Delavnica za širjenje podjetniške kulture

Predstavniki Kariernega centra Univerze na Primorskem ter Univerzitetnega razvojnega centra in inkubatorja Primorske Blanka Palčič, Dorijan Maršič in mag. Andrej Medved so za podiplomske študente v Škofji Loki izvedli delavnico na temo podpornega okolja.

Predstavili so podporno okolje Univerze na Primorskem ter Univerzitetnega razvojnega centra in inkubatorja Primorske (UIP) in natečaj Podjetna Primorska. V okviru delavnice so predavali o kariernem sidru, oblikovanju poslovnega modela in pitchingu, pri katerem gre za predstavitev pred vlagatelji. Študenti so na podlagi konkretnih projektov pripravili svoj poslovni model (angl. Canvas Business Model) in ga nato tudi predstavili. Vzdušje na delavnici je bilo zelo delavno in dinamično.

Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske spodbuja in promovira podjetniško kulturo ter ustvarjanje novih na znanju temelječih podjetij, predvsem med mladimi, študenti, pedagoškimi delavci, raziskovalci in drugimi prebivalci. Med številnimi podjetniškimi idejami izbira inovativne, na znanju temelječe in tržno usmerjene ideje, ki jim skozi proces predinkubacije in inkubacije zagotavlja celovito podporo za razvoj ideje in ustanovitev novih podjetij z visoko dodano vrednostjo in novih raziskovalnih organizacij. S svojimi storitvami omogoča razvoj novih podjetij, ki se razvijajo iz inovativnih podjetniških zamisli, nastalih v akademskem in gospodarskem okolju. Vanj se lahko vključijo vsi, ki se podajajo na svojo podjetniško pot, obseg in oblika pomoči pa je odvisna od faze inkubacije, v kateri je podjetniška skupina. UIP vas spremlja od začetka razvoja poslovne ideje do ustanovitve lastnega podjetja in uveljavitve na trgu.

 

Foto: UIP                                                                                                                                    

17. december 2015 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo