Predmetnik - Magistrski program Inoviranje in podjetništvo

 

Šifra predmeta

Študijske obveznosti

KT

 
Obvezni predmeti
 

 64-020

Digitalno trženje

 9

64-002

Sodobni izzivi podjetništva

9

64-003

Finančni vidiki inovacijskih in podjetniških projektov

9

64-004

Kvalitativna metodologija

3

64-005

Razvoj inovativnega tržnega proizvoda

9

  64-021

Razvoj uspešne znamke startup podjetja

 9

64-007

Strokovno razvojno delo 1

3

 
Izbirni predmeti
 

64-xxx

Izbirni predmet (1)

9

 

Šifra predmeta
Študijske obveznosti
KT
 
Obvezni predmeti
 

 64-022

 Management inoviranja in tehnologij

 9

64-009

Statistične metode

3

64-006

Dizajnerski pristop k inoviranju

9

64-011

Strokovno razvojno delo 2

3

64-100

Magistrska naloga

18

 
Izbirni predmeti
 

60-XXX

Izbirni predmet (2)

18

 

Šifra predmeta
Predmet (9 KT)
64-013 Informacijska tehnologija - orodje podjetnika
64-015 Management mednarodnega poslovanja
64-016 Socialno podjetništvo in socialne inovacije
64-018 Angleščina za podjetništvo
64-019 Družinsko podjetništvo
64-023 Eko inovacije v podjetništvu
64-024 Sistemsko spodbujanje inovativnosti
64-025

Pravno varstvo intelektualne lastnine v podjetništvu

 

Izbirne vsebine programa obsegajo 27 KT.

Študent lahko študijske obveznosti v obsegu 27 KT (izbirni predmeti) pridobi na drugi članici univerze ali na drugem visokošolskem zavodu v Sloveniji ali v tujini. Tako pridobljene KT lahko uveljavi v študijskem programu v skladu s pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti.

 

KT = kreditne točke po evropskem kreditnem sistemu (ECTS)

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo