Doktorske disertacije v pripravi

Mitja Bervar

Naslov naloge: Gradniki trajnostne politike: kulturni in varnostni vidik    

Mentor: prof. dr. Andrej Bertoncelj

     

mag. Borut Petelin  

Naslov naloge: Konceptualni izzivi trajnostnega marketinga

Mentorica: prof. dr. Anita Trnavčević

Somentor: doc. dr. Armand Faganel

 

mag. Danica Murko 

Naslov naloge: Model integracije dejavnikov tveganj pri strojevodjih s pomočjo orodja OPSA   

Mentorica: izr. prof. dr. Maja Meško

   

mag. Karin Birk Tot

Naslov naloge: Vpliv funkcij managementa na poročanje o varnostnih zapletih v zdravstvu

Mentor: prof. dr. Mirko Markič

 

Marko Posavčević

Naslov naloge: Restorativnost in obremenjenost s hrupom v odprtih pisarnah / Restoration and Noise Annoyance in Open-Plan Offices

Mentorica: izr. prof. dr. Andreja Kutnar

 

mag. Tanja Planinc

Naslov naloge: Model spremljanja učinkovitosti in uspešnosti malih in srednje velikih podjetij v prehrambnem gostinstvu

Mentorica: prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel

Somentor: doc. dr. Marko Kukanja

 

mag. Bojan Dolar

Naslov naloge: Medgeneracijsko nasledstvo vodenja v družinskem podjetju

Mentor: prof. dr. Roberto BIloslavo

 

Andrej Jerman

Naslov naloge: Model kompetenc v pametnih tovarnah: študija primera v avtomobilski industriji

Mentor: prof. dr. Andrej Bertoncelj

Somentor: doc. dr. Borut Kodrič

 

mag. Žiga Peljko

Naslov naloge: Empirična preverba povezanosti podjetniške radovednosti, odprtosti, inovativnosti in kreativnosti z rastjo podjetja

Mentorica: doc. dr. Jasna Auer Antončič

 

Robert Pavlin

Naslov naloge: Management in monitoring poslovnih ter tehnoloških procesov

Mentor: izr. prof. dr. Aleksander Janeš

 

Daniel Trošić

Naslov naloge: The impact of design thinking based entrepreneurship education on creativity, entrepreneurial self-efficacy and entrepreneurial intentions/Vpliv podjetniškega izobraževanja temelječega na dizajnerskem načinu razmišljanja na ustvarjalnost, podjetniško samoučinkovitost in podjetniško namero

Mentorica: izr. prof. dr. Tina Bratkovič Kregar

 

Barbara Rovere

Naslov naloge: Critical Success Factors in Open Innovation: Does strategy matter? / Kritični dejavniki v odprtem inoviranju: vpliv strategije

Mentor: doc. dr. Michael D. Burnard

Somentor: prof. dr. Roberto Biloslavo

 

mag. Gregor Žvipelj

Naslov naloge: Učinek kompleksnosti v okolju korporativnega upravljanja

Mentor: prof. dr. Roberto Biloslavo

 

Manca Matičič Zver

Naslov naloge: Model nakupnega vedenja potrošnikov pri odločitvi za nakup okolju prijaznih tekstilnih izdelkov

Mentorica: izr. prof. dr. Tina Vukasović

 

Aljaž Nerad

Naslov naloge: Oblikovanje konceptualnega modela trajnostnega razvoja turističnih destinacij

Mentor: prof. dr. Roberto Biloslavo

Somentor: doc. dr. Marko Koščak

Somentor: izr. prof. dr. Igor Jurinčič

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo