Organiziranost študija

Redni študij se izvaja na sedežu fakultete skladno s študijskim koledarjem, ki ga sprejme senat fakultete.

Študijsko leto traja od 1. oktobra do 30. septembra in je sestavljeno:

  • iz jesenskega (1. in 2. kvartal) in spomladanskega (3. in 4. kvartal) semestra. Vsak semester traja 15 tednov. Študenti se udeležujejo predavanj in vaj po urniku, ki ga prejmejo na začetku vsakega kvartala oz. semestra;
  • iz treh izpitnih obdobij, ko študenti opravljajo izpite iz predmetov jesenskega oz. spomladanskega semestra. Prvo – zimsko izpitno obdobje je v času semestralnih počitnic; začne se v drugi polovici januarja in konča sredi februarja. Drugo – poletno izpitno obdobje je v juniju, takoj po koncu predavanj v spomladanskem semestru. Tretje – jesensko izpitno obdobje se začne sredi avgusta.

Predavanja in vaje ter druge organizirane oblike študija potekajo med tednom od ponedeljka do petka v popoldanskem času med 16.30 in 20.30 uro.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo