Pogoji za vpis - Magistrski program Inoviranje in podjetništvo

Pogoj za vpis v 1. letnik

  • diploma študijskega programa 1. stopnje s področja managementa, ekonomije, poslovnih in upravnih ved ter prava; ali
  • diploma dodiplomskega študijskega programa (programi, sprejeti pred 11. 6. 2004) s področja - managementa, ekonomije, poslovnih in upravnih ved ter prava.

V 1. letnik se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so diplomirali po študijskem programu 1. stopnje ali dodiplomskem študijskem programu (programi, sprejeti pred 11. 6. 2004) iz drugih strokovnih področij, vendar morajo pred vpisom opraviti obveznosti bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu od 12 do 18 ECTS. Te obveznosti kandidatu določi pristojna komisija glede na različnost strokovnega področja.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

 

Merila za prehode 

Prehodi v študijski program 2. stopnje Inoviranje in podjetništvo so mogoči:

  • iz študijskih programov 2. stopnje na področju managementa, ekonomije, poslovnih in upravnih ved ter prava, in
  • univerzitetnih študijskih programov na področju managementa, ekonomije, poslovnih in upravnih ved ter prava (sprejeti pred 11.6.2004).

Študent oz. diplomant (študijskega programa pred 11.6.2004) se lahko vpiše po merilih za prehode, če mu pristojna komisija lahko iz predhodnega programa prizna vsaj polovico obveznosti ECTS iz obveznih vsebin študijskega programa.

Pri prehodu se priznajo primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu in neformalno pridobljena primerljiva znanja. Pristojna komisija odloči v kateri letnik lahko študent prehaja in študentu določi individualni predmetnik za dokončanje študija tako, da ob koncu študija študent pridobi vse potrebne kompetence.

Vse opravljene študijske obveznosti v prvem in drugem študijskem programu so vključene v Prilogo k diplomi.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo