Projekt S.Ma.R.T. pripravlja nov kurikul za management prodaje in odnosov v živilski industriji

Skupno 8 partnerjev vključenih v projekt S.Ma.R.T. (Sales Management and Relationships for Trade) je usmerjenih v pripravo novega kurikula za management prodaje in odnosov v živilski industriji ter v razvoj novih, na učenju skozi igro (game-based learning) temelječih izobraževalnih tehnologijah. Marketing, promocija, management prodaje, odnosi s ključnimi strankami in s potrošniki so danes predmet mnogih raziskav. Ta projekt pa je poseben zaradi končnega rezultata – razvoja kurikula modula za management prodaje in odnosov v izbrani panogi.

 

 

UP Fakulteta za management in UP Fakulteta za turistične študije - TURISTICA sta prepoznani kot partnerici, ki bosta pripevali znanje in izkušnje s področja managementa, marketinga in tudi metodološke pristope. Prvo četrtino projekta, ki se vsebinsko nanaša na pripravo inštrumentarijev in izvedbo analize obstoječih kurikulov in fokusnih skupin z različnimi deležniki ter zasnovo kurikula bo koordinirala Univerza na Primorskem v sodelovanju s CPU GZS (Center za poklicno usposabljanje pri Gospodarski zbornici Slovenije). To močno, večletno povezavo Fakulteta za management in CPU GZS ohranjata in razvijata s ciljem čim boljšega, hitrega prenosa novih znanj v prakso, povezovanjem študija in dela ter ne nazadnje razvoja študijskih programov in modulov, ki so relevantni za podjetja in področja, na katerih se študenti UP zaposlujejo. Zato projekt S.Ma.R.T pomembno prispeva k povezovanju slovenskega gospodarstva in znanstveno raziskovalnega dela Univerze na Primorskem.

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management in Fakulteta za turistične študije sodelujeta v projektu S.Ma.R.T (Sales Management and Relationships for Trade), katerega vodilni partner je Universidad Rovira i Virgili – URV (Španija), partnerske organizacije pa so Università Politecnica delle Marche - UNIVPM (Italija), Uniwersytet Ekonomiczny W Poznaniu – Pueb (Poljska), Univerza na Primorskem Universita del Litorale (Slovenija) ter gospodarske zbornice teh držav.

Projekt se je začel novembra, prvi sestanek pa je bil 17. decembra v MS Teams e-okolju. UP je prevzela koordinatorstvo za prvo četrtino nalog. Vodja projekta na UP je prof. dr. Anita Trnavčević, v projektu pa sodelujejo še, izr. prof. dr. Armand Faganel s Fakultete za management ter izr. prof. dr. Aleksandra Brezovec in izr. prof. dr. Janez Mekinc, oba s Fakultete za turistične študije.

 

Tekst: prof. dr. Anita Trnavčević

8. januar 2021 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo