Predmetnik - Magistrski program Politologija

 

Šifra predmeta

Študijske obveznosti

KT

 

Obvezni predmeti

 

62-001

Politična teorija in temelji politike

9

62-002

Etika in politika: vladanje in vodenje

6

62-004

Mednarodni odnosi

6

62-005

Raziskovalno-kreativni seminar – vizualne prakse in organizacijske veščine 

3

62-006

Filozofija prava

6

62-007

Filozofija naravoslovja

6

62-008

Religija: islam in krščanstvo

6

62-009

Politika in kritika managementa

6

62-003

Raziskovalna metodologija v družboslovju

6

 

Izbirni predmeti

 

62-xxx

Izbirni predmet (1)

6

 

Šifra predmeta
Študijske obveznosti
KT
 
Obvezni predmeti
 

62-010

Globalizacija družbe(nega) in antipolitika

9

62-011

Država in državljanstvo

6

62-012

Umetnost in kultura

6

62-013

Pravna in socialna država

6

62-014

Raziskovalno-kreativni seminar 2 – veščine pisnega in govornega izražanja

3

62-100

Magistrska naloga

18

 
Izbirni predmeti
 

62-xxx

Izbirni predmeti (2)

12

 

 

Izbirne vsebine programa obsegajo 18 KT.

Študent lahko študijske obveznosti v obsegu 12 KT (izbirni predmeti) pridobi na drugi članici univerze ali na drugem visokošolskem zavodu v Sloveniji ali v tujini.

 

KT = kreditne točke po evropskem kreditnem sistemu (ECTS)

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo