Merila za priznavanje znanj – 2. stopnja

Na študijskem programu 2. stopnje se upoštevajo tudi znanja in spretnosti, pridobljeni pred vpisom z različnimi oblikami formalnega izobraževanja za pridobitev izobrazbe ali programi za izpopolnjevanje in neformalnega izobraževanja. Za vsak študijski program je posebej določeno kaj se lahko prizna in v kolikšnem obsegu.

Področje ureja Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti, več informacij o postopku pa najdete na tej povezavi.

 

Magistrski študijski program Management

Študentu se na osnovi izkazanih listin formalnega in neformalnega izobraževanja oziroma portfolija (projekt, elaborat, izum, patent, objava avtorskih del idr.) lahko prizna do 36 kreditnih točk po sistemu ECTS izbirnih predmetov študijskega programa.

 

Magistrski študijski program Ekonomija in finance

Študentu se na osnovi izkazanih listin formalnega in neformalnega izobraževanja oziroma portfolija (projekt, elaborat, izum, patent, objava avtorskih del idr.) lahko prizna do 18 kreditnih točk po sistemu ECTS izbirnih predmetov študijskega programa.

Magistrski študijski program Management trajnostnega razvoja

Študentu se na osnovi izkazanih listin formalnega in neformalnega izobraževanja oziroma portfolija (projekt, elaborat, izum, patent, objava avtorskih del idr.) lahko prizna do 18 kreditnih točk po sistemu ECTS izbirnih predmetov študijskega programa.

 

Magistrski študijski program Pravo za management

Študentu se na osnovi izkazanih listin formalnega in neformalnega in/ali priložnostnega učenja lahko prizna v okviru poljubnih izbirnih predmetov (zunanje izbirnosti) do 18 kreditnih točk po sistemu ECTS in do 12 kreditnih točk po sistemu ECTS pridobljenega znanja izven študijskega programa, vendar le s področja študija, ki ga pokriva predlagani program.

 

Magistrski študijski program Inoviranje in podjetništvo

Študentu se na osnovi izkazanih listin formalnega in neformalnega izobraževanja lahko prizna do 18 kreditnih točk po sistemu ECTS, ki lahko nadomestijo izbirne predmete študijskega programa.

 

Magistrski študijski program Politologija

Študentu študijskega programa 2. stopnje Politologija se na osnovi izkazanih listin formalnega in neformalnega izobraževanja lahko prizna do 12 kreditnih točk po sistemu ECTS, ki lahko nadomestijo izbirne predmete študijskega programa.

Na takšen način se pri študijskem programu lahko skupaj prizna do 10 % vseh kreditnih točk po sistemu ECTS študijskega programa.

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo