Vpis v magistrske študijske programe

Fakulteta za management razpisuje za študijsko leto 2019/2020 štiri magistrske študijske programe 2. stopnje:

 

Informativni dnevi za vpis v podiplomski študij v letu 2019/2020 bodo potekali

 • v torek, 11. junija 2019, ob 17. uri v Kopru, Trg Brolo 12, kreativna učilnica INNOlab
 • v torek, 27. avgusta 2019, ob 17. uri v Kopru, Trg Brolo 12, kreativna učilnica INNOlab

 

Prijava za vpis 

Vpisne pogoje, število vpisnih mest ter postopek prijave in vpisa določa Razpis za vpis v magistrske študijske programe Fakultete za management v študijskem letu 2019/2020.  Več informacij o prijavno-sprejemnem postopku dobite v Referatu za študentske zadeve.

Skupni razpis za vse študijske programe univerze je objavljen na spletni strani univerze Razpis za vpis v študijske programe.

 

Prijava za vpis 

 

Kandidati lahko na UP oddajo največ tri (3) prijave v posameznem roku.

Kandidati (slovenski državljani in državljani držav članic Evropske unije, Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci iz držav nečlanic Evropske unije ter kandidati za vzporedni študij in za vpis po merilih za prehode) se na razpisna mesta prijavijo v treh oziroma štirih prijavnih rokih:

 

 Prijavni roki
 Rezultati
Vpis
SLOVENSKI DRŽAVLJANI IN DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU
 

Prvi prijavni rok:
od 8. 4. do 29. 8. 2019 

od 1. 9. do 10. 9. 2019

 

do 11. 9. 2019

 

Drugi prijavni rok:
od 13. 9. do 18. 9. 2019

od 20. 9. do 24. 9. 2019

do 24. 9. 2019

Tretji prijavni rok za zapolnitev mest:
od 25. 9. do 26. 9. 2019 do 12. ure
(zahtevano dokumentacijo dostaviti na fakulteto do 18. ure)

 27. 9. 2019

30. 9. 2019 

 SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJCI IZ DRŽAV NEČLANIC EU

Prvi prijavni rok:
od 8. 4. do 1. 7. 2019 

 

do 15. 7. 2019

 

Drugi prijavni rok:
od 17. 7. do 29. 8. 2019

 

do 11. 9. 2019 

Tretji prijavni rok:
od 13. 9. do 18. 9. 2019

 

do 24. 9. 2019

Četrti prijavni rok za zapolnitev mest:
od 25. 9. do 26. 9. 2019 do 12. ure

(zahtevano dokumentacijo dostaviti na fakulteto do 18. ure)

 

30. 9. 2019 

Prosta mesta za drugi prijavni rok za slovenske državljane in državljane držav EU bodo objavljena 12. septembra 2019.

Prosta vpisna mesta za zapolnitev mest za slovenske državljane in državljane držav EU bodo objavljena 24. septembra 2019.

 

POMEMBNO!
PRIJAVA ZA VPIS PO PRETEKU NAVEDENIH ROKOV, DOLOČENIH Z RAZPISOM UP, NI MOGOČA.

 

Prijavo za vpis (v 1. letnik, v višji letnik ali za vzporedni študij) kandidat odda prek elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. Prijavi se s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z uporabniškim imenom in geslom. Podrobnejša navodila za prijavo na razpis so objavljena v Skupnem uvodnem delu razpisa za vpis. 

Navodila za izpolnjevanje prijave v eVŠ so objavljena na spletni strani eVŠ.

TEHNIČNA POMOČ PRI IZPOLNJEVANJU PRIJAVE
Kontakti v primeru težav pri vstopu v prijavo z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem in za ostala vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave:

 • za težave pri vstopu v prijavo z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem:

Podpora SIGEN-CA, e-naslov: ekc@gov.si
telefon: 080 2002 (od 7. do 22. ure med delavniki)

 • za ostala vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave:

Podpora eVŠ, e-naslov: evs-prijava.mizs(at)gov.si,
telefon 01/478 46 59 (ob delavnikih med 9. in 16. uro)

Kandidati za vpis bodo po končanem izbirnem postopku po pošti na naslov, ki ga bodo navedli v prijavi, prejeli sklep o rezultatu izbirnega postopka. Sprejeti kandidati bodo povabljeni k vpisu. Prejeli bodo tudi nadaljnja navodila in termine za vpis ter druge pomembne informacije, povezane s študijem, na študijskem programu, na katerega se bodo vpisali

 

Prijava za vpis 

 

V magistrske študijske programe 2. stopnje se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so končali primerljiv študij v tujini in jim je bila, v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v posameznem študijskem programu. Kandidati, ki so izobraževanje zaključili v tujini, dokazujejo izpolnjevanje vpisnih pogojev za vpis v prvi ali višji letnik z odločbo o priznanju tujega izobraževanja.

Za priznanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja mora kandidat zaprositi ob prijavi za vpis v študijski program. 

 • Kandidat s tujo listino v izobraževanju, ki že ima odločbo o priznanju izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, ob prijavi upošteva navodila za posredovanje dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev. Odločbo skupaj z vsemi dokazili pošlje na naslov fakultete.
 • Za kandidata s tujo listino v izobraževanju, ki še nima odločbe o priznanju izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, velja, da izpolnjen elektronski obrazec za prijavo na študij (v eVŠ na spletnem portalu: http://portal.evs.gov.si/prijava) šteje tudi kot vloga za priznavanje tujega izobraževanja. Kandidat, ki bo oddal nepopolno prijavo oziroma vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, bo individualno dodatno obveščen po pošti. V spletnem obrazcu prijave izpolni zahtevane podatke za postopek priznavanja izobraževanja in priloži zahtevana dokazila. 

Podrobnejše informacije o priznavanju izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja so objavljene v  Skupnem uvodnem delu razpisa za vpis. Podrobnejše informacije o postopku priznavanja so dostopne na tej povezavi

 

Prijava za vpis 

 

Magistrski študijski programi (1. letnik) - prosta mesta v roku za zapolnitev mest (prijave 25. in 26. 9. do 12. ure, dokumentacijo oddati do 18. ure na fakulteti)
Študijski program Študijsko središče  Redni študij
Izredni študij
Vzporedni študij
Management (v slovenščini)
 Koper

20

-

 /

Management (v angleščini)
 Koper

/

-

-

Ekonomija in finance (v slovenščini)
 Koper
/ -

/
Ekonomija in finance (v angleščini)
 Koper
- / -
Management trajnostnega razvoja
 Koper
24 - /
Pravo za management
 Koper
10 - /

 

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanjstva in tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije) - 4. prijavni rok ne bo razpisan
Študijski program Študijsko središče  Redni študij
Izredni študij
Management (v slovenščini)
 Koper

/

-

Management (v angleščini)
 Koper

/

-

Ekonomija in finance (v slovenščini)
 Koper
/ -

Ekonomija in finance (v angleščini)
 Koper
- /
Management trajnostnega razvoja
 Koper
/ -
Pravo za management
 Koper
/ -
 
Nadaljevanje študija v višjem letniku – vpis v 2. letnik (in po merilih za prehode)  

Vpis  v višji letnik je razpisan za magistrske programe Management (izvedba v slovenščini), Ekonomija in finance (izvedba v slovenščini), Management trajnostnega razvoja in Pravo za management.

Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode je omejeno s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik v študijskem letu 2018/2019.   

Merila za prehode za posamezen magistrski študijski program so objavljeni v predstavitvi posameznega programa. 

 

Prijava za vpis 

 

Kandidati za vpis v 1. letnik predložijo:

 • diplomsko listino (originalno ali overjeno kopijo diplomske listine) – obvezna priloga,
 • potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena študija) – obvezna priloga.

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na razpisana mesta za 1. letnik za vzporedni študij, prijavi priložijo:

 • potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena študija) – obvezna priloga,
 • soglasje matične fakultete (soglasje matične fakultete, na kateri je kandidat že vpisan) – obvezna priloga.

 

Za vpis v 2. letnik po merilih za prehode v magistrske študijske programe 2. stopnje (v primeru, da je kandidat diplomant) morajo kandidati predložiti:

 • diplomsko listino (originalno ali overjeno kopijo diplomske listine) – obvezna priloga,
 • potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena študija) – obvezna priloga,
 • učne načrte (kopije učnih načrtov predmetov, ki morajo biti žigosane s strani visokošolskega zavoda, kjer je kandidat opravljal prvi študijski program) – obvezna priloga.

 

Za vpis v 2. letnik po merilih za prehode v magistrske študijske programe 2. stopnje (v primeru, da ima kandidat status študenta) morajo kandidati predložiti:

 • potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih v slovenskem in angleškem jeziku, iz katerega je razvidna povprečna ocena študija) – obvezna priloga,
 • učne načrte (kopije učnih načrtov predmetov, ki morajo biti žigosane s strani visokošolskega zavoda, kjer je kandidat opravljal prvi študijski program) – obvezna priloga.

 

Diplomantom Fakultete za management ni treba prilagati potrdila o opravljenih izpitih in overjene kopije diplome.

 

Prijava za vpis 

 

Za vpis v 1. letnik magistrskega študijskega programa Ekonomija in finance kandidati opravijo preizkus ugotavljanja analitičnih sposobnosti s področja ekonomije in matematike. Termini sprejemnih izpitov bodo  objavljeni na spletni strani. Kandidati bodo pisno obveščeni o rezultatih preizkusa in sprejemu na študijski program.

 

V 1. letnik študijskih programov se lahko vpišejo tudi diplomanti drugih strokovnih področij, ki pa morajo pred vpisom opraviti študijske obveznosti kot izhaja iz navedenih pogojev pri posameznih študijskih programih. Izpitni roki za predmete premostitvenega programa bodo izvedeni v mesecu juniju in avgustu 2019. 

Kandidate, ki morajo za izpolnitev pogojev za vpis v študijski program opraviti premostitveni program (dodatne študijske obveznosti) opozarjamo, da bo v primeru omejitve vpisa v prvem prijavnem roku razvrstitev kandidatov opravljena med kandidati, ki bodo na dan roka za prijavo izpolnjevali vpisne pogoje.

Izpitni roki za predmete premostitvenega programa bodo izvedeni pred koncem prvega prijavnega roka in bodo objavljeni  na spletni strani fakultete.

Kandidati, ki nameravajo uveljavljati znanja iz predmetov premostitvenega programa za namen izpolnjevanja pogojev za vpis (predmete premostitvenega programa), naslovijo vlogo na Komisijo za priznavanje znanja in spretnosti UP FM do 19. avgusta 2019.

 

Prijava za vpis 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo