Magistrski program Management

Program smo vsebinsko posodobili in prenovili predmetnik. Prenovljen program vsebuje osem (8) izbirnih modulov in se izvaja tudi v angleškem jeziku!

 

    

 

   

 

Spremembe začnejo veljati v študijskem letu 2020/2021, študenti, ki so se v študijskem letu 2019/2020 vpisali v 1. letnik in 2. letnik in bodo izpolnjevali pogoje za redno napredovanje (vpis) v višji letnik ali absolvensti staž, študij nadaljujejo in dokončajo po vpisanem programu.

Študenti, ki ponavljajo ali pavzirajo, pa se vpišejo v prenovljen program v skladu z merili za ponavljanje in napredovanje in tabelo primerljivosti predmetov. Tem študentom bomo ustrezno uskladili indeks.  

 

 

Vrsta programa: magistrski študijski program 2. stopnje
Študijsko področje: 0413 Poslovanje in upravljanje, management (KLASIUS-P-16); prej: 3459 Poslovodenje in upravljanje (KLASIUS-P)
Strokovni naslov: magister/magistrica managementa
Raven izobrazbe SOK: 8
Kreditno ovrednotenje programa: 120 kreditnih točk
Trajanje programa: dve leti
Način izvajanja: redni
Jezik: slovenski, angleški
Kraj izvajanja: Koper
Programski direktor:  izvedba v slovenskem jeziku izr. prof. dr. Aleksander Janeš (aleksander.janes@fm-kp.si) , izvedba v angleškem jeziku izr. prof. dr. Armand Faganel (armand.faganel@fm-kp.si)

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo