Vpis v doktorske študijske programe

Fakulteta za management razpisuje za študijsko leto 2017/2018 en doktorski študijski program 3. stopnje:

– Management

 

KOPER                                                                                                  

Torek, 13. 6. 2017, ob 17. uri

Torek, 29. 8. 2017, ob 17. uri                                   

 

Vpisne pogoje, število vpisnih mest ter postopek prijave in vpisa določa Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze na Primorskem v študijskem letu 2017/2018, ki je objavljen na spletni strani Univerze na Primorskem. Več informacij o prijavno-sprejemnem postopku dobite v Referatu za študentske zadeve.

 

Kandidat za vpis v doktorske študijske programe Univerze na Primorskem lahko odda največ tri prijave, pri čemer se za prijavo šteje vsaka zaključena oddaja elektronske vloge v spletnem portalu eVŠ. V primeru poskusa četrte in vsake nadaljnje prijave bo sistem kandidata na to opozoril in prijava ne bo mogoča.

Kandidati (slovenski državljani in državljani držav članic EU, Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci iz držav nečlanic EU ter kandidati za vpis po merilih za prehode) se prijavijo na razpisna mesta v dveh prijavnih rokih:

 

Prijavni roki
Rezultati
Vpis
SLOVENSKI DRŽAVLJANI IN DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU in 
SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJCI IZ DRŽAV NEČLANIC EU

Prvi prijavni rok:
od 10. 4. do 1. 9. 2017 

od 4. 9. do 8. 9. 2017

od 8. 9. do 22. 9. 2017

Drugi prijavni rok:
od 14. 9. do 20. 9. 2017

od 22. 9. do 26. 9. 2017

od 26. 9. do 30. 9. 2017

Prosta mesta za drugi prijavni rok bodo objavljena 13. septembra 2017.

 

Prosta mesta za drugi prijavni rok

 

Slovenski državljani in tujci iz EU

Slovenci brez slovenskega državljanstva

in tujci iz držav nečlanic EU

Študijski program

1. letnik

2. letnik

(po merilih za prehode)

1. letnik

Management

12

4

2

 

POMEMBNO!
PRIJAVA ZA VPIS PO PRETEKU NAVEDENIH ROKOV, DOLOČENIH Z RAZPISOM UP, NI MOGOČA.

 

Prijavo za vpis (v 1. letnik ali v višji letnik) kandidat odda prek elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. Prijavi se s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z uporabniškim imenom in geslom. Podrobnejša navodila za prijavo na razpis so objavljena v Skupnem uvodnem delu razpisa za vpis. 

Navodila za izpolnjevanje prijave v eVŠ so objavljena na spletni strani eVŠ.

TEHNIČNA POMOČ PRI IZPOLNJEVANJU PRIJAVE
Kontakti v primeru težav pri vstopu v prijavo z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem in za ostala vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave:

  • za težave pri vstopu v prijavo z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem:

Podpora SIGEN-CA, e-naslov: ekc@gov.si
telefon: 080 2002 (od 7. do 22. ure med delavniki)

  • za ostala vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave:

Podpora eVŠ, e-naslov: evs-prijava.mizs(at)gov.si,
telefon 01/478 46 59 (ob delavnikih med 9. in 16. uro)

Kandidati za vpis bodo po končanem izbirnem postopku po pošti na naslov, ki ga bodo navedli v prijavi, prejeli sklep o rezultatu izbirnega postopka. Sprejeti kandidati bodo povabljeni k vpisu. Prejeli bodo tudi nadaljnja navodila in termine za vpis ter druge pomembne informacije, povezane s študijem.

 

V doktorski študijski program 3. stopnje Management se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so končali primerljiv študij v tujini in jim je bila, v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v posameznem študijskem programu.

 

Za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja mora kandidat zaprositi pred vpisom v študijski program. Vlogo za priznavanje odda skupaj s prijavo za vpis prek portala eVŠ.

 

Podrobnejše informacije o priznavanju izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja so objavljene v Skupnem uvodnem delu razpisa za vpis. Podrobnejše informacije o postopku priznavanja so dostopni na tej povezavi

 

Vpis v 1. letnik za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije
Študijsko središče  Redni študij
Izredni študij
 Koper

0

20

 

Vpis v 1. letnik za Slovence brez slovenskega državljanjstva in tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije)
Študijsko središče  Redni študij
Izredni študij
 Koper

0

2

 

Vpis v 2. letnik po merilih za prehode
Študijsko središče  Redni študij
Izredni študij
 Koper

0

10

 

Kandidati za vpis v 1. in 2. letnik predložijo:

  • diplomsko listino (originalno ali overjeno kopijo diplomske listine predhodnega študija) – obvezna priloga,
  • potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena na predhodnem študiju) – obvezna priloga,
  • znanstveno delo (dosežke v znanstvenem in strokovnem delu, bibliografija) – obvezna priloga,
  • življenjepis (kratek življenjepis kandidata) – obvezna priloga.

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo