Navodila za izvajanje študijskih obveznosti v prostorih UP FM

NAVODILA ZA IZVAJANJE ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI V PROSTORIH UP FAKULTETE ZA MANAGEMENT IN DRUGE INFORMACIJE V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

 

Letošnje študijsko leto bo potekalo pod drugačnimi pogoji, kot smo sicer navajeni. Prosimo vas, da dosledno upoštevate vsa navodila univerze in fakultete in s tem pripomorete k varovanju zdravja vseh na univerzi. Pri tem je izjemno pomembno, da:

 

Hodite na fakulteto le, če ste zdravi. V ta namen morate obvezno izpolniti izjavo, ki je dostopna v VIS/ŠIS. Prosim, da jo izpolnite čimprej. Študentu/ki, ki izjave ne bo podpisal/a, ne bo dovoljen vstop v prostore UP.

 

Vzdržujete medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra v vseh prostorih fakultete in tudi na zunanjih površinah pred fakulteto.

 

 

Nosite masko oziroma drugo zaščito v vseh zaprtih prostorih univerze, tudi na predavanjih in drugih študijskih vsebinah.

 

Upoštevate veljavne režime vstopa / izstopa v stavbe fakultete.

 

 

PODROBNEJŠA NAVODILA ZA IZVAJANJE 1. KVARTALA ŠTUDIJSKEGA LETA 2020/2021

 

DOSTOP V PROSTORE FAKULTETE

V stavbe univerze lahko vstopajo le zdravi študenti. 

Študent ob vstopu na fakulteto gre takoj v učilnico kjer študijska obveznost (predavanje, vaje, izpit) poteka in se usede na označen prostor ter počaka učitelja. Stolov se ne sme premikati. Po končani obveznosti študent takoj zapusti fakulteto. Zadrževanje v prostorih fakultete ni dovoljeno.

Študenti imajo na vstopni strani ŠIS-a dostop do elektronske oddaje izjave, da so zdravi. Za pristopanje k izpitom, ki bodo potekali v živo, pozivamo vse študente, da pred prvim vstopom na fakulteto oziroma čim prej izpolnijo elektronsko izjavo, da so zdravi. Izjava bo tako zabeležena v sistemu ŠISa/VISa in vidna na prijavnicah tudi izvajalcem izpitov. Pri samem pristopu na izpitni rok vam ni potrebno oddajati pisne izjave, zadošča elektronska oddaja. Elektronska izjava bo veljala do ponovnega poziva s strani fakultete. Spodaj grafični prikaz lokacije izjave:

UPORABA ZAŠČITNE OPREME

Študenti v prostore fakultete vstopijo z zaščitnimi maskami in jih obvezno nosijo v vseh prostorih fakultete - tudi zunanjih.  Študent si ob prihodu v prostor obvezno razkuži roke.

 

IZPITNI ROKI

Izvedba preverjanja znanja online

Izpiti v online okolju potekajo bodisi v pisni ali ustni obliki, kombinaciji obojega ali imajo v učnem načrtu opredeljen drug način opravljanja obveznosti. V primeru ko izpit poteka online učitelj prijavljenim študentom najkasneje en dan pred izpitom pošlje povezavo na spletno platformo kjer bo izpit potekal in navodila za izvedbo izpita.

Če dan pred razpisanim izpitom še niste prejeli obvestila po e-pošti se obrnite neposredno na učitelja ali na referat za študentske zadeve, da pravočasno in dovolj zgodaj pred potekom izpita dobite ustrezna navodila.

Izvedba izpita v živo

V primeru ko izpit poteka v živo v predavalnici, študenti obvezno pred prvim vstopom na fakulteto izpolnijo elektronsko izjavo, da so zdravi, preko ŠIS-a. Za zagotovitev najmanjše razdalje 1,5 m med študenti v predavalnici, bodo študenti dan pred izpitnim rokom razporejeni v manjše skupine. Vsaki posamezni skupini bo določena ura pisanja izpita in predavalnica. Obvestilo glede razvrstitve v skupino in ura pisanja bo objavljena na spletni strani med Obvestili (Intranet). Obvestilo bo poimenovano po predmetu in datumu izpita. Skupin ne bo možno menjati. 

Predavalnica bo odprta 15 minut pred začetkom izpita, študenti ob prihodu na fakulteto odidejo direktno v predavalnico in sedejo na označene sedeže. Stolov se ne sme premikati. Učitelj pred izpitom preveri prisotnost prijavljenih in oddane izjave. 

Pri vstopanju v fakulteto in v prostorih fakultete se študenti držijo vseh zgoraj navedenih ukrepov. Zadrževanje v prostorih fakultete ni dovoljeno. 

 

ZAGOVORI DIPLOMSKI DEL

Zagovori diplomskih del potekajo do konca študijskega leta v online okolju po posebnem ustaljenem protokolu, ki ga usklajuje referat za študentske zadeve. 

 

IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Natančna navodila o izposoji in vračilu gradiva v skupni knjižnici UP FM in UP Pef najdete TUKAJ

 

 

O vseh nadaljnjih ukrepih in spremembah vas bomo obveščali sproti preko novic na spletni strani ter na družbenih omrežjih Facebook in Instagrama.

Več o aktualnih ukrepih najdete tudi na straneh univerze s klikom TUKAJ

25. maj 2020 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo