Predmetnik - Magistrski program Pravo za management

 

Šifra predmeta

Študijske obveznosti              

      KT      

 

Obvezni predmeti

 

 63-101

Pravo in etika

9

 63-102

Mednarodno pogodbeno pravo

9

 63-103

Raziskovanje v pravu

9

 63-104

Reševanje sporov

9

 63-105

Pravo, internet in zasebnost

6

 63-106

Bilančno in finančno pravo

6

63-107

Pravni vidiki poslovodenja

6

 

Izbirni predmeti

 

63-xxx

Izbirni predmet (1)

6

 

Šifra predmeta
Študijske obveznosti
       KT      
 
Obvezni predmeti
 

 63-108

Pravna ureditev socialnih sistemov

9

 63-109

Pravo managementa kadrov

6

 63-110

Tržno pravo - izbrane teme 

6

 63-111

Pravna ureditev javnega sektorja - izbrane teme 

9

 63-960

Magistrska naloga

18

 
Izbirni predmeti
 

63-xxx

Izbirni predmeti (2)

12

 

 

 

Izbirne vsebine programa obsegajo 18 KT.

Študent lahko izbirne predmete izbira iz nabora izbirnih predmetov študijskega programa,  predmete drugih študijskih programov na UP FM ali na drugi članici univerze ali na drugem visokošolskem zavodu v Sloveniji ali v tujini.

 

 

KT = kreditne točke po evropskem kreditnem sistemu (ECTS)

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo