Vpis v doktorske študijske programe

Fakulteta za management razpisuje za študijsko leto 2021/2022 doktorski študijski program 3. stopnje Management.

 

Vpisne pogoje, število vpisnih mest ter postopek prijave in vpisa določa  Razpis za vpis v doktorski študijski program Fakultete za management za študijsko leto 2021/2022. Pred oddajo prijave za vpis preberite tudi Skupni uvodni del razpisa.

Več informacij o prijavno-sprejemnem postopku dobite v Referatu za študentske zadeve.

Razpis vseh doktorskih programov Univerze na Primorskem je objavljen na spletni strani Univerze na Primorskem Razpis za vpis v doktorske študijske programe.

 

Vpis v 1. letnik za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije (štiriletni program)
Študijsko središče  Redni študij
Izredni študij
 Koper

0

10

 

Vpis v 1. letnik za Slovence brez slovenskega državljanjstva in tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije) (štiriletni program)
Študijsko središče  Redni študij
Izredni študij
 Koper

0

2

 

Vpis v 2. letnik po merilih za prehode (vpis v triletni program)
Študijsko središče  Redni študij
Izredni študij
 Koper

0

5

 

Kandidat za vpis v doktorske študijske programe Univerze na Primorskem lahko odda največ tri prijave, pri čemer se za prijavo šteje vsaka zaključena oddaja elektronske vloge v spletnem portalu eVŠ.

Kandidat se prijavi s kvalificiranim digitalnim potrdilom, AAI-računom ali uporabniškim imenom in geslom prek sistema SI-PASS. Podrobnejša navodila za prijavo na razpis so objavljena v Skupnem uvodnem delu razpisa za vpis. 

Kandidati (slovenski državljani in državljani držav članic EU, Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci iz držav nečlanic EU ter kandidati za vpis po merilih za prehode) se prijavijo na razpisna mesta v treh oziroma štirih prijavnih rokih:

 

Prijava za vpis 

 

 Prijavni roki
Oddaja dokazil
SLOVENSKI DRŽAVLJANI IN DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU
 

Prvi prijavni rok:
od 8. 4. do 26. 8. 2021

najkasneje do 15. 9. 2021 

 

Drugi prijavni rok:
od 9. 9. do 14. 9. 2021

najkasneje do 22. 9. 2021

Tretji prijavni rok za zapolnitev mest:
od 23. 9. do 24. 9. 2021 do 12. ure

najkasneje do 27. 9. 2021

 SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJCI IZ DRŽAV NEČLANIC EU

Prvi prijavni rok:
od 8. 4. do 15. 7. 2021

 najkasneje do 1. 9. 2021

 

Drugi prijavni rok:
od 2. 8. do 26. 8. 2021

najkasneje do 1. 9. 2021 

Tretji prijavni rok:
od 9. 9. do 14. 9. 2021

 najkasneje do 22. 9. 2021 

Četrti prijavni rok za zapolnitev mest:
od 24. 9. do 25. 9. 2020 do 12. ure

 najkasneje do 27. 9. 2021

  

POMEMBNO!
PRIJAVA ZA VPIS PO PRETEKU NAVEDENIH ROKOV, DOLOČENIH Z RAZPISOM UP, NI MOGOČA.

 

Prijavo za vpis kandidat odda prek elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/

 

Zahtevana dokazila (priloge) mora kandidat naložiti elektronsko preko portala do določenega datuma.  

 

V doktorski študijski program 3. stopnje Management se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so končali primerljiv študij v tujini in jim je bila, v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v posameznem študijskem programu. Kandidati, ki so izobraževanje zaključili v tujini, dokazujejo izpolnjevanje vpisnih pogojev za vpis v prvi ali višji letnik z odločbo o priznanju tujega izobraževanja.

 

 • Kandidat s tujo listino v izobraževanju, ki že ima odločbo o priznanju izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, ob prijavi upošteva navodila za posredovanje dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev. Odločbo skupaj z vsemi dokazili naloži elektronsko preko portala.

 

 • Za kandidata s tujo listino v izobraževanju, ki še nima odločbe o priznanju izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, velja, da izpolnjen elektronski obrazec za prijavo na študij (v eVŠ na spletnem portalu: http://portal.evs.gov.si/prijava) šteje tudi kot vloga za priznavanje tujega izobraževanja. Kandidat, ki bo oddal nepopolno prijavo oziroma vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, bo individualno dodatno obveščen o zahtevi in roku za posredovanje dokazil.

Podrobnejše informacije o postopku priznavanja so dostopne na strani Priznavanje tujega izobraževanja kjer so navedena dokazila, ki jih mora kandidati naložiti v elektronski obliki na spletni portal.  

  

Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev veljajo skenirani dokumenti ali fotografije izvirnih dokumentov.Vsa zahtevana dokazila se priložijo elektronsko prek portala eVŠ. Kandidati ne pošiljajo ničesar po navadni pošti.

Kandidati za vpis v 1. in 2. letnik predložijo:

 • diplomsko listino – obvezna priloga,
 • potrdilo o opravljenih izpitih iz katerega je razvidna povprečna ocena na predhodnem študiju ali kopijo priloge k diplomi – obvezna priloga,
 • znanstveno delo (dosežke v znanstvenem in strokovnem delu, bibliografija) – obvezna priloga,
 • življenjepis (kratek življenjepis kandidata) – obvezna priloga,
 • motivacijsko pismo (kratko motivacijsko pismo) – obvezna priloga,
 • idejni osnutek dispozicije raziskave (kratki idejno osnutek) – obvezna priloga.

  

Sprejeti kandidati bodo prejeli vabilo k vpisu, s podrobnejšimi navodili in termini za vpis ter drugimi pomembnimi informacijami, povezanimi s študijem na študijskem programu. VPIS v magistrske študijske programe se na podlagi izpolnjenega vpisnega lista opravi najpozneje do 30. septembra 2021.

 

Navodila za izpolnjevanje prijave v eVŠ so objavljena na spletni strani eVŠ.

VSEBINSKA POMOČ PRI IZPOLNJEVANJE PRIJAVE 

Za vprašanja, ki se nanašajo na vsebino razpisa in predložitve dokazilBlaž Korent, e-naslov: blaz.korent(at)fm-kp.si

Za vprašanja, ki se nanašajo na priznavanje tujega izobraževanjamag. Tatjana Trebec, e-naslov: tatjana.trebec(at)fm-kp.si

 

TEHNIČNA POMOČ PRI IZPOLNJEVANJU PRIJAVE

Za splošno pomoč pri izpolnjevanju prijave za vpis (tudi digitalna potrdila in elektronski podpis) med delavniki (pon. do pet.) od 8:00 do 22:00 ure:

 • e-naslov: ekc@gov.si
 • tel.:  080 2002
 • tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo