Doktorski program Management

Iščete študij, ki vas bo navdihoval, vam ponujal izzive, vam pomagal iskati rešitve, vam omogočal uresničevati ideje, vas spodbujal, da boste rasli v vseh pogledih? Odločite za doktorski študijski program Management na Fakulteti za management. 

Doktorski študij je namenjen vsem tistim, ki želite svoje znanje poglobiti in nadgraditi z najnovejšimi znanstvenimi dognanji. Poleg najsodobnejših in aktualnih znanj s področja managementa, ekonomskih in poslovnih, pravnih ter drugih družboslovnih ved študij daje specializirana znanja, ki so ključna za vodenje in poslovanje organizacij na globalnem trgu.

Vrsta programa: znanstveni doktorat, 3. stopnja
Študijsko področje: 0413 Poslovanje in upravljanje, management (KLASIUS-P-16); prej: 3400 Poslovne in upravne vede (KLASIUS-P)
Znanstveni naslov: doktor znanosti/ doktorica znanosti
Raven izobrazbe SOK: 10
Kreditno ovrednotenje programa (ECTS): 180 kreditnih točk
Trajanje programa: tri leta, z možnostjo podaljšanja zadnjega letnika za eno leto
Način izvajanja študija: izredni študij
Kraj izvajanja študija: Koper

Dodatne informacije


Blaž Korent
Referat za študentske zadeve

05 610 20 03
blaz.korent@fm-kp.si

 

Uradne ure referata 

 

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo