Magistrski program Politologija: študij politike, etike in družbe

Na podiplomskem študiju Politologije si bomo prizadevali, da bodo študentke in študenti pridobili široka in hkrati temeljna znanja, ki so potrebna za razumevanje tako družbene in politične tradicije, kakor tudi za delovanje v današnji postmoderni družbi. Urili in usposabljali se bomo za samostojno mišljenje in razsojanje ter za možnosti koncipiranja prihodnosti, ki je lahko tudi drugačna. Poleg klasičnih politoloških, družboslovnih in humanističnih tematik bomo na programu dali velik poudarek etiki, našemu lastnemu praktičnemu delovanju ter tudi umetnosti in znanosti v širšem pomenu.
Študij je namenjen mladim osebam, ki so željne novih znanj, predvsem pa drugačnih videnj ter interpretacij sveta v katerem živimo. Namenjen je študentkam in študentom, ki so pripravljeni resno poprijeti za študij ter s kolegi in profesorskim kadrom skupnostno delovati, da bi presegli dosedanje akademske prijeme, ki nemalokrat podcenjujejo sposobnosti in ambicije mladih ljudi. Vse to je danes še kako potrebno, če želimo izobraziti samostojne osebe, ki bodo zmožne zaupati vase in se tudi praktično spoprijeti s težavami današnjega sveta.
Študijski program skupaj izvajata Fakulteta za management in Fakulteta za humanistične študije.

Vrsta programa: magistrski študijski program
Smeri: Politologija, Mednarodni odnosi
Študijsko področje: 0312 Politologija, odnosi posameznik-družba-država (KLASIUS-P-16); prej: 3130 Politologija, odnosi posameznik-družba-država (KLASIUS-P)
Strokovni naslov: magister/magistrica politologije, smer politologija (mag. pol. smer pol.); magister/magistrica politologije, smer mednarodni odnosi (mag. pol. smer medn. odn.)
Raven izobrazbe SOK: 8
Kreditno ovrednotenje programa (ECTS): 120 kreditnih točk
Trajanje programa: dve leti
Način izvajanja študija: redni, izredni
Jezik izvajanja: slovenski, angleški (možnost pridobitve dvojne diplome z Moskovsko državno univerzo Lomonosova)
Kraj izvajanja: Koper, Moskva (en letnik na programu v angleščini)

Za vprašanja v zvezi s študijem smo vam na voljo na e-naslovu: politologija@fm-kp.si

Dodatne informacije


Referat za študentske zadeve

Koper

 05 610 20 03
 05 610 20 20
 referat@fm-kp.si

 

Uradne ure referata 

Naši študenti o programu

 • Študij politologije me je že v prvem mesecu navdušil. Navdušili so me pristop profesorjev, odnos profesorjev do študentov in način, kako potekajo predavanja. Z gotovostjo lahko trdim, da je študij Politologije na Fakulteti za management pravi izbor za tiste, ki želijo odlično znanje s področja filozofije, politike in mednarodnih odnosov, s katerim si lahko pomagajo pri razumevanju današnjega časa, pri svojem delu ali nadaljevanju študija.

  Jelena Lekić

 • Magistrski študij Politologije na Fakulteti za management je – čeprav tudi priprava za zaposlitev na družboslovnem in humanističnem področju – odlična podlaga za nadaljnji poglobljen študij, še bolj pa priprava človekove osebnosti za dejavno življenje v politični skupnosti, tako lokalni kot globalni, toda z drugačnim pogledom na politiko, etiko in družbo.

  Zlatko Gombar

 • Študij politologije je zahteven in poglobljen, a izjemno zanimiv. Prednost predstavlja delo v majhni skupini, oseben pristop, predvsem pa odličnost predavateljev.

  Simona Simonovič

 • Podiplomski študij politologije je edinstven študij, ki vam bo razširil horizonte mišljenja v smeri, ki si jih morda prej niti predstavljali niste. Za vse, ki si želite več od branja, izražanja, predavanj in znanja.

  Jasmina Smotlak

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo