Profesorji UPFM vodilni pri usposabljanju zdravnikov in zobozdravnikov na področju vodstvenih kompentec

Skupina profesorjev naše fakultete je v veliki meri zaslužna za usposabljanje zdravnikov in zobozdravnikov na področju vodstvenih kompetenc. Usposabljanja, ki potekajo pod okriljem Zavoda za razvoj zdravstvenega managementa bo izvajalo kar 7 profesorjev iz različnih področij managementa.

Slika: Freepik.com

 

Program, ki ponuja dodatna znanja za učinkovito in uspešno vodenje, bo v letu 2021 poslušala že četrta generacija slušateljev. Seveda, bo izvedba prilagojena razmeram epidemije tako vsebinsko (novosti v pravnih postopkih, krizni management, krizno komuniciranje ipd.) kot tudi izvedbeno, saj bodo predavanja potekala delno tudi na daljavo.

Začetek izvedbe je z modulom Pravni vidiki managementa predvidena v mesecu marcu, kjer bo predavala tudi prof. dr. Elizabeta Zirnstein, ostalih 7 modulov pa se bo časovno razporedilo vse tja do januarja 2022. Ti bodo zajemali različne vsebine vse od Ekonomike zdravstva, Komuniciranja in pogajanja, Čustvene inteligence in vodenja do Managementa kakovosti in varnosti v zdravstvu. Prijave so možne do 14. februarja oziroma do zapolnitve vseh mest.

Izjemno ponosni smo, da naš pedagoški kader svoje znanje predaja tudi stroki, ki v tem času epidemije bitko bori v prvih vrstah.

 

 

16. februar 2021 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo