Magistrski program Management

S študijem na magistrskem študijskem programu Management (tudi v angleščini) pridobite vrednote, znanje in veščine, s katerimi lahko uspešno vodite pridobitne ali nepridobitne organizacije in učinkovito razrešujete poslovne izzive, ki se pri tem porajajo.
Študij je namenjen vsem, ki želite pridobiti nova znanja na področju managementa ter vpeljati nove metode načrtovanja, organiziranja, vodenja in obvladovanja, vsem, ki želite z dobrim znanjem in uspešnim vodenjem prispevati k rasti gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest in se postaviti ob bok mednarodni konkurenci, ter vsem ambicioznim posameznikom, ki potrebujejo ustrezna znanja in veščine za uresničitev svoje poslovne vizije.

Vrsta programa: magistrski študijski program 2. stopnje
Študijsko področje: 0413 Poslovanje in upravljanje, management (KLASIUS-P-16); prej: 3459 Poslovodenje in upravljanje (KLASIUS-P)
Strokovni naslov: magister/magistrica managementa
Raven izobrazbe SOK: 8
Kreditno ovrednotenje programa: 120 kreditnih točk
Trajanje programa: dve leti
Način izvajanja: redni
Jezik: slovenski, angleški
Kraj izvajanja: Koper

Prenovili smo magistrski program Management!

Program smo vsebinsko posodobili in prenovili predmetnik. Prenovljeni program vsebuje osem izbirnih modulov: Management v sodobni družbi, Management Industrije  4.0, Poslovanje v digitalnem okolju, Marketing, Finančno poslovanje, Podjetništvo, Jeziki v poslovnem okolju in Kadrovski management.

Spremembe začnejo veljati v študijskem letu 2020/2021, študenti, ki so se v študijskem letu 2019/2020 vpisali v 1. letnik in 2. letnik in bodo izpolnjevali pogoje za redno napredovanje (vpis) v višji letnik ali absolvensti staž, študij nadaljujejo in dokončajo po vpisanem programu.

Študenti, ki ponavljajo ali pavzirajo, pa se vpišejo v prenovljen program v skladu z merili za ponavljanje in napredovanje in tabelo primerljivosti predmetov. Tem študentom bomo ustrezno uskladili indeks.  

Dodatne informacije


Referat za študentske zadeve

Koper

 05 610 20 03
 05 610 20 20
 referat@fm-kp.si

Celje

 03 490 03 32
 referat-ce@fm-kp.si

Škofja Loka

 04 506 13 70
 04 506 13 90
 mare.zvan@guest.arnes.si

 

Uradne ure referata 

Naši študenti o programu

  • Za management sem se odločil zaradi potrebe po ekonomskem znanju na delovnem mestu. Magistrski študij na Fakulteti za management je bil naravno nadaljevanje po naravoslovni fakulteti, ki sem jo končal, saj mi je manjkalo praktičnega poslovnega znanja. Zanimam se za posel in želim pridobiti znanja, ki bi mi omogočila podjetniško pot. Nadgraditi želim praktično znanje, ki ga imam, s primerno vodenim teoretičnim znanjem. Bližina fakultete, popoldanska predavanja in možnost sprotnega opravljnja obveznosti so me prepričali, da zmorem študirati ob delu.

    Aleksander Pahor

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo