Katja Plauštajner Metelko - kako poteka reševanje potrošniških sporov po pravu EU

Pri predmetu Reševanje sporov na podiplomskem študijskem programu Pravo za management, pri izr. prof. dr. Danili Djokić, se nam je pri predavanju preko video konference pridružila gostja iz prakse Katja Plauštajner Metelko, LL.M.. Predstavila je reševanje potrošniških sporov po pravu EU.

Katja Plaustajner Metelko, LL.M. je v svoji mednarodni karierni poti bila zaposlena tudi kot pravna svetovalka v kabinetu slovenske generalne pravobranilke na Sodišču EU, zato zelo dobro pozna delovanje Sodišča EU. Gostja je najprej predstavila samo delovanje Sodišča EU in njegovo funkcijo. Posebno pozornost je v svojem predavanju namenila pristojnosti Sodišča EU za predhodno odločanje o vprašanjih glede veljavnosti in razlage direktiv v potrošniških sporih.

 

 

Sodišče države članice namreč lahko vprašanje o razlagi ali veljavnosti določene direktive oziroma uredbe predloži v odločanje Sodišču, kadar meni, da je treba glede vprašanja sprejeti odločitev, ki mu bo omogočila izreči sodbo. Pri tem je poudarila, da kadar je takšno vprašanje postavljeno v postopku, ki teče pred sodiščem države članice, zoper odločitev katerega po nacionalnem pravu ni pravnega sredstva, je to sodišče dolžno predložiti zadevo Sodišču.

Razkrila nam je tudi primer enega izmed takšnih vprašanj, ki jih je v predhodno odločanje postavilo Vrhovno sodišče Bundesgerichtshof v Nemčiji v okviru spora med g. Saschem Ledowski in družbo Slewo v zadevi pravici do odstopa od pogodbe pri pogodbi, sklenjena na daljavo. Primer, ki ga je gostja podrobneje predstavila je bil zaradi vedno večje uporabe spletnega nakupovanja ne samo s pravnega vidika, temveč tudi z vidika spletnih potrošnikov, zelo poučen in še toliko bolj zanimiv.

 

 

Tekst: študentka Ninna Letnar

Foto: študentka Nina Vučko

13. maj 2020 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo