Zagovori doktorskih disertacij

Predrag Ljubotina
Dejavniki karierne odločitve študentov iz družinskih podjetij

Mentorica: prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel

Somentor: prof. dr. Jaka Vadnjal

Komisija za zagovor doktorske disertacije

  • predsednik: izr. prof. dr. Žiga Čepar
  • članica: doc. dr. Tina Bratkovič Kregar
  • zunanji član: prof. dr. Borut Rončević (FUDŠ NG)

Koper ǀ 10. junij 2019 ǀ ob 13.00
Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12 ǀ predavalnica B4

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo