Dodatni razpis programa ERASMUS+ za praktično usposabljanje študentov

Na spletni strani Univerze na Primorskem je objavljen dodatni razpis programa ERASMUS+ za praktično usposabljanje študentov (ERASMUS+ KA103 pogodbeno leto 2016).

 

Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in začne teči na dan objave razpisa in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do predvidoma 26. 3. 2018.

 

Praktično usposabljanje lahko traja najmanj 2 in največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. Študent ima v okviru programa Erasmus+ možnost mobilnosti (študij in/ali praktično usposabljanje) do skupaj 12 mesecev na vsaki stopnji študija.

 

Praktično usposabljanje je po tem razpisu treba zaključiti najkasneje do 31. maja 2018.

 

Za dodatne informacije pišite na erasmus.student@fm-kp.si.

 

 

 

 

9. marec 2018 | FM | Mednarodno sodelovanje

Družbena omrežja

Kazalo