Vpis v magistrske študijske programe

Fakulteta za management razpisuje za študijsko leto 2017/2018 šest magistrskih študijskih programov 2. stopnje:

 

KOPER                                                                         ŠKOFJA LOKA                                                                CELJE                          

Torek, 13. 6. 2017, ob 17. uri, tudi ON-LINE   Sreda, 14. 6. 2017, ob 17. uri                                      Četrtek, 15. 6. 2017, ob 17. uri 

Torek, 29. 8. 2017, ob 17. uri                                   Sreda, 30. 8. 2017, ob 17. uri                                      /

 

Prijava za vpis 

Vpisne pogoje, število vpisnih mest ter postopek prijave in vpisa določa Razpis za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje Univerze na Primorskem v študijskem letu 2017/2018, ki je objavljen na spletni strani Univerze na Primorskem. Več informacij o prijavno-sprejemnem postopku dobite v Referatu za študentske zadeve.

 

Prijava za vpis 

 

Kandidati (slovenski državljani in državljani držav članic Evropske unije, Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci iz držav nečlanic Evropske unije ter kandidati za vzporedni študij in za vpis po merilih za prehode) se na razpisna mesta prijavijo v dveh prijavnih rokih:

 

Prijavni roki
Rezultati
Vpis
SLOVENSKI DRŽAVLJANI IN DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU
in SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJCI IZ DRŽAV NEČLANIC EU

Prvi prijavni rok:
od 10. 4. do 1. 9. 2017 

od 4. 9. do 8. 9. 2017

od 8. 9. do 22. 9. 2017

Drugi prijavni rok:
od 14. 9. do 20. 9. 2017

od 22. 9. do 26. 9. 2017

od 26. 9. do 30. 9. 2017

Prosta mesta za drugi prijavni rok bodo objavljena 13. septembra 2017.

 

Prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok

 

Slovenski državljani in tujci iz EU

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci iz držav nečlanic EU

Vzporedni študij

Študijski program

redni

izredni

redni

izredni

redni

izredni

Management

 

 

 

 

 

 

     Koper

41

20

2

2

2

/

     Škofja Loka

40

20

5

2

2

/

Ekonomija in finance (v slovenščini)

     Koper

28

20

3

2

2

/

Ekonomija in finance (v angleščini)

     Koper

/

20

/

20

/

/

Management trajnostnega razvoja 
(skupaj s FHŠ, FTŠ in FVZ)

     Koper

21

20

3

2

2

/

Pravo za management

     Koper

26

20

2

2

2

 

 

POMEMBNO!
PRIJAVA ZA VPIS PO PRETEKU NAVEDENIH ROKOV, DOLOČENIH Z RAZPISOM UP, NI MOGOČA.

 

Prijavo za vpis (v 1. letnik, v višji letnik ali za vzporedni študij) kandidat odda prek elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. Prijavi se s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z uporabniškim imenom in geslom. Podrobnejša navodila za prijavo na razpis so objavljena v Skupnem uvodnem delu razpisa za vpis. 

Navodila za izpolnjevanje prijave v eVŠ so objavljena na spletni strani eVŠ.

TEHNIČNA POMOČ PRI IZPOLNJEVANJU PRIJAVE
Kontakti v primeru težav pri vstopu v prijavo z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem in za ostala vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave:

 • za težave pri vstopu v prijavo z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem:

Podpora SIGEN-CA, e-naslov: ekc@gov.si
telefon: 080 2002 (od 7. do 22. ure med delavniki)

 • za ostala vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave:

Podpora eVŠ, e-naslov: evs-prijava.mizs(at)gov.si,
telefon 01/478 46 59 (ob delavnikih med 9. in 16. uro)

Kandidati za vpis bodo po končanem izbirnem postopku po pošti na naslov, ki ga bodo navedli v prijavi, prejeli sklep o rezultatu izbirnega postopka. Sprejeti kandidati bodo povabljeni k vpisu. Prejeli bodo tudi nadaljnja navodila in termine za vpis ter druge pomembne informacije, povezane s študijem, na študijskem programu, na katerega se bodo vpisali

 

Prijava za vpis 

 

V magistrske študijske programe 2. stopnje se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so končali primerljiv študij v tujini in jim je bila, v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v posameznem študijskem programu. Kandidati, ki so izobraževanje zaključili v tujini, dokazujejo izpolnjevanje vpisnih pogojev za vpis v prvi ali višji letnik z odločbo o priznanju tujega izobraževanja.

Za priznanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja mora kandidat zaprositi ob prijavi za vpis v študijski program. 

 • Kandidat s tujo listino v izobraževanju, ki že ima odločbo o priznanju izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, ob prijavi upošteva navodila za posredovanje dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev. Odločbo skupaj z vsemi dokazili pošlje na naslov fakultete.
 • Za kandidata s tujo listino v izobraževanju, ki še nima odločbe o priznanju izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, velja, da izpolnjen elektronski obrazec za prijavo na študij (v eVŠ na spletnem portalu: http://portal.evs.gov.si/prijava) šteje tudi kot vloga za priznavanje tujega izobraževanja. Kandidat, ki bo oddal nepopolno prijavo oziroma vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, bo individualno dodatno obveščen po pošti. V spletnem obrazcu prijave izpolni zahtevane podatke za postopek priznavanja izobraževanja in priloži zahtevana dokazila. 

Podrobnejše informacije o priznavanju izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja so objavljene v Skupnem uvodnem delu razpisa za vpis. Podrobnejše informacije o postopku priznavanja so dostopne na tej povezavi

 

Prijava za vpis 

 

Magistrski študijski programi (1. letnik)
Študijski program Študijsko središče  Redni študij
Izredni študij
Management
 Koper***

50

20

Management
 Škofja Loka***
50 20
Ekonomija in finance* 
 Koper

30

20

Ekonomija in finance (v angleščini)**
 Koper
/ 20

Management trajnostnega razvoja*
 Koper
30 20
Pravo za management*
 Koper
30 20
Politologija*
 Koper
30 20
Inoviranje in podjetništvo*
 Koper
30 20

* Študijski program se bo izvajal, če bo vanj vpisanih vsaj 20 študentov.
** Študijski program v angleškem jeziku se bo izvajal, če bo vanj vpisanih vsaj 20 študentov.
*** V posameznem študijskem središču se bo študijski program izvajal, če bo vanj vpisanih vsaj 20 študentov.

 
Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanjstva in tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije)
Študijski program Študijsko središče  Redni študij
Izredni študij
Management
 Koper
5 2
Management
 Škofja Loka
5 2
Ekonomija in finance 
 Koper
3 2
Ekonomija in finance (v angleščini)
 Koper
/ 20
Management trajnostnega razvoja
 Koper
3 2
Pravo za management
 Koper
3 2
Politologija
 Koper
3 2
Inoviranje in podjetništvo
 Koper
3 2
 
Vpisna mesta (1. letnik) za vzporedni študij
Študijski program Študijsko središče  Redni študij
Management
 Koper
2
Management
 Škofja Loka
2
Ekonomija in finance 
 Koper
2
Ekonomija in finance (v angleščini)
 Koper
/
Management trajnostnega razvoja
 Koper
2
Pravo za management
 Koper
2
Politologija
 Koper
2
Inoviranje in podjetništvo
 Koper
2
 
Nadaljevanje študija v višjem letniku – vpis v 2. letnik (po merilih za prehode)

Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode je omejeno s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik v študijskem letu 2016/2017. Velja za vse programe, razen za magistrski študijski program Ekonomija in finance v angleščini. V študijskem središču v Celju vpisujemo v magistrski študijski program Management samo še v 2. letnik po merilih za prehode.  

Merila za prehode za posamezen magistrski študijski program so objavljeni v predstavitvi posameznega programa. 

 

Prijava za vpis 

 

Kandidati za vpis v 1. letnik predložijo:

 • diplomsko listino (originalno ali overjeno kopijo diplomske listine) – obvezna priloga,
 • potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena študija) – obvezna priloga.

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na razpisana mesta za 1. letnik za vzporedni študij, prijavi priložijo:

 • potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena študija) – obvezna priloga,
 • soglasje matične fakultete (soglasje matične fakultete, na kateri je kandidat že vpisan) – obvezna priloga.

 

Za vpis v 2. letnik po merilih za prehode v magistrske študijske programe 2. stopnje (v primeru, da je kandidat diplomant) morajo kandidati predložiti:

 • diplomsko listino (originalno ali overjeno kopijo diplomske listine) – obvezna priloga,
 • potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena študija) – obvezna priloga,
 • učne načrte (kopije učnih načrtov predmetov, ki morajo biti žigosane s strani visokošolskega zavoda, kjer je kandidat opravljal prvi študijski program) – obvezna priloga.

 

Za vpis v 2. letnik po merilih za prehode v magistrske študijske programe 2. stopnje (v primeru, da ima kandidat status študenta) morajo kandidati predložiti:

 • potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena študija) – obvezna priloga,
 • učne načrte (kopije učnih načrtov predmetov, ki morajo biti žigosane s strani visokošolskega zavoda, kjer je kandidat opravljal prvi študijski program) – obvezna priloga.

 

Diplomantom Fakultete za management ni treba prilagati potrdila o opravljenih izpitih in overjene kopije diplome.

 

Prijava za vpis 

 

V 1. letnik študijskih programov se lahko vpišejo tudi diplomanti drugih strokovnih področij, ki pa morajo pred vpisom opraviti študijske obveznosti kot izhaja iz navedenih pogojev pri posameznih študijskih programih. Tem kandidatom svetujemo, da prijavo za vpis oddajo čim prej, da jim pristojna komisija lahko pravočasno določi premostitveni program. Izpitni roki za predmete premostitvenega programa bodo izvedeni v mesecu juniju in avgustu 2017. 

Kandidate, ki morajo za izpolnitev pogojev za vpis v študijski program opraviti premostitveni program (dodatne študijske obveznosti) opozarjamo, da bo v primeru omejitve vpisa v prvem prijavnem roku razvrstitev kandidatov opravljena med kandidati, ki bodo na dan roka za prijavo izpolnjevali vpisne pogoje.

Izpitni roki za predmete premostitvenega programa bodo izvedeni pred koncem prvega prijavnega roka in bodo objavljeni  na spletni strani fakultete.

Kandidati, ki nameravajo uveljavljati znanja iz predmetov premostitvenega programa za namen izpolnjevanja pogojev za vpis (predmete premostitvenega programa), naslovijo vlogo na Komisijo za priznavanje znanja in spretnosti UP FM do 18. avgusta 2017.

 

Prijava za vpis 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo