SMeART - ob zaključku projekta dobili model in smernice za poslovno sodelovanje med univerzo in gospodarstvom

SMeART je kratica imena projekta „Znanje za napredek evropskih MSP pri soočanju z izzivi pametne industrije“. Projekt je trajal 3 leta (2017-19) in je del programa Erasmus+. Cilj je bil ponuditi MSP tehnološkim podjetjem praktična orodja za podporo pri prehodu v pametno industrijo.

 

 

V projektu je sodelovalo 15 partnerjev (iz gospodarstva in visoko-šolskih izobraževalnih organizacij) iz 7 EU držav. Poleg tega je sodelovalo še 72 pridruženih partnerjev (podjetij, gospodarskih zbornic/zvez, javnih agencij, visokošolskih ustanov, tehnoloških parkov, inovacijskih središč ipd.). Iz UP FM so pri projektu aktivno sodelovali prof. dr. Borut Likar, prof. dr. Roberto Biloslavo, doc. dr. Aleš Lipnik, izr. prof. dr. Aleksander Janeš ter doc. dr. Peter Štrukelj, in sicer večinoma v vlogi evalvacijskih strokovnjakov. Njihova ključna naloga je bila izdelava evalvacijske metodologije ter izvedba evalvacije ključnih projektnih rezultatov in aktivnosti. S tem je FM UP pridobila dodatne evalvacijske kompetence in mednarodne reference.

 

Srečanje projektnih partnerjev v Alkmaarju novembra 2018. Iz FM se je srečanja udeležil dr. Borut Likar.

 

Ključni rezultati projekta so bili: SMeART EU Kompas za politike in pobude na področju pametne proizvodnje, SMeaRT Priročnik, SMeART orodje Stress Test Tool ter vzpostavitev SMeART spletne platforme za učenje iz izmenjavo (skoraj 400 članov iz celega sveta).

V projekt so bili vključeni tudi mnogi študenti FM in FHŠ, ki so pod vodstvom lekt. Martine Zajc (FHŠ UP) iz angleškega izvirnika v slovenščino prevedli Model SMeART in smernice za poslovno sodelovanje med univerzo in gospodarstvom (eden ključnih rezultatov projekta) – na ta način so pridobili nove strokovne in prevajalske kompetence. Ta prevod bo v prihodnjih mesecih izšel tudi kot znanstvena monografija in bo dostopen širši slovenski akademski in poslovni javnosti.

 

Spletna stran YouTube kanal Platforma za učenje in izmenjavo

 

 

Avtorja prispevka: dr. Peter Štrukelj, dr. Borut Likar

20. maj 2020 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo