Zaključil se je cikel predavanj na temo intelektualne lastnine

Cikel predavanj o intelektualni lastnini

V mesecu maju je Center za razvoj in prenos znanja Univerze na Primorskem, v sodelovanju s Katedro za pravo Fakultete za Management, priredil cikel predavanj na temo intelektualne lastnine.

Prvi dogodek je potekal dne 10.5.2019, ko so mladi raziskovalci, študenti, predstavniki gospodarstva ter ostali zainteresirani imeli možnost prisluhniti strokovnjaku iz prakse, Lucijanu Cenciču z Ministrstva za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano, ki je predaval o pomenu kakovostne lokalne hrane, zaščiti posebnih kmetijskih proizvodov oziroma živil in shemah kakovosti.

Naslednji dve predavanji sta se odvijali v sklopu festivala inovacij FESTINNO 2019, na katerem sta gostji iz Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Mateja Kržan in Samra Šečerović, predstavili osnove intelektualne lastnine, zaščito modela in blagovne znamke ter razložili, zakaj je ustrezna strategija že v fazi ustvarjanja znanja ali realizacije rešitve bistvena za zagotovitev konkurenčne prednosti na trgu.

Zadnje predavanje je potekalo 21.5.2019. Osrednja tema predavanja so bili potek in stroški postopka patentne prijave, razlike med patenti na nacionalni, evropski in mednarodni ravni, pravice, ki jih patent prinaša in njihovo ustrezno ščitenje. O vsem naštetem in še marsičem drugem smo govorili z Alojzom Barličem, strokovnjakom za patentno varstvo na Uradu RS za intelektualno lastnino.

Udeleženci so tako imeli možnost spoznati vse prvine in različne aspekte intelektualne lastnine. Upamo, da jih bodo koristno uporabili v svojem izumiteljskem, podjetniškem ali sorodnem udejstvovanju. 


Foto: Katarina Krapež, Karen Gladović, Blaž Korent, Siniša Kanižaj-ABC Accelerator Ljubljana

24. maj 2019 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo