Magistrski program Management trajnostnega razvoja

S študijem na magistrskem študijskem programu Management trajnostnega razvoja pridobite znanja, spretnosti in kompetence, s katerimi lahko razrešujete najbolj kompleksne izzive trajnostnega razvoja in tako prispevate k pozitivnim družbenim spremembam. Interdisciplinarnost študijskega programa razvija sposobnosti posameznika za poglobljeno razumevanje razvojnih vprašanj sodobne družbe in rešitev, ki se zanje ponujajo.
Študij je namenjen vsem, ki verjamejo, da je z znanjem in ustreznimi vrednotami mogoče pozitivno spremeniti okolje, v katerem delajo in živijo, ki želijo aktivno delovati pri usmerjanju politike organizacij in države do vprašanj trajnostnega razvoja okolja, družbe in gospodarstva ter se profesionalno ukvarjajo z okoljskimi, prostorskimi, socialnimi in razvojnimi komponentami v družbi.
Interdisciplinarni študijski program skupaj izvajajo Fakulteta za management, Fakulteta za humanistične študije, Fakulteta za vede o zdravju in Fakulteta za turistične študije – Turistica.

Vrsta programa: magistrski študijski program 2. stopnje
Študijsko področje: 0413 Poslovanje in upravljanje, management (KLASIUS-P-16); prej: 3450 Poslovodenje in upravljanje (KLASIUS-P)
Strokovni naslov: magister/magistrica managementa trajnostnega razvoja
Raven izobrazbe SOK: 8
Kreditno ovrednotenje programa (ECTS): 120 kreditnih točk
Trajanje programa: dve leti
Način izvajanja študija: redni
Kraj izvajanja: Koper (Izola, Portorož)

 

Študijski program ima Programski svet, ki koordinira izvedbo študijskega programa. Programski svet sestavljajo:

 • prof. dr. Matjaž Novak, predsednik (UP FM)
 • doc. dr. Valentina Brečko Grubar, namestnica predsenika (UP FHŠ)
 • izr. prof. dr. Igor Jurinčič, član, koordinator programa, (UP FTŠ)
 • izr. prof. dr. Gregor Kovačič, član (UP FHŠ)
 • doc. dr. Boris Kovačič, član (UP FVZ)
 • prof. dr. Darja Barlič Maganja, članica (UP FVZ)
 • izr. prof. dr. Aleksandra Brezovec, članica (UP FTŠ)
 • prof. dr. Roberto Biloslavo, član (UP FM)
 • Eva Žunec, predstavnica študentov
 • Živa Pečar, predstavnica študentov

 

Dodatne informacije


Referat za študentske zadeve

Koper

 05 610 20 03
 05 610 20 20
 referat@fm-kp.si

Celje

 03 490 03 32
 referat-ce@fm-kp.si

Škofja Loka

 04 506 13 70
 04 506 13 90
 mare.zvan@guest.arnes.si

 

Uradne ure referata 

Naši študenti o programu

 • Management trajnostnega razvoja je odličen študij za vse tiste, ki jih skrbi zdravje našega lokalnega, regionalnega in seveda tudi globalnega okolja. Je multidisciplinaren študij, ki poteka v sodelovanju štirih fakultet, posledično pa študenti osvojimo širok spekter znanj z različnih področij. Predmeti so zanimivi, profesorji pa odlični, zato mislim, da je bil zame ta študij prava odločitev, in ga toplo priporočam bodočim študentom!

  Valentina​ Kaurin

   

 • Študij Managementa trajnostnega razvoja je zanimiv ter splošno uporaben študij. Profesorji so večinoma vedno dostopni in pripravljeni pomagati ter podati podrobno razlago, če česa ne razumeš. Na tem študiju pridobiš različna znanja, povezana s trajnostnim razvojem, seveda odvisno od izbirnih predmetov, ki si jih izbereš. Ker je to trenutno zelo aktualna tema, je pridobljeno znanje uporabno v vsakem aspektu življenja.

  Nika Tavčar

 • Študij na Fakulteti za management je odlična priložnost za tiste, ki želijo velik nabor izbirnih predmetov in večjo izbiro smeri nadaljevanja študija, poleg tega pa je odlično, če želite spremembo okolja, saj študij poteka na Obali. Študij  managementa trajnostnega razvoja omogoča pridobivanje znanja z več področij, saj je zasnovan interdisciplinarno, z izbirnimi predmeti pa si ga lahko delno prilagodimo nam samim.

  Martina Kolman

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo