Vpis v magistrske študijske programe

 

Vsi programi se izvajajo na sedežu fakultete v Kopru.

 

Vpisne pogoje, število vpisnih mest ter postopek prijave in vpisa določa  Razpis za vpis v magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022. Pred oddajo prijave za vpis preberite tudi  Skupni uvodni del razpisa .

Več informacij o prijavno-sprejemnem postopku dobite v Referatu za študentske zadeve.

Skupni razpis za vse študijske programe univerze je objavljen na spletni strani univerze Razpis za vpis v magistrske študijske programe.

 

 

Magistrski študijski programi (1. letnik)
Vpisna mesta za Slovence in državljane držav EU
Študijski program        Redni študij        
     Izredni študij    
  Vzporedni študij  
Management (v slovenščini)

50

-

2

Management (v angleščini)

20

-

-

Ekonomija in finance (v slovenščini)
20 -

2
Ekonomija in finance (v angleščini)*
- 20 -
Management trajnostnega razvoja
20 - 2
Pravo za management
20 - 2
Politologija - mednarodni odnosi in gospodrska diploimacija (v slovenščini)
20 2
Politologija - mednarodni odnosi in gospodrska diploimacija (v angleščini)*
- 20 -

 * vpis v študijski program v angleškem jeziku je pogoj za vključitev v program dvojne diplome z Državno univerzo Lomonosov v Moskvi. Program dvojne diplome na programu Politologija je možen le na modulu mednarodni odnosi.

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanjstva in tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije) 
Študijski program      Redni študij    
    Izredni študij   
Management (v slovenščini)

5

-

Management (v angleščini)

10

-

Ekonomija in finance (v slovenščini)
2 -

Ekonomija in finance (v angleščini)*
- 20
Management trajnostnega razvoja
2 -
Pravo za management
2 -
Politologija - mednarodni odnosi in gospodarska diplomacija (v angleščini)*
- 10

 * vpis v študijski program v angleškem jeziku je pogoj za vključitev v program dvojne diplome z Državno univerzo Lomonosov v Moskvi, Program dvojne diplome na programu Politologija je možen le na modulu mednarodni odnosi.

Magistrski študijski programi - nadaljevanje študija v višjem letniku – vpis v 2. letnik (in po merilih za prehode)  
Študijski program

   Slovenci in EU    

Redni študij

Tujci držav izven EU
Redni študij
Vsi kandidati
Izredni študij
Management (v slovenščini)

20

5

-

Management (v angleščini)

10

20

-

Ekonomija in finance (v slovenščini)
5 -

-
Ekonomija in finance (v angleščini)
- - 20
Management trajnostnega razvoja
2 - -
Pravo za management
2 - -

Merila za prehode za posamezen magistrski študijski program so objavljena v predstavitvi posameznega programa. 

 

 

Kandidat za vpis v magistrske študijske programe Univerze na Primorskem lahko odda največ tri prijave, pri čemer se za prijavo šteje vsaka zaključena oddaja elektronske vloge v spletnem portalu eVŠ. 

Kandidat se prijavi s kvalificiranim digitalnim potrdilom, AAI-računom ali uporabniškim imenom in geslom prek sistema SI-PASS. Podrobnejša navodila za prijavo na razpis so objavljena v Skupnem uvodnem delu razpisa za vpis. 

Kandidati (slovenski državljani in državljani držav članic EU, Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci iz držav nečlanic EU ter kandidati za vpis po merilih za prehode) se prijavijo na razpisna mesta v treh oziroma štirih prijavnih rokih:

Prijava za vpis 

 

 Prijavni roki
Oddaja dokazil
SLOVENSKI DRŽAVLJANI IN DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU
 

Prvi prijavni rok:
od 8. 4. do 26. 8. 2021 

  najkasneje do 15. 9. 2021      

 

Drugi prijavni rok:
od 9. 9. do 14. 9. 2021

najkasneje do 22. 9. 2021

Tretji prijavni rok za zapolnitev mest:
od 23. 9. do 24. 9. 2021 do 12. ure

najkasneje do 27. 9. 2021

 SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJCI IZ DRŽAV NEČLANIC EU

Prvi prijavni rok:
od 8. 4. do 15. 7. 2021

najkasneje do 1. 9. 2021 

 

Drugi prijavni rok:
od 2. 8. do 26. 8. 2021

 najkasneje do 1. 9. 2021 

Tretji prijavni rok:
od 9. 9. do 14. 9. 2021

najkasneje do 22. 9. 2021 

Četrti prijavni rok za zapolnitev mest:
od 23. 9. do 24. 9. 2021 do 12. ure

najkasneje do 27. 9. 2021 

POMEMBNO!
PRIJAVA ZA VPIS PO PRETEKU NAVEDENIH ROKOV, DOLOČENIH Z RAZPISOM UP, NI MOGOČA.

 

Prijavo za vpis (v 1. letnik ali v višji letnik) kandidat odda prek elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/

 

Zahtevana dokazila (priloge) mora kandidat naložiti elektronsko preko portala do določenega datuma.  

 

V magistrske študijske programe 2. stopnje se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so končali primerljiv študij v tujini in jim je bila, v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v posameznem študijskem programu. Kandidati, ki so izobraževanje zaključili v tujini, dokazujejo izpolnjevanje vpisnih pogojev za vpis v prvi ali višji letnik z odločbo o priznanju tujega izobraževanja.

 

 • Kandidat s tujo listino v izobraževanju, ki že ima odločbo o priznanju izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, ob prijavi upošteva navodila za posredovanje dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev. Odločbo skupaj z vsemi dokazili naloži elektronsko preko portala.
 • Za kandidata s tujo listino v izobraževanju, ki še nima odločbe o priznanju izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, velja, da izpolnjen elektronski obrazec za prijavo na študij (v eVŠ na spletnem portalu: http://portal.evs.gov.si/prijava) šteje tudi kot vloga za priznavanje tujega izobraževanja. Kandidat, ki bo oddal nepopolno prijavo oziroma vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, bo individualno dodatno obveščen o zahtevi in roku za posredovanje dokazil.

Podrobnejše informacije o postopku priznavanja so dostopne na strani Priznavanje tujega izobraževanja kjer so navedena dokazila, ki jih mora kandidati naložiti v elektronski obliki na spletni portal.  

 

Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev veljajo skenirani dokumenti ali fotografije izvirnih dokumentov.Vsa zahtevana dokazila se priložijo elektronsko prek portala eVŠ. Kandidati ne pošiljajo ničesar po navadni pošti.

Kandidati za vpis v 1. letnik predložijo:

 • diplomsko listino – obvezna priloga,
 • potrdilo o opravljenih izpitih iz katerega je razvidnaa povprečna ocena študija ali kopija priloge k diplomi – obvezna priloga.
 • potrdilo o znanju angleškega jezika na ravni B2, če se kandidat vpisuje v program v angleškem jeziku  obvezna priloga.  

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na razpisana mesta za 1. letnik za vzporedni študij, prijavi priložijo:

 • potrdilo o opravljenih izpitih iz katerega je razvidna povprečna ocena študija – obvezna priloga,
 • soglasje matične fakultete (soglasje matične fakultete, na kateri je kandidat že vpisan) – obvezna priloga.

 

Za vpis v 2. letnik po merilih za prehode v magistrske študijske programe 2. stopnje (v primeru, da je kandidat diplomant) morajo kandidati predložiti:

 • diplomsko listino – obvezna priloga,
 • potrdilo o opravljenih izpitih iz katerega je razvidna povprečna ocena študija ali kopija priloge k diplomi – obvezna priloga,
 • učne načrte (učni načrti predmetov, ki morajo biti žigosane s strani visokošolskega zavoda, kjer je kandidat opravljal prvi študijski program) – obvezna priloga.
 • potrdilo o znanju angleškega jezika na ravni B2, če se kandidat vpisuje v program v angleškem jeziku – obvezna priloga.  

 

Za vpis v 2. letnik po merilih za prehode v magistrske študijske programe 2. stopnje (v primeru, da je kandidat študent) morajo kandidati predložiti:

 • potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih v slovenskem, iz katerega je razvidna povprečna ocena študija) – obvezna priloga,
 • učne načrte (kopije učnih načrtov predmetov, ki morajo biti žigosane s strani visokošolskega zavoda, kjer je kandidat opravljal prvi študijski program) – obvezna priloga.
 • potrdilo o znanju angleškega jezika na ravni B2, če se kandidat vpisuje v program v angleškem jeziku – obvezna priloga.  

 

Diplomantom Fakultete za management ni treba prilagati potrdila o opravljenih izpitih in kopije diplome.

 

Za vpis v 1. letnik magistrskega študijskega programa Ekonomija in finance kandidati opravijo preizkus ugotavljanja analitičnih sposobnosti s področja ekonomije in matematike. Termini sprejemnih izpitov bodo  objavljeni na spletni strani Sprejemni in diferencialni izpiti. Kandidati bodo pisno obveščeni o rezultatih preizkusa in sprejemu na študijski program.

 

V 1. letnik študijskih programov se lahko vpišejo tudi diplomanti drugih strokovnih področij, ki pa morajo pred vpisom opraviti študijske obveznosti kot izhaja iz navedenih pogojev pri posameznih študijskih programih. Izpitni roki za predmete premostitvenega programa so objavljeni na spletni strani Sprejemni in diferencialni izpiti

Kandidate, ki morajo za izpolnitev pogojev za vpis v študijski program opraviti premostitveni program (dodatne študijske obveznosti) opozarjamo, da bo v primeru omejitve vpisa v prvem prijavnem roku razvrstitev kandidatov opravljena med kandidati, ki bodo na dan roka za prijavo izpolnjevali vpisne pogoje.

Kandidati, ki nameravajo uveljavljati znanja iz predmetov premostitvenega programa za namen izpolnjevanja pogojev za vpis (predmete premostitvenega programa), naslovijo vlogo na Komisijo za priznavanje znanja in spretnosti UP FM do 18. avgusta 2021.

 

Sprejeti kandidati bodo prejeli vabilo k vpisu, s podrobnejšimi navodili in termini za vpis ter drugimi pomembnimi informacijami, povezanimi s študijem na študijskem programu. VPIS v magistrske študijske programe se na podlagi izpolnjenega vpisnega lista opravi najpozneje do 30. septembra 2021.

 

Navodila za izpolnjevanje prijave v eVŠ so objavljena na spletni strani eVŠ.

VSEBINSKA POMOČ PRI IZPOLNJEVANJE PRIJAVE 

Za vprašanja, ki se nanašajo na vsebino razpisa in predložitve dokazilBlaž Korent, e-naslov: blaz.korent(at)fm-kp.si

Za vprašanja, ki se nanašajo na priznavanje tujega izobraževanja: mag. Tatjana Trebec, e-naslov: tatjana.trebec(at)fm-kp.si

 

TEHNIČNA POMOČ PRI IZPOLNJEVANJU PRIJAVE

Za splošno pomoč pri izpolnjevanju prijave za vpis (tudi digitalna potrdila in elektronski podpis) med delavniki (pon. do pet.) od 8:00 do 22:00 ure:

 • e-naslov: ekc@gov.si
 • tel.:  080 2002
 • tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90


 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo