Vpis v magistrske študijske programe

 

Razpis za vpis bo objavljen predvidoma v mesecu aprilu.

Vpisne pogoje, število vpisnih mest ter postopek prijave in vpisa določa Razpis za vpis v magistrske študijske programe Fakultete za managementVeč informacij o prijavno-sprejemnem postopku dobite v Referatu za študentske zadeve.

 

 

 

 Prijavni roki
 Rezultati
Vpis
SLOVENSKI DRŽAVLJANI IN DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU
 

Prvi prijavni rok:
od 8. 4. do 27. 8. 2020 

   od 1. 9. do 4. 9. 2020           

 

             do 11. 9. 2020            

 

Drugi prijavni rok:
od 11. 9. do 16. 9. 2020

od 18. 9. do 22. 9. 2020

do 23. 9. 2020

Tretji prijavni rok za zapolnitev mest:
od 24. 9. do 25. 9. 2020 do 12. ure
(zahtevano dokumentacijo dostaviti na fakulteto do 18. ure)

 26. 9. 2020

30. 9. 2020 

 SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJCI IZ DRŽAV NEČLANIC EU

Prvi prijavni rok:
od 8. 4. do 1. 7. 2020 

 

do 17. 7. 2020

 

Drugi prijavni rok:
od 20. 7. do 27. 8. 2020

 

do 11. 9. 2020 

Tretji prijavni rok:
od 11. 9. do 16. 9. 2020

 

do 23. 9. 2020

Četrti prijavni rok za zapolnitev mest:
od 24. 9. do 25. 9. 2020 do 12. ure

(zahtevano dokumentacijo dostaviti na fakulteto do 18. ure)

 

30. 9. 2020 

 

V magistrske študijske programe 2. stopnje se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so končali primerljiv študij v tujini in jim je bila, v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v posameznem študijskem programu. Kandidati, ki so izobraževanje zaključili v tujini, dokazujejo izpolnjevanje vpisnih pogojev za vpis v prvi ali višji letnik z odločbo o priznanju tujega izobraževanja.

Za priznanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja mora kandidat zaprositi ob prijavi za vpis v študijski program. 

  • Kandidat s tujo listino v izobraževanju, ki že ima odločbo o priznanju izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, ob prijavi upošteva navodila za posredovanje dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev. Odločbo skupaj z vsemi dokazili pošlje na naslov fakultete.
  • Za kandidata s tujo listino v izobraževanju, ki še nima odločbe o priznanju izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, velja, da izpolnjen elektronski obrazec za prijavo na študij (v eVŠ na spletnem portalu: http://portal.evs.gov.si/prijava) šteje tudi kot vloga za priznavanje tujega izobraževanja. Kandidat, ki bo oddal nepopolno prijavo oziroma vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, bo individualno dodatno obveščen po pošti. V spletnem obrazcu prijave izpolni zahtevane podatke za postopek priznavanja izobraževanja in priloži zahtevana dokazila. 

Podrobnejše informacije o postopku priznavanja so dostopne na tej povezavi

 

Za vpis v 1. letnik magistrskega študijskega programa Ekonomija in finance kandidati opravijo preizkus ugotavljanja analitičnih sposobnosti s področja ekonomije in matematike. Termini sprejemnih izpitov bodo  objavljeni na spletni strani. Kandidati bodo pisno obveščeni o rezultatih preizkusa in sprejemu na študijski program.

 

V 1. letnik študijskih programov se lahko vpišejo tudi diplomanti drugih strokovnih področij, ki pa morajo pred vpisom opraviti študijske obveznosti kot izhaja iz navedenih pogojev pri posameznih študijskih programih. Izpitni roki za predmete premostitvenega programa bodo izvedeni v mesecu juniju in avgustu 2020. 

Kandidate, ki morajo za izpolnitev pogojev za vpis v študijski program opraviti premostitveni program (dodatne študijske obveznosti) opozarjamo, da bo v primeru omejitve vpisa v prvem prijavnem roku razvrstitev kandidatov opravljena med kandidati, ki bodo na dan roka za prijavo izpolnjevali vpisne pogoje.

Izpitni roki za predmete premostitvenega programa bodo izvedeni pred koncem prvega prijavnega roka in bodo objavljeni  na spletni strani fakultete.

Kandidati, ki nameravajo uveljavljati znanja iz predmetov premostitvenega programa za namen izpolnjevanja pogojev za vpis (predmete premostitvenega programa), naslovijo vlogo na Komisijo za priznavanje znanja in spretnosti UP FM do 18. avgusta 2020.

  

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo