Vpis v doktorske študijske programe

Fakulteta za management razpisuje za študijsko leto 2019/2020 en doktorski študijski program 3. stopnje:

– Management  

 

Informativni dnevi za vpis v doktorski študij v letu 2019/2020 bodo potekali

  • v torek, 11. junija 2019, ob 17. uri v Kopru, Trg Brolo 12, kreativna učilnica INNOlab
  • v torek, 27. avgusta 2019, ob 17. uri v Kopru, Trg Brolo 12, kreativna učilnica INNOlab

               

Vpisne pogoje, število vpisnih mest ter postopek prijave in vpisa določa Razpis za vpis v doktorski študijski program Fakultete za management za študijsko leto 2019/2020.

Več informacij o prijavno-sprejemnem postopku dobite v Referatu za študentske zadeve.

Razpis vseh doktorskih programov Univerze na Primorsk je objavljen na spletni strani Univerze na Primorskem Razpis za vpis v študijske porograme.

 

Kandidat za vpis v doktorske študijske programe Univerze na Primorskem lahko odda največ tri prijave, pri čemer se za prijavo šteje vsaka zaključena oddaja elektronske vloge v spletnem portalu eVŠ. V primeru poskusa četrte in vsake nadaljnje prijave bo sistem kandidata na to opozoril in prijava ne bo mogoča.

Kandidati (slovenski državljani in državljani držav članic EU, Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci iz držav nečlanic EU ter kandidati za vpis po merilih za prehode) se prijavijo na razpisna mesta v treh oziroma štirih prijavnih rokih:

 

 Prijavni roki
 Rezultati
Vpis
SLOVENSKI DRŽAVLJANI IN DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU
 

Prvi prijavni rok:
od 8. 4. do 29. 8. 2019 

od 1. 9. do 10. 9. 2019

 

do 11. 9. 2019

 

Drugi prijavni rok:
od 13. 9. do 18. 9. 2019

od 20. 9. do 24. 9. 2019

do 24. 9. 2019

Tretji prijavni rok za zapolnitev mest:
od 25. 9. do 26. 9. 2019 do 12. ure
(zahtevano dokumentacijo dostaviti na fakulteto do 18. ure)

 27. 9. 2019

30. 9. 2019 

 SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJCI IZ DRŽAV NEČLANIC EU

Prvi prijavni rok:
od 8. 4. do 1. 7. 2019  

 

do 15. 7. 2019

 

Drugi prijavni rok:
od 17. 7. do 29. 8. 2019

 

do 11. 9. 2019 

Tretji prijavni rok:
od 13. 9. do 18. 9. 2019

 

do 24. 9. 2019

Četrti prijavni rok za zapolnitev mest:
od 25. 9. do 26. 9. 2019 do 12. ure

(zahtevano dokumentacijo dostaviti na fakulteto do 18. ure)

 

30. 9. 2019 

Prosta mesta za drugi prijavni rok za slovenske državljane in državljane držav EU bodo objavljena 12. septembra 2019.

Prosta vpisna mesta za zapolnitev mest za slovenske državljane in državljane držav EU bodo objavljena 24. septembra 2019.

 

POMEMBNO!
PRIJAVA ZA VPIS PO PRETEKU NAVEDENIH ROKOV, DOLOČENIH Z RAZPISOM UP, NI MOGOČA.

 

Prijavo za vpis (v 1. letnik ali v višji letnik) kandidat odda prek elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. Prijavi se s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z uporabniškim imenom in geslom. Podrobnejša navodila za prijavo na razpis so objavljena v  Skupni uvodni del razpisa za vpis. 

 

Prijava za vpis 

 

Navodila za izpolnjevanje prijave v eVŠ so objavljena na spletni strani eVŠ.

TEHNIČNA POMOČ PRI IZPOLNJEVANJU PRIJAVE
Kontakti v primeru težav pri vstopu v prijavo z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem in za ostala vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave:

  • za težave pri vstopu v prijavo z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem:

Podpora SIGEN-CA, e-naslov: ekc@gov.si
telefon: 080 2002 (od 7. do 22. ure med delavniki)

  • za ostala vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave:

Podpora eVŠ, e-naslov: evs-prijava.mizs(at)gov.si,
telefon 01/478 46 59 (ob delavnikih med 9. in 16. uro)

Kandidati za vpis bodo po končanem izbirnem postopku po pošti na naslov, ki ga bodo navedli v prijavi, prejeli sklep o rezultatu izbirnega postopka. Sprejeti kandidati bodo povabljeni k vpisu. Prejeli bodo tudi nadaljnja navodila in termine za vpis ter druge pomembne informacije, povezane s študijem.

 

V doktorski študijski program 3. stopnje Management se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so končali primerljiv študij v tujini in jim je bila, v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v posameznem študijskem programu.

 

Za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja mora kandidat zaprositi pred vpisom v študijski program. Vlogo za priznavanje odda skupaj s prijavo za vpis prek portala eVŠ.

 

Podrobnejše informacije o priznavanju izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja so objavljene v Skupnem uvodnem delu razpisa za vpis. Podrobnejše informacije o postopku priznavanja so dostopni na tej povezavi

 

Vpis v 1. letnik za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije rok za zapolnitev mest se ne razpiše
Študijsko središče  Redni študij
Izredni študij
 Koper

0

6

 

Vpis v 1. letnik za Slovence brez slovenskega državljanjstva in tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije) - rok za zapolnitev mest se ne razpiše
Študijsko središče  Redni študij
Izredni študij
 Koper

0

2

 

Vpis v 2. letnik po merilih za prehode - rok za zapolnitev mest se ne razpiše
Študijsko središče  Redni študij
Izredni študij
 Koper

0

4

 

Kandidati za vpis v 1. in 2. letnik predložijo:

  • diplomsko listino (originalno ali overjeno kopijo diplomske listine predhodnega študija) – obvezna priloga,
  • potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena na predhodnem študiju) – obvezna priloga,
  • znanstveno delo (dosežke v znanstvenem in strokovnem delu, bibliografija) – obvezna priloga,
  • življenjepis (kratek življenjepis kandidata) – obvezna priloga.

 

Prijava za vpis 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo