Dodatni razpis programa ERASMUS+ za praktično usposabljanje študentov

Na spletni strani Univerze na Primorskem je objavljen dodatni razpis programa ERASMUS+ za praktično usposabljanje študentov (ERASMUS+ KA103 pogodbeno leto 2017).

 

Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in začne teči na dan objave razpisa, traja pa do porabe sredstev, vendar najdlje do predvidoma 4. marca 2019.

 

Praktično usposabljanje lahko traja najmanj 2 in največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. Študent ima v okviru programa Erasmus+ možnost mobilnosti (študij in/ali praktično usposabljanje) do skupaj 12 mesecev na vsaki stopnji študija.

 

Ne spreglejte!

Prijavijo se lahko samo študenti s statusom. Ob prijavi morajo kandidati imeti že vzpostavljen dogovor z organizacijo gostiteljico in s strani vseh udeležencev podpisan sporazum z namenom praktičnega usposabljanja.
Praktično usposabljanje je po tem razpisu treba zaključiti najkasneje do 31. maja 2019.

 

Za dodatne informacije pišite na erasmus.student@fm-kp.si.

 

30. januar 2019 | FM | Mednarodno sodelovanje

Družbena omrežja

Kazalo