Vpis v doktorske študijske programe

Fakulteta za management razpisuje za študijsko leto 2020/2021 doktorski študijski program 3. stopnje Management.

 

Informativni dnevi za vpis v doktorski študij v letu 2020/2021 bodo potekali

  • v torek, 2. junija 2020, ob 17. uri v Kopru, Trg Brolo 12, prek Zoom konference
  • v torek, 25. avgusta 2020, ob 17. uri v Kopru, Trg Brolo 12, prek Zoom konference

               

Vpisne pogoje, število vpisnih mest ter postopek prijave in vpisa določa Razpis za vpis v doktorski študijski program Fakultete za management za študijsko leto 2020/2021. Pred oddajo prijave za vpis preberite tudi  Skupni uvodni del razpisa.

Več informacij o prijavno-sprejemnem postopku dobite v Referatu za študentske zadeve.

Razpis vseh doktorskih programov Univerze na Primorsk je objavljen na spletni strani Univerze na Primorskem Razpis za vpis v doktorske študijske programe.

Prijava za vpis 

 

Vpis v 1. letnik za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije 
Študijsko središče  Redni študij
Izredni študij
 Koper

0

10

 

Vpis v 1. letnik za Slovence brez slovenskega državljanjstva in tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije) 
Študijsko središče  Redni študij
Izredni študij
 Koper

0

2

 

Vpis v 2. letnik po merilih za prehode 
Študijsko središče  Redni študij
Izredni študij
 Koper

0

5

 

Kandidat za vpis v doktorske študijske programe Univerze na Primorskem lahko odda največ tri prijave, pri čemer se za prijavo šteje vsaka zaključena oddaja elektronske vloge v spletnem portalu eVŠ. V primeru poskusa četrte in vsake nadaljnje prijave bo sistem kandidata na to opozoril in prijava ne bo mogoča.

Kandidati (slovenski državljani in državljani držav članic EU, Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci iz držav nečlanic EU ter kandidati za vpis po merilih za prehode) se prijavijo na razpisna mesta v treh oziroma štirih prijavnih rokih:

 Prijavni roki
 Rezultati
Vpis
SLOVENSKI DRŽAVLJANI IN DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU
 

Prvi prijavni rok:
od 8. 4. do 27. 8. 2020 

   od 1. 9. do 4. 9. 2020           

 

             do 11. 9. 2020            

 

Drugi prijavni rok:
od 11. 9. do 16. 9. 2020

od 18. 9. do 22. 9. 2020

do 23. 9. 2020

Tretji prijavni rok za zapolnitev mest:
od 24. 9. do 25. 9. 2020 do 12. ure
(zahtevano dokumentacijo dostaviti na fakulteto do 18. ure)

 26. 9. 2020

30. 9. 2020 

 SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJCI IZ DRŽAV NEČLANIC EU

Prvi prijavni rok:
od 8. 4. do 1. 7. 2020 

 

do 17. 7. 2020

 

Drugi prijavni rok:
od 20. 7. do 27. 8. 2020

 

do 11. 9. 2020 

Tretji prijavni rok:
od 11. 9. do 16. 9. 2020

 

do 23. 9. 2020

Četrti prijavni rok za zapolnitev mest:
od 24. 9. do 25. 9. 2020 do 12. ure

(zahtevano dokumentacijo dostaviti na fakulteto do 18. ure)

 

30. 9. 2020 

  

POMEMBNO!
PRIJAVA ZA VPIS PO PRETEKU NAVEDENIH ROKOV, DOLOČENIH Z RAZPISOM UP, NI MOGOČA.

 

Prijavo za vpis (v 1. letnik ali v višji letnik) kandidat odda prek elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. Prijavi se s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z uporabniškim imenom in geslom. Podrobnejša navodila za prijavo na razpis so objavljena v  Skupni uvodni del razpisa za vpis. 

 

Prijava za vpis 

 

Navodila za izpolnjevanje prijave v eVŠ so objavljena na spletni strani eVŠ.

TEHNIČNA POMOČ PRI IZPOLNJEVANJU PRIJAVE
Kontakti v primeru težav pri vstopu v prijavo z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem in za ostala vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave:

  • za težave pri vstopu v prijavo z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem:

Podpora SIGEN-CA, e-naslov: ekc@gov.si
telefon: 080 2002 (od 7. do 22. ure med delavniki)

  • za ostala vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave:

Podpora eVŠ, e-naslov: evs-prijava.mizs(at)gov.si,
telefon 01/478 46 59 (ob delavnikih med 9. in 16. uro)

Kandidati za vpis bodo po končanem izbirnem postopku po pošti na naslov, ki ga bodo navedli v prijavi, prejeli sklep o rezultatu izbirnega postopka. Sprejeti kandidati bodo povabljeni k vpisu. Prejeli bodo tudi nadaljnja navodila in termine za vpis ter druge pomembne informacije, povezane s študijem.

 

V doktorski študijski program 3. stopnje Management se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so končali primerljiv študij v tujini in jim je bila, v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v posameznem študijskem programu.

 

Za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja mora kandidat zaprositi pred vpisom v študijski program. Vlogo za priznavanje odda skupaj s prijavo za vpis prek portala eVŠ.

 

Podrobnejše informacije o priznavanju izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja so objavljene v Skupnem uvodnem delu razpisa za vpis. Podrobnejše informacije o postopku priznavanja so dostopni na tej povezavi

 

Kandidati za vpis v 1. in 2. letnik predložijo:

  • diplomsko listino (originalno ali overjeno kopijo diplomske listine predhodnega študija) – obvezna priloga,
  • potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena na predhodnem študiju) – obvezna priloga,
  • znanstveno delo (dosežke v znanstvenem in strokovnem delu, bibliografija) – obvezna priloga,
  • življenjepis (kratek življenjepis kandidata) – obvezna priloga.

 

Dokazila o izpolnjevanju pogojev pošljete po elektronski pošti na naslov referat@fm-kp.si s pripisom »Vpis v podiplomski študij 2020/2021« v zadevi e-pošte.

 

Prijava za vpis 

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo