Napredovanje in dokončanje - Magistrski program Politologija

Študent se lahko vpiše v drugi letnik, če je opravil študijske obveznosti prvega letnika v obsegu najmanj 46 KT.

 

Študent lahko enkrat ponavlja prvi letnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti, če je zbral vsaj 30 KT vpisanega letnika.

 

Študent, ki se je vpisal na študijski program, uspešno zaključi študij, ko opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in izdela ter uspešno zagovarja magistrsko nalogo in s tem zbere vseh 120 KT.

Študent mora za dokončanje študija  na študijskem programu Politologija opraviti vsaj 60 KT po sistemu ECTS. Ostale kreditne točke lahko prenese z drugih izobraževalnih zavodov, jih pridobi z mobilnostjo doma ali v tujini oziroma zaprosi za priznanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo