Napredovanje in dokončanje - Magistrski program Inoviranje in podjetništvo

Študent se lahko vpiše v 2. letnik, če je opravi študijske obveznosti 1. letnika v obsegu najmanj 39 kreditnih točk po sistemu ECTS.

V izjemnih primerih lahko študent napreduje v 2. letnik, če je opravi študijske obveznosti 1. letnika v obsegu manj kot 39 kreditnih točk po sistemu ECTS. O tem odloča pristojna komisija.

 

Študent lahko enkrat ponavlja 1. letnik, če zbere najmanj 27 kreditnih točk po sistemu ECTS iz 1. letnika.

V izjemnih primerih lahko študent enkrat ponavlja 1. letnik, če zbere manj kot 27 kreditnih točk po sistemu ECTS iz 1. letnika. O tem odloča pristojna komisija.

 

Študent, ki se je vpisal na študijski program, uspešno zaključi študij, ko opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in izdela ter uspešno zagovarja magistrsko nalogo in s tem zbere vseh 120 kreditnih točk po sistemu ECTS.

Študent, ki se je vpisal po merilih za prehode v 2. letnik, mora za dokončanje študija opraviti vsaj 45 kreditnih točk po sistemu ECTS, od tega vsaj 27 kreditnih točk obveznosti iz predmetov in 18 kreditnih točk obveznosti iz diplomskega dela.

Študent lahko magistrsko nalogo nadomesti z magistrskim inovacijsko podjetniškim projektom. Odločitev o priznavanju 18 kreditnih točk po sistemu ECTS sprejme pristojna komisija UP FM.

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo