13. FREM se je včeraj končal v Kopru

Na sedežu Fakultete za management v Kopru se je včeraj končal 13. festival raziskovanja ekonomije in managementa, ki letos nosi naslov Management globalnih izzivov. Letos je FREM spet potekal na vseh treh lokacijah fakultete, začel se je v Celju, se nadaljeval v Škofji Loki in se na zadnji marčevski dan uspešno končal v Kopru.

Izvedba strokovne konference v Kopru je ponudila tudi odprto sekcijo, ki je bila namenjena vsem študentom, ki so želeli predstaviti svoj raziskovalni prispevek. Poleg te so potekale še 3 sekcije, kjer so koprski študenti drugega letnika magistrskega študija v okviru predmeta Strokovno razvojno delo predstavili osnutke svojih raziskav kot potencialno temo za magistrsko nalogo.

Odprto sekcijo je vodil Maurizio Rosso. V sklopu te so študenti predstavili najrazličnejše teme, povezane z managementom globalnih izzivov, na primer management varnosti poslovno-informacijskih sistemov, management delovne motivacije zaposlenih v igralništvu, izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu, globalni izzivi v zavarovanem območju Park Škocjanske jame.

V okviru Strokovnega razvojnega dela so potekale tri sekcije: 1. Management in informatika, ki sta jo vodila prof. dr. Anita Trnavčević in prof. dr. Mirko Markič, 2. Politologija, sociologija, kominiciranje, etika in kulturologija v managementu ter pravo, ki sta jo vodila izr. prof. dr. Valentina Franca in doc. dr. Klemen Širok, ter 3. Ekonomija, finance, marketing, ki so jo vodili izr. prof. dr. Žiga Čepar, doc. dr. Igor Stubelj in doc. dr. Armand Faganel. Teme, ki so jih študenti predstavljali na teh treh sekcijah, so vključevale najrazličnejša področja, od managementa v občinskih upravah, primerjave stilov vodenja med individualnimi in skupinskimi športi, vpliva begunske krize na svetovno gospodarstvo, do delovno pravnih vidikov enakosti med spoloma v Republiki Sloveniji, cenovne elastičnosti povpraševanja po stanovanjih v Sloveniji in dejavnikov regionalnega gospodarskega razvoja v Sloveniji. Na posamezni sekciji je bilo predstavljenih 5–8 osnutkov raziskav.

Študenti so po končanih posameznih predstavitvah osnutkov prejeli vprašanja, komentarje, priporočila od poslušalcev in vodij sekcij. Profesorji in docenti so bili študentom na razpolago tudi za dodatna vprašanja ali usmeritve.

 

13. FREM v Kopru

1. april 2016 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo