Doktorske disertacije v pripravi

mag. Nataša Kobal  

Naslov naloge: Effect of cultural, institutional and economic distance, and competitive advantages on SME's foreign market entry strategy/Učinek kulturne, institucionalne in ekonomske razdalje ter konkurenčnih prednosti na strategijo vstopa MSP na tuje trge            

Mentor: prof. dr. Roberto Biloslavo 

 

mag. Mitja Bervar

Naslov naloge: Gradniki trajnostne politike: kulturni in varnostni vidik    

Mentor: prof. dr. Andrej Bertoncelj

     

mag. Borut Petelin  

Naslov naloge: Konceptualni izzivi trajnostnega marketinga

Mentorica: prof. dr. Anita Trnavčević

Somentor: doc. dr. Armand Faganel

 

mag. Danica Murko 

Naslov naloge: Model integracije dejavnikov tveganj pri strojevodjih s pomočjo orodja OPSA   

Mentorica: izr. prof. dr. Maja Meško

   

mag. Karin Birk Tot

Naslov naloge: Vpliv funkcij managementa na poročanje o varnostnih zapletih v zdravstvu

Mentor: prof. dr. Mirko Markič

 

Marko Posavčević

Naslov naloge: Restorativnost in obremenjenost s hrupom v odprtih pisarnah / Restoration and Noise Annoyance in Open-Plan Offices

Mentorica: izr. prof. dr. Andreja Kutnar

 

mag. Petra Kunc

Naslov naloge: Povezovanje srednješolskega izobraževanja in gospodartsva, učinki na brezposlenost ter inovativnost

Mentor: izr. prof. dr. Žiga Čepar

Somentor: prof. dr. Borut Likar

 

mag. Tanja Planinc

Naslov naloge: Model spremljanja učinkovitosti in uspešnosti malih in srednje velikih podjetij v prehrambnem gostinstvu

Mentorica: prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel

Somentor: doc. dr. Marko Kukanja

 

mag. Bojan Dolar

Naslov naloge: Medgeneracijsko nasledstvo vodenja v družinskem podjetju

Mentor: prof. dr. Roberto BIloslavo

 

TIne Bertoncel

Naslov naloge: Managerial early warning system and decision making model in the context of industry 4.0 / Managerski sistem zgodnjega obveščanja in model odločanja v kontekstu industrije 4.0

Mentorica: prof. dr. Maja Meško

 

Andrej Jerman

Naslov naloge: Model kompetenc v pametnih tovarnah: študija primera v avtomobilski industriji

Mentor: prof. dr. Andrej Bertoncelj

Somentor: doc. dr. Borut Kodrič

 

mag. Žiga Peljko

Naslov naloge: Empirična preverba povezanosti podjetniške radovednosti, odprtosti, inovativnosti in kreativnosti z rastjo podjetja

Mentorica: doc. dr. Jasna Auer Antončič

 

mag. Rado Pezdir

Naslov naloge: Finančna in ekonomska analiza vzporedne ekonomije

Mentor: prof. dr. Janez Šušteršič

 

Robert Pavlin

Naslov naloge: Management in monitoring poslovnih ter tehnoloških procesov

Mentor: izr. prof. dr. Aleksander Janeš

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo