkus v četrtek 20. 9. 2018 ob 17. uri v sejni sobi,  2. nadstropje, Cankarjeva 5, Koper
– za kandidate, prijavljene v 3. prijavnem roku, bo datum preizkusa objavljen naknadno, če bodo še prosta mesta za vpis. 

Za tujce iz držav nečlanic EU:

– za kandidate, prijavljene v 1. prijavnem roku, bo preizkus v ponedeljek 2. 7. 2018 ob 17. uri v sejni sobi,  2. nadstropje, Cankarjeva 5, Koper
– za kandidate, prijavljene v 2. prijavnem roku, bo preizkus v torek 4. 9. 2018 ob 17. uri v sejni sobi,  2. nadstropje, Cankarjeva 5, Koper - sprememba datuma - sprejemni izpit je prestavljen na sredo 5. 9. 2018 ob 17. uri
– za kandidate, prijavljene v 3. prijavnem roku, bo preizkus v četrtek 20. 9. 2018 ob 17. uri v sejni sobi,  2. nadstropje, Cankarjeva 5, Koper

– za kandidate, prijavljene v 4. prijavnem roku , bo datum preizkusa objavljen naknadno, če bodo še prosta mesta za vpis.

 

Za vpis v 1. letnik magistrskega študijskega programa Politologija kandidati opravijo preizkus poznavanja področja politične filozofije (za vpis v smer Politologija) in mednarodnih odnosov (za vpis v smer Mednarodni odnosi).

 

Za pripravo na sprejemni izpit preberite:  Kako se pripravim na sprejemni izpit za vpis na Politologijo  

 

Termini sprejemnih izpitov za kandidate za vpis v magistrski program Politologija:

Za Slovenske državljane in državljane držav članic EU:

– za kandidate, prijavljene v 1. prijavnem roku, bo preizkus v torek 4. 9. 2018 ob 17. uri v računalniški učilnici,  2. nadstropje, Cankarjeva 5, Koper - SPREJEMNI IZPIT JE ODPOVEDAN
– za kandidate, prijavljene v 2. prijavnem roku, bo preizkus v četrtek 20. 9. 2018 ob 17. uri v računalniški učilnici,  2. nadstropje, Cankarjeva 5, Koper
– za kandidate, prijavljene v 3. prijavnem roku, bo datum preizkusa objavljen naknadno, če bodo še prosta mesta za vpis. 

 

Za tujce iz držav nečlanic EU:

– za kandidate, prijavljene v 1. prijavnem roku, bo preizkus ponedeljek 2. 7. 2018 ob 17. uri v računalniški učilnici,  2. nadstropje, Cankarjeva 5, Koper
– za kandidate, prijavljene v 2. prijavnem roku, bo preizkus v torek 4. 9. 2018 ob 17. uri v računalniški učilnici,  2. nadstropje, Cankarjeva 5, Koper - SPREJEMNI IZPIT JE ODPOVEDAN
– za kandidate, prijavljene v 3. prijavnem roku, bo preizkus v četrtek 20. 9. 2018 ob 17. uri v računalniški učilnici,  2. nadstropje, Cankarjeva 5, Koper

– za kandidate, prijavljene v 4. prijavnem roku , bo datum preizkusa objavljen naknadno, če bodo še prosta mesta za vpis.

 

Premostitveni program opravljajo diplomanti, ki niso diplomirali s področja managementa, ekonomskih in poslovnih ved ter prava in se želijo vpisati v študijske programe druge stopnje na Fakultetiza management. Kandidati za vpis v programe 2. stopnje morajo diferencialne predmete opraviti pred vpisom v študijski program.

Za vpis v magistrski študijski program Management mora kandidat opraviti naslednje izpite:

 • Uvod v management (6 KT po ECTS)
  • 18. junij 2018 ob 10. uri v veliki predavalnici (Cankarjeva 5)
  • 24. avgust 2018 ob 10. uri v veliki predavalnici (Cankarjeva 5)
  • 13. september 2018 ob 10. uri v predavalnici B2 (Trg Brolo 12)
 • Uvod v ekonomijo (6 KT po ECTS)
  • 19. junij 2018 ob 12. uri v veliki predavalnici (Cankarjeva 5)
  • 20. avgust 2018 ob 10. uri v veliki predavalnici VP (Cankarjeva 5)
  • 10. september 2018 ob 12. uri v veliki predavalnici (Cankarjeva 5)
 • Uvod v pravo (6 KT po ECTS)
  • 6. julij 2018 ob 14. uri v predavalnici B3 (Trg Brolo 12)
  • 16. avgust 2018 ob 11. uri v predavalnici B5 (Trg Brolo 12)
  • 14. september 2018 ob 10. uri v predavalnici B2 (Trg Brolo 12)

 

Za vpis v magistrski študijski program Ekonomija in finance mora kandidat opraviti naslednje izpite

 • Uvod v ekonomijo (6 KT po ECTS)
  • 19. junij 2018 ob 12. uri v veliki predavalnici (Cankarjeva 5)
  • 20. avgust 2018 ob 10. uri v veliki predavalnici VP (Cankarjeva 5)
  • 10. september 2018 ob 12. uri v veliki predavalnici (Cankarjeva 5)
 •   Osnove poslovnih financ (6 KT po ECTS)
  • 28. junij 2018 ob 17. uri v veliki predavalnici (Cankarjeva 5)
  • 28. avgust 2018 ob 17. uri v predavalnci B2 (Trg Brolo 12)
  • 6. september 2018 ob 17. uri v veliki predavalnici (Cankarjeva 5)
  • 12. september 2018 ob 10. uri v predavalnici B2 (Trg Brolo 12)
 • Osnove računovodstva (6 KT po ECTS)
  • 18. junij 2018 ob 12. uri v predavalnici B2 (Trg Brolo 12)
  • 24. avgust 2018 ob 10. uri v veliki predavalnici (Cankarjeva 5)
  • 4. september 2018 ob 12. uri v predavalnici B2 (Trg Brolo 12)
  • 11. september 2018 ob 11. uri v predavalnici B6 (Trg Brolo 12)
    

Za vpis v magistrski študijski program Pravo za management mora kandidat opraviti naslednje izpite:

 • Uvod v management (6 KT po ECTS)
  • 18. junij 2018 ob 10. uri v veliki predavalnici (Cankarjeva 5)
  • 24. avgust 2018 ob 10. uri v veliki predavalnici (Cankarjeva 5)
  • 13. september 2018 ob 10. uri v predavalnici B2 (Trg Brolo 12)
 • Pravo družb in delovno pravo (6 KT po ECTS)
  • 28. junij 2018 ob 16. uri v predavalnici B3 (Trg Brolo 12)
  • 28. avgust 2018 ob 10. uri v predavalnici B5 (Trg Brolo 12)
  • 11. september 2018 ob 10.30 uri v predavalnici B1 (Trg Brolo 12)
 • Uvod v pravo (6 KT po ECTS)
  • 6. julij 2018 ob 14. uri v predavalnici B3 (Trg Brolo 12)
  • 16. avgust 2018 ob 11. uri v predavalnici B5 (Trg Brolo 12)
  • 14. september 2018 ob 10. uri v predavalnici B2 (Trg Brolo 12)
    

Za vpis v magistrski program Management trajnostnega razvoja mora kandidat, ki ni diplomiral s področja humanističnih, družboslovnih, tehniških, zdravstvenih, biotehničnih ali naravoslovnih ved, opraviti naslednje izpite:

 • Uvod v management (6 KT po ECTS)
  • 18. junij 2018 ob 10. uri v veliki predavalnici (Cankarjeva 5)
  • 24. avgust 2018 ob 10. uri v veliki predavalnici (Cankarjeva 5)
  • 13. september 2018 ob 10. uri v predavalnici B2 (Trg Brolo 12)
 • Pokrajinska in humana ekologija (FHŠ, 6 KT po ECTS)
  • 21. junij 2018 ob 11. uri; ustni izpit se opravlja na Fakulteti za humanistične študije, Kabinet 31 - GEO
  • 23. avgust 2018 ob 11. uri; ustni izpit se opravlja na Fakulteti za humanistične študije, Kabinet 31 - GEO
  • 6. september 2018 ob 11. uri; ustni izpit se opravlja na Fakulteti za humanistične študije, Kabinet 31 - GEO
  • 12. september 2018 ob 10. uri; ustni izpit se opravlja na Fakulteti za humanistične študije, Kabinet 31 - GEO
    

Za vpis v magistrski program Politologija mora kandidat, ki ni diplomiral s področja družboslovnih in humanističnih ved, opraviti naslednje izpite:

 • Etika in kultura v poslovnem svetu (6 KT po ECTS)
  • 18. junij 2018 ob 14. uri v predavalnici B5 (Trg Brolo 12)
  • 24. avgust 2018 ob 14. uri v predavalnici B5 (Trg Brolo 12)
 • Uvod v medkulturno mišljenje (FHŠ, 6 KT po ECTS)
  • 6. junij 2018 ob 11. uri; ustni izpit se opravlja na Fakulteti za humanistične študije
  • 23. avgust 2018 ob 11. uri; ustni izpit se opravlja na Fakulteti za humanistične študije (Titov trg 5), predavalnica Levant 2

 

Za vpis v magistrski program Inoviranje in podjetništvo mora kandidat, ki ni diplomiral s področja managementa, ekonomije, poslovnih in upravnih ved in prava, opraviti naslednje izpite

 • Uvod v management (6 KT po ECTS)
  • 18. junij 2018 ob 10. uri v veliki predavalnici (Cankarjeva 5)
  • 24. avgust 2018 ob 10. uri v veliki predavalnici (Cankarjeva 5)
 • Temelji podjetništva  (6 KT po ECTS)
  • 5. julij 2018 ob 10. uri v predavalnici B2 (Trg Brolo 12)
  • 30. avgust 2018 ob 10. uri v predavalnici B2 (Trg Brolo 12)
  • 6. september 2018 ob 10. uri v predavalnici B2 (Trg Brolo 12)
    

Za opravljanje diferencialnih predmetov se kandidati prijavijo v referatu za študentske zadeve tako, da pošljejo izpolnjeno prijavnico. Strošek opravljanja posameznega predmeta znaša po ceniku UP 39,55 EUR in se plača po prejemu računa. 

Kandidati, ki menijo, da so vsebine posameznega diferencialnega predmeta že opravili v času predhodnega študija, lahko oddajo vlogo za priznavanje znanj in spretnosti, ki ji priložijo ustrezna dokazila. Več informacij dobite tukaj.

Kandidati za vpis v magistrski študijski program 2. stopnje Ekonomija in finance ter Management, ki so diplomirali na dodiplomskih študijskih programih visokošolskih zavodov s spodnjega seznama, ne opravljajo premostitvenega programa.

 

Univerza, visokošolski zavod

Fakulteta, visoka šola

Univerza na Primorskem

Fakulteta za management Koper

Univerza v Ljubljani

Ekonomska fakulteta

Pravna fakulteta

Fakulteta za upravo

Univerza v Mariboru

Ekonomsko-poslovna fakulteta

Pravna fakulteta

Fakulteta za organizacijske vede

Samostojni visokošolski zavod

 

Fakulteta za organizacijske študije Novo mesto

Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici

Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto

Fakulteta za komercialne in poslovne vede Celje (študijski program Komerciala I, Poslovna informatika I)

Gea College - Fakulteta za podjetništvo

Visoka poslovna šola Doba Maribor

Fakulteta za državne in evropske študije

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

Fakulteta za uporabne družbene študije Nova Gorica

Evropsko središče Maribor (študijski program Upravljanje in vodenje poslovnih sistemov, Evropske poslovne študije in Finančne storitve)

Fakulteta za poslovne vede

IBS Mednarodna poslovna šola

Visoka poslovna šola Erudio

Visoka šola za računovodstvo

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo