Dodatni prijavni rok za vpis v podiplomske študijske programe Fakultete za management v študijskem letu 2016/2017

Na podiplomskih študijskih programih Fakultete za management je še nekaj prostih mest, zato fakulteta razpisuje dodatni prijavni rok za podiplomski študij.

Dodatni prijavni rok za podiplomske študijske programe traja

  • za magistrske študijske programe od 19. do 22. septembra 2016,
  • za doktorski študijski program od 23. do 28. septembra 2016.

Fakulteta za management razpisuje za študijsko leto 2016/2017 naslednje podiplomske študijske programe:

 

Več informacij o prijavi in vpisu najdete na naslednjih povezavah Vpis v magistrske študijske programe in Vpis v doktorske študijske programe.

Če vas zanima še kaj, česar niste našli na fakultetni spletni strani, smo vam na voljo v referatu za študentske zadeve po telefonu  05 610 20 20, 05 610 20 03 ali e-pošti referat@fm-kp.si.

 

Število prostih mest v drugem prijavnem roku:

Magistrski študijski programi

 

Slovenski državljani in tujci iz EU

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci iz držav nečlanic EU

Študijski program

redni

izredni

redni

izredni

Management

 

 

 

 

     Koper

28

20

4

2

     Celje

26

20

5

2

     Škofja Loka

32

20

5

2

Management (v angleščini)

     Koper

-

-

-

-

Ekonomija in finance

     Koper

18

20

1

2

Management trajnostnega razvoja (skupaj s FHŠ, FTŠ in FVZ)

     Koper

10

20

3

2

Pravo za management

     Koper

22

20

3

2

Inoviranje in podjetništvo

     Koper

23

20

3

2

Politologija (skupaj s FHŠ)

     Koper

25

20

3

2

 

Doktorski študijski program

 

Slovenski državljani in tujci iz EU

Slovenci brez slovenskega državljanstva

in tujci iz držav nečlanic EU

Študijski program

1. letnik

2. letnik

(po merilih za prehode)

1. letnik

Management

9

3

2

 

 

Vabljeni na Fakulteto za management po nova znanja!

 

 

16. september 2016 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo