Nuvolak2 predstavljen na Novi Zelandiji

Nova Zelandija je v marsičem zelo specifična država. Zaradi svoje oddaljenosti, čudovite narave, razgibanosti, »izoliranosti« ter raznolikosti daje občutek mističnosti, prav zato pa je na seznamu mnogih kot ciljna turistična destinacija.

Turizem je ob kmetijstvu ena ključnih gospodarskih panog te države, ni pa edini. Država se vse bolj zaveda pomena malega gospodarstva, podjetništva in inovativnosti ter vse bolj spodbuja iniciative, ki so s tem povezane. Predvsem pa odprtosti navzven in povezovanja z ostalim svetom; to je internacionalizacijo malih in srednjih podjetij.

Trenutno se to kaže s različnimi programi usposabljanja ter razvijanja različnih strokovnih podlag in orodij za delo in usposabljanje različnih profilov podjetnikov in podjetništva na reliefno tako razčlenjeni deželi, kjer se skoraj pet (5) milijonsko prebivalstvo razprostira preko dveh otokov in hitro narašča predvsem na račun imigrantov. Slednje je skoncentrirano predvsem v največjem mestu Auckland, glavnem mestu Wellington (oba na severnem otoku države) ter Christchurchu. Država je torej do sedaj bliskovito rastla po kvantiteti, čemur pa infrastruktura in določene podporne storitve niso sledile. Kljub temu pa so njihove izobraževalne institucije v marsičem v ospredju tudi v znanstvenem smislu.  

 

 

Raziskovalno delo v tujini prof. dr. Mitje Ruzzierja in predstavitev projekta Nuvolak2 je potekala v januarju na mednarodno zelo uveljavljeni univerzi Victoria University of Wellington, ki se lahko pohvali z dvema Nobelovima nagrajencema, preko 22.000 študenti, 215 mestom na lestvici QS World University Rankings leta 2019 ter trojno elitno akreditacijo: EQUIS, AACSB (Business) in AMBA.

V času raziskovanja je bilo izvedenih več srečanj z raziskovalci manegementa in podjetništva. Prijetno presenečenje je bilo ugotoviti, da študentje in profesorji pri svojem delu uporabljajo nekatera od profesorjevih objavljenih gradiv in je bilo iz tega naslova tudi lažje vzbuditi zanimanje za predstavitev njegovega tekočega dela ter samega projekta. Tako je bilo tudi s projektom Nuvolak2, ki je bil predstavljen širši skupini strokovnjakov, profesorjev in praktikov s področja mednarodnega poslovanja, trženja in podjetništva. Še posebno so se zanimali za platformo Mikrobiz.net, ki bi lahko predstavljala orodje za naslovitev njihovih izzivov, za delo s študenti na daljavo zaradi geografske razpršenosti ter možnosti replikacije projekta v njihovi državi.  

 

 

V času obiska si je vodja projekta prof. Ruzzier ogledal tudi dobre prakse podjetniškega centra Atom namenjenega skupinskemu delu, inoviranju in dizajnerskemu načinu razmišljanja, ki je močno spominjal na INNOlab UP Fakultete za Management. Določeni profesorji so napovedali v kratkem tudi obisk Slovenije in Univerze na Primorskem ter ogled naših dobrih praks pri spodbujanju inovativnosti in podjetništva.   

Več fotografij najdete v spodnji galeriji. Avtor vseh fotografij in teksta je dr. Mitja Ruzzier (UP FM).

Nuvolak2 na Novi Zelandiji

24. marec 2020 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo