Magistrski program Management trajnostnega razvoja

S študijem na magistrskem študijskem programu Management trajnostnega razvoja pridobite znanja, spretnosti in kompetence, s katerimi lahko razrešujete najbolj kompleksne izzive trajnostnega razvoja in tako prispevate k pozitivnim družbenim spremembam. Interdisciplinarnost študijskega programa razvija sposobnosti posameznika za poglobljeno razumevanje razvojnih vprašanj sodobne družbe in rešitev, ki se zanje ponujajo.


Študij je namenjen vsem, ki verjamejo, da je z znanjem in ustreznimi vrednotami mogoče pozitivno spremeniti okolje, v katerem delajo in živijo, ki želijo aktivno delovati pri usmerjanju politike organizacij in države do vprašanj trajnostnega razvoja okolja, družbe in gospodarstva ter se profesionalno ukvarjajo z okoljskimi, prostorskimi, socialnimi in razvojnimi komponentami v družbi.


Interdisciplinarni študijski program skupaj izvajajo Fakulteta za management, Fakulteta za humanistične študije, Fakulteta za vede o zdravju in Fakulteta za turistične študije – Turistica.

 

 

Vrsta programa: magistrski študijski program 2. stopnje
Študijsko področje: 0413 Poslovanje in upravljanje, management (KLASIUS-P-16); prej: 3450 Poslovodenje in upravljanje (KLASIUS-P)
Strokovni naslov: magister/magistrica managementa trajnostnega razvoja
Raven izobrazbe SOK: 8
Kreditno ovrednotenje programa (ECTS): 120 kreditnih točk
Trajanje programa: dve leti
Način izvajanja študija: redni
Kraj izvajanja: Koper (Izola, Portorož)

 

Študijski program ima Programski svet, ki koordinira izvedbo študijskega programa. Programski svet sestavljajo:

  • prof. dr. Matjaž Novak, predsednik (UP FM)
  • doc. dr. Valentina Brečko Grubar, namestnica predsenika (UP FHŠ)
  • izr. prof. dr. Igor Jurinčič, član, koordinator programa, (UP FTŠ)
  • izr. prof. dr. Gregor Kovačič, član (UP FHŠ)
  • doc. dr. Boris Kovačič, član (UP FVZ)
  • prof. dr. Darja Barlič Maganja, članica (UP FVZ)
  • izr. prof. dr. Aleksandra Brezovec, članica (UP FTŠ)
  • prof. dr. Roberto Biloslavo, član (UP FM)
  • Eva Žunec, predstavnica študentov
  • Živa Pečar, predstavnica študentov

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo