Vpis v magistrske študijske programe

 

Vsi programi se izvajajo na sedežu fakultete v Kopru.

 

Informativni dnevi za vpis v podiplomski študij v letu 2019/2020 bodo potekali

 • v torek, 2. junija 2020, ob 17. uri v Kopru, Trg Brolo 12, na spletu prek Zoom konference
 • v torek, 25. avgusta 2020, ob 17. uri v Kopru, Trg Brolo 12, na spletu prek Zoom konference

 

 

Vpisne pogoje, število vpisnih mest ter postopek prijave in vpisa določa  Razpis za vpis v magistrske študijske programe Fakultete za management v študijskem letu 2020/2021.  Pred oddajo prijave za vpis preberite tudi  Skupni uvodni del razpisa.

Več informacij o prijavno-sprejemnem postopku dobite v Referatu za študentske zadeve.

Skupni razpis za vse študijske programe univerze je objavljen na spletni strani univerze Razpis za vpis v magistrske študijske programe.

 

Prijava za vpis  

 

Magistrski študijski programi (1. letnik)
Vpisna mesta za Slovence in državljane držav EU
Študijski program Redni študij
Izredni študij
Vzporedni študij
Management (v slovenščini)

50

-

2

Management (v angleščini)

20

-

-

Ekonomija in finance (v slovenščini)
20 -

2
Ekonomija in finance (v angleščini)
- 20 -
Management trajnostnega razvoja
30 - 2
Pravo za management
20 - 2

 

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanjstva in tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije) - 2. prijavni rok od 20. 7. do 27. 8. 2020
Študijski program Redni študij
Izredni študij
Management (v slovenščini)

3

-

Management (v angleščini)

8

-

Ekonomija in finance (v slovenščini)
2 -

Ekonomija in finance (v angleščini)
- 19
Management trajnostnega razvoja
2 -
Pravo za management
3 -
 
Magistrski študijski programi - nadaljevanje študija v višjem letniku – vpis v 2. letnik (in po merilih za prehode)  
Študijski program

   Slovenci in EU    

Redni študij

Tujci držav izven EU
Redni študij
Vsi kandidati
Izredni študij
Management (v slovenščini)

20

20

-

Management (v angleščini)

-

-

-

Ekonomija in finance (v slovenščini)
20 -

-
Ekonomija in finance (v angleščini)
- - 20
Management trajnostnega razvoja
3 - -
Pravo za management
10 10 -

Merila za prehode za posamezen magistrski študijski program so objavljena v predstavitvi posameznega programa. 

 

Prijava za vpis 

 

 

 Prijavni roki
 Rezultati
Vpis
SLOVENSKI DRŽAVLJANI IN DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU
 

Prvi prijavni rok:
od 8. 4. do 27. 8. 2020 

   od 1. 9. do 4. 9. 2020           

 

             do 11. 9. 2020            

 

Drugi prijavni rok:
od 11. 9. do 16. 9. 2020

od 18. 9. do 22. 9. 2020

do 23. 9. 2020

Tretji prijavni rok za zapolnitev mest:
od 24. 9. do 25. 9. 2020 do 12. ure
(zahtevano dokumentacijo dostaviti na fakulteto do 18. ure)

 26. 9. 2020

30. 9. 2020 

 SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJCI IZ DRŽAV NEČLANIC EU

Prvi prijavni rok:
od 8. 4. do 1. 7. 2020 

 

do 17. 7. 2020

 

Drugi prijavni rok:
od 20. 7. do 27. 8. 2020

 

do 11. 9. 2020 

Tretji prijavni rok:
od 11. 9. do 16. 9. 2020

 

do 23. 9. 2020

Četrti prijavni rok za zapolnitev mest:
od 24. 9. do 25. 9. 2020 do 12. ure

(zahtevano dokumentacijo dostaviti na fakulteto do 18. ure)

 

30. 9. 2020 

POMEMBNO!
PRIJAVA ZA VPIS PO PRETEKU NAVEDENIH ROKOV, DOLOČENIH Z RAZPISOM UP, NI MOGOČA.

 

Prijavo za vpis (v 1. letnik ali v višji letnik) kandidat odda prek elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. Prijavi se s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z uporabniškim imenom in geslom. Podrobnejša navodila za prijavo na razpis so objavljena v  Skupni uvodni del razpisa za vpis. 

 

Prijava za vpis 

 

V magistrske študijske programe 2. stopnje se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so končali primerljiv študij v tujini in jim je bila, v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v posameznem študijskem programu. Kandidati, ki so izobraževanje zaključili v tujini, dokazujejo izpolnjevanje vpisnih pogojev za vpis v prvi ali višji letnik z odločbo o priznanju tujega izobraževanja.

Za priznanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja mora kandidat zaprositi ob prijavi za vpis v študijski program. 

 • Kandidat s tujo listino v izobraževanju, ki že ima odločbo o priznanju izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, ob prijavi upošteva navodila za posredovanje dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev. Odločbo skupaj z vsemi dokazili pošlje na naslov fakultete.
 • Za kandidata s tujo listino v izobraževanju, ki še nima odločbe o priznanju izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, velja, da izpolnjen elektronski obrazec za prijavo na študij (v eVŠ na spletnem portalu: http://portal.evs.gov.si/prijava) šteje tudi kot vloga za priznavanje tujega izobraževanja. Kandidat, ki bo oddal nepopolno prijavo oziroma vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, bo individualno dodatno obveščen po pošti. V spletnem obrazcu prijave izpolni zahtevane podatke za postopek priznavanja izobraževanja in priloži zahtevana dokazila. 

Podrobnejše informacije o postopku priznavanja so dostopne na tej povezavi

 

Kandidati za vpis v 1. letnik predložijo:

 • diplomsko listino (originalno ali overjeno kopijo diplomske listine) – obvezna priloga,
 • potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena študija ali overjena kopija priloge k diplomi) – obvezna priloga.

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na razpisana mesta za 1. letnik za vzporedni študij, prijavi priložijo:

 • potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena študija) – obvezna priloga,
 • soglasje matične fakultete (soglasje matične fakultete, na kateri je kandidat že vpisan) – obvezna priloga.

 

Za vpis v 2. letnik po merilih za prehode v magistrske študijske programe 2. stopnje (v primeru, da je kandidat diplomant) morajo kandidati predložiti:

 • diplomsko listino (originalno ali overjeno kopijo diplomske listine) – obvezna priloga,
 • potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena študija ali overjena kopija priloge k diplomi) – obvezna priloga,
 • učne načrte (kopije učnih načrtov predmetov, ki morajo biti žigosane s strani visokošolskega zavoda, kjer je kandidat opravljal prvi študijski program) – obvezna priloga.

 

Za vpis v 2. letnik po merilih za prehode v magistrske študijske programe 2. stopnje (v primeru, da je kandidat študent) morajo kandidati predložiti:

 • potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih v slovenskem, iz katerega je razvidna povprečna ocena študija) – obvezna priloga,
 • učne načrte (kopije učnih načrtov predmetov, ki morajo biti žigosane s strani visokošolskega zavoda, kjer je kandidat opravljal prvi študijski program) – obvezna priloga.

 

Diplomantom Fakultete za management ni treba prilagati potrdila o opravljenih izpitih in overjene kopije diplome.

Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev pošljite po e-pošti na naslov referat@fm-kp.si s pripisom »Vpis v podiplomski študij 2020/2021« v zadevi e-pošte. 

Za vpis v 1. letnik magistrskega študijskega programa Ekonomija in finance kandidati opravijo preizkus ugotavljanja analitičnih sposobnosti s področja ekonomije in matematike. Termini sprejemnih izpitov bodo  objavljeni na spletni strani. Kandidati bodo pisno obveščeni o rezultatih preizkusa in sprejemu na študijski program.

 

V 1. letnik študijskih programov se lahko vpišejo tudi diplomanti drugih strokovnih področij, ki pa morajo pred vpisom opraviti študijske obveznosti kot izhaja iz navedenih pogojev pri posameznih študijskih programih. Izpitni roki za predmete premostitvenega programa bodo izvedeni v mesecu juniju in avgustu 2020. 

Kandidate, ki morajo za izpolnitev pogojev za vpis v študijski program opraviti premostitveni program (dodatne študijske obveznosti) opozarjamo, da bo v primeru omejitve vpisa v prvem prijavnem roku razvrstitev kandidatov opravljena med kandidati, ki bodo na dan roka za prijavo izpolnjevali vpisne pogoje.

Izpitni roki za predmete premostitvenega programa bodo izvedeni pred koncem prvega prijavnega roka in bodo objavljeni  na spletni strani fakultete.

Kandidati, ki nameravajo uveljavljati znanja iz predmetov premostitvenega programa za namen izpolnjevanja pogojev za vpis (predmete premostitvenega programa), naslovijo vlogo na Komisijo za priznavanje znanja in spretnosti UP FM do 18. avgusta 2020.

  

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo