Magistrski program Ekonomija in finance

Študijski program Ekonomija in finance je sodoben, mednarodno primerljiv in dinamičen študijski program. Znanja, ki jih dobi diplomant, mu pomagajo pri razumevanju in reševanju mikroekonomskih in finančnih problemov, s katerimi se vsak dan srečujemo v poslovnem svetu, ter tudi makroekonomskih izzivov v narodnem gospodarstvu kot celoti. Študij daje tudi povsem strokovna in praktična znanja, ki so uporabna pri uresničitvi podjetniških idej ali pri učinkoviti organizaciji in vodenju podjetja ali javnega zavoda.
Študij je namenjen vsem, ki načrtujejo in izvajajo strateške in operativne razvojne scenarije podjetij, izvajajo ekonomske analize za potrebe strateškega razvoja podjetja in znajo prepoznati priložnosti in nevarnosti ekonomskega, poslovnega in institucionalnega okolja ter se primerno odzvati.

Vrsta programa: magistrski študijski program 2. stopnje
Študijsko področje: Družbene vede in vedenjske znanosti (KLASIUS-P-16: 31)
Strokovni naslov: magister/magistrica ekonomije
Raven izobrazbe SOK: 8
Kreditno ovrednotenje programa (ECTS): 120 kreditnih točk
Trajanje programa: dve leti
Način izvajanja študija: redni
Jezik: slovenski, angleški (možnost pridobitve dvojne diplome z Moskovsko državno univerzo Lomonosova)
Kraj izvajanja: Koper

V študijskem letu 2017/2018 bomo začeli izvajati prenovljen magistrski študijski program Ekonomija in finance.
Študenti, ki se bodo v 2017/2018 vpisali v 1. letnik, bodo študijske obveznosti opravljali po prenovljenem programu/predmetniku. Študenti, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v višji letnik, v študijskem letu 2017/2018 študij nadaljujejo in dokončajo po vpisanem programu/predmetniku. Študenti, ki pavzirajo ali bodo 1. letnik ponavljali, se vpišejo v prenovljeni program v skladu z merili za ponavljanje in napredovanje. 

 

Dodatne informacije


Referat za študentske zadeve

Koper

 05 610 20 03
 05 610 20 20
 referat@fm-kp.si

Celje

 03 490 03 32
 referat-ce@fm-kp.si

Škofja Loka

 04 506 13 70
 04 506 13 90
 mare.zvan@guest.arnes.si

 

Uradne ure referata 

Naši študenti o programu

  • Študij na Fakulteti za management mi daje interdisciplinarno znanje s področja ekonomije, financ in managementa. Prav to odlično prepletanje in vpetost fakultete v lokalno ter širše družbeno okolje, sta me prepričala, da sem se odločil za podiplomski študij ekonomije in financ.

    Matej Kekič

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo