Predmetnik - Magistrski program Pravo za management

 

Šifra predmeta

Študijske obveznosti

KT

 

Obvezni predmeti

 

63-001

Pravo in etika za managerje

9

63-002

Mednarodno pogodbeno pravo

9

63-003

Raziskovanje v pravu

9

63-004

Razumevanje in pisanje pravnih besedil

3

63-005

Pravne oblike za podjetništvo in javne storitve

9

63-006

Bilančno in finančno pravo

9

63-007

Strokovno razvojno delo 1

3

 

Izbirni predmeti

 

63-xxx

Izbirni predmet (1)

9

 

Šifra predmeta
Študijske obveznosti
KT
 
Obvezni predmeti
 

63-008

Mednarodno delovno pravo

9

63-009

Pravo managementa kadrov

9

63-010

Pravo in internet

3

63-011

Strokovno razvojno delo 2

3

63-930

Magistrska naloga

18

 
Izbirni predmeti
 

63-xxx

Izbirni predmeti (2)

18

 

 

 

Izbirne vsebine programa obsegajo 27 KT.

Študent lahko študijske obveznosti v obsegu 18 KT (izbirni predmeti) pridobi na drugi članici univerze ali na drugem visokošolskem zavodu v Sloveniji ali v tujini. Tako pridobljene KT lahko uveljavi v študijskem programu v skladu s pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti.

 

 

KT = kreditne točke po evropskem kreditnem sistemu (ECTS)

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo