Diferencialni izpiti

Premostitveni program opravljajo diplomanti, ki niso diplomirali s področja managementa, ekonomskih in poslovnih ved ter prava in se želijo vpisati v študijske programe druge stopnje na Fakultetiza management. Kandidati za vpis v programe 2. stopnje morajo diferencialne predmete opraviti pred vpisom v študijski program.

Za vpis v magistrski študijski program Management mora kandidat opraviti naslednje izpite:

Za vpis v magistrski študijski program Ekonomija in finance mora kandidat opraviti naslednje izpite

Za vpis v magistrski študijski program Pravo za management mora kandidat opraviti naslednje izpite:

Za vpis v magistrski program Management trajnostnega razvoja mora kandidat, ki ni diplomiral s področja humanističnih, družboslovnih, tehniških, zdravstvenih, biotehničnih ali naravoslovnih ved, opraviti naslednje izpite:

Za vpis v magistrski program Politologija mora kandidat, ki ni diplomiral s področja družboslovnih in humanističnih ved, opraviti naslednje izpite:

Za vpis v magistrski program Inoviranje in podjetništvo mora kandidat, ki ni diplomiral s področja managementa, ekonomije, poslovnih in upravnih ved in prava, opraviti naslednje izpite

Za opravljanje diferencialnih predmetov se kandidati prijavijo v referatu za študentske zadeve tako, da pošljejo izpolnjeno prijavnico. Strošek opravljanja posameznega predmeta znaša po ceniku UP 39,55 EUR in se plača po prejemu računa. 

Kandidati, ki menijo, da so vsebine posameznega diferencialnega predmeta že opravili v času predhodnega študija, lahko oddajo vlogo za priznavanje znanj in spretnosti, ki ji priložijo ustrezna dokazila. Več informacij dobite tukaj.

Kandidati za vpis v magistrski študijski program 2. stopnje Ekonomija in finance ter Management, ki so diplomirali na dodiplomskih študijskih programih visokošolskih zavodov s spodnjega seznama, ne opravljajo premostitvenega programa.

 

Univerza, visokošolski zavod

Fakulteta, visoka šola

Univerza na Primorskem

Fakulteta za management Koper

Univerza v Ljubljani

Ekonomska fakulteta

Pravna fakulteta

Fakulteta za upravo

Univerza v Mariboru

Ekonomsko-poslovna fakulteta

Pravna fakulteta

Fakulteta za organizacijske vede

Samostojni visokošolski zavod

 

Fakulteta za organizacijske študije Novo mesto

Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici

Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto

Fakulteta za komercialne in poslovne vede Celje (študijski program Komerciala I, Poslovna informatika I)

Gea College - Fakulteta za podjetništvo

Visoka poslovna šola Doba Maribor

Fakulteta za državne in evropske študije

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

Fakulteta za uporabne družbene študije Nova Gorica

Evropsko središče Maribor (študijski program Upravljanje in vodenje poslovnih sistemov, Evropske poslovne študije in Finančne storitve)

Fakulteta za poslovne vede

IBS Mednarodna poslovna šola

Visoka poslovna šola Erudio

Visoka šola za računovodstvo

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo