Magistrski program Pravo za management

Zahtevne gospodarske in finančne razmere na trgu terjajo nova znanja in nove pristope, če želimo zagotoviti dolgoročno uspešno in kakovostno upravljanje gospodarskih družb. Študij Prava za management je namenjen vsem, ki želite dobiti in poglobiti znanja z vidika organiziranja, vodenja in nadziranja gospodarskih družb, s poudarkom na pravnih vidikih kakovostnega in odgovornega upravljanja. Izhaja iz poznavanja pravnega reda in študija konkretnih primerov, ki jih je v zadnjem obdobju izoblikovala slovenska in evropska sodna praksa. 
Študij je namenjen vsem, ki želijo svoje managersko ali ekonomsko znanje nadgraditi s poznavanjem pravnih vidikov poslovanja in odločanja, ki se zavedajo, da je razumevanje mednarodnega pogodbenega prava, finančnega in bilančnega prava, pravne ureditve upravljanja s kadri, gospodarskega prava in drugih pravnih vsebin pomembno za učinkovito upravljanje in vodenje organizacij ter učenje o pravnih okvirih delovanja v gospodarstvu in javnem sektorju jemljejo kot priložnost za profesionalno rast in razvoj.

Vrsta programa: magistrski študijski program 2. stopnje
Študijsko področje: 0488 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno poslovne in upravne vede, pravo (KLASIUS-P-16); prej: 3809 Pravo (KLASIUS-P)
Strokovni naslov: magister/magistrica prava za management
Raven izobrazbe SOK: 8
Kreditno ovrednotenje programa (ECTS): 120 kreditnih točk
Trajanje programa: dve leti
Način izvajanja študija: redni
Kraj izvajanja: Koper

 

Prenovili smo študijski program Pravo za management!

Program smo vsebinsko posodobili in prenovili predmetnik. Spremembe začnejo veljati v študijskem letu 2020/2021, študenti, ki so se v študijskem letu 2019/2020 vpisali v 1. letnik in 2. letnik in bodo izpolnjevali pogoje za redno napredovanje (vpis) v višji letnik ali absolvensti staž, študij nadaljujejo in dokončajo po vpisanem programu.

Študenti, ki ponavljajo ali pavzirajo, pa se vpišejo v prenovljen program v skladu z merili za ponavljanje in napredovanje in  tabela primerljivosti predmetov. Tem študentom bomo ustrezno uskladili indeks.  

Dodatne informacije


Referat za študentske zadeve

Koper

 05 610 20 03
 05 610 20 20
 referat@fm-kp.si

Celje

 03 490 03 32
 referat-ce@fm-kp.si

Škofja Loka

 04 506 13 70
 04 506 13 90
 mare.zvan@guest.arnes.si

 

Uradne ure referata 

Naši študenti o programu

 • Magistrski študij prava za management je resnično super izveden program! Predvsem moram poudariti odnos profesorjev … poleg podajanja snovi, konstruktivnih debat in »izzivanja« našega znanja, da prenašamo pridobljeno znanje v prakso, moram izpostaviti uporabnost vsebin, ki jih poslušamo na predavanjih. Ne morem izpostaviti samo enega profesorja ali predmet, saj je vsak po svoje presegel moja pričakovanja.
  Jasmina Primc

 • Za študij Prava za management na Fakulteti za management v Kopru sem se odločila zadnji trenutek – v  tretjem razpisnem roku in sem kratko malo navdušena. Nova znanja že koristno uporabljam pri svojem delu. Poleg tega sem zadovoljna s profesorji, saj so dostopni, predvsem pa mi je všeč hitra komunikacija z njihove strani. Svoje odločitve za vpis na Pravo za management na FM nikakor ne obžalujem in ga svetujem vsem, ki pri svojem delu potrebujejo pravna znanja.

  Maja Perkon

   

 • Pri študijskem programu Pravo za management mi je bilo všeč več stvari. Najprej predmetnik, ki je zelo premišljeno sestavljen, dober. Večina vsebin mi je prišla zelo prav v službi. Všeč mi je bilo tudi to, da predavanja ne potekajo na klasičen način v smislu podajanja snovi, togo, pač pa so bila organizirana bolj kot razprava, v kateri smo sodelovali vsi, poleg tega so se vsebine povsod povezovale s prakso. Profesorji so tudi super, zelo na nivoju, izvedba na nivoju. Skratka ta program je bil zame eno ogromno presenečenje v pozitivni smeri.  

  Aljoša Orbanić

 • Za študij Prava za management sem se odločila, ker sem imela željo po nadgradnji svojega znanja. Kot podjetnica moram poznati slovenski in tuji pravni red ter razumeti pravni jezik. In ta študijski program mi je dal to in veliko več. Predavanja so dinamična, veliko delamo na primerih iz slovenske in tuje prakse. Predavatelji so strokovni, posvetijo se vsakemu posamezniku, ga usmerjajo in motivirajo. Zame je bila ta izbira prava izbira.

  Monika Romanello

   

   

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo