Paolo D. Farah - v času pandemije multilateralno sodelovanje še pomembnejše

Pri predmetu Pravni sistemi (UN) v angleški izvedbi pri izr. prof. dr. Nahtigal Matjažu je pretekli torek in ta torek predaval predaval gostujoči profesor Paolo D. Farah iz Univerze West Virginia, kjer predava o pravu okolja, mednarodni trgovini in klimatskih spremembah. Ukvarja se z vprašanji trajnostnega razvoja, energetike, okolja in človekovimi pravicami s posebnim ozirom na Kitajsko in druge azijske države.

 

 

V svojem predavanju je predstavil pravni okvir in temeljna načela delovanja Svetovne trgovinske organizacije in njen razvoj v zadnjih dveh desetletjih. Izpostavil je, da je multilateralno sodelovanje v času pandemije, klimatskih sprememb in drugih mednarodnih izzivov še toliko bolj pomembno. Obenem je izpostavil neuravnoteženost mednarodnih trgovinskih pravil, kjer regulatorni ukrepi za varovanje javnih dobrin, kot je javno zdravje, varovanje okolje, delovne in socialne pravice zaposlenih predstavljajo le izjemo od pravil proste mednarodne trgovine. Svoje ugotovitve je podkrepil z analizo nekaterih pomembnejših odločitev v trgovinskih sporih.

 

 

Študentom je predstavil tudi možnosti študija na magistrskem programu javnega sektorja (Masters of Public Administration) na WVU.

Prof. Paolo D. Farah je tudi uredil obsežen Zbornik o posledicah vstopa Kitajske v Svetovno trgovinsko organizacijo in učinke na mednarodni trajnostni razvoj: Paolo D. Farah in Elena Cima, China's Influence on Non-Trade Concerns in International Economic Law, Routledge, 2016.

 

Foto: Paolo D. Farah Twitter račun in izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal

 

20. maj 2020 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo