Doktorski študij – navdih, izziv in priložnost za profesionalno rast

Iščete študij, ki vas bo navdihoval, vam ponujal izzive, vam pomagal iskati rešitve, ki lahko spremenijo sedanjost, vam omogočal uresničevati ideje za boljši jutri, vas spodbujal, da boste rasli v vseh pogledih?

Če je vaš odgovor na zastavljena vprašanja pritrdilen, se odločite za doktorski študij na Fakulteti za management Univerze na Primorskem!

Zakaj doktorski študij na Fakulteti za management?

  •   Daje vrhunska teoretična in strokovna znanja, znanja s področja znanstvenoraziskovalnih metod, novih znanstvenih modelov in konceptov ter poglablja razumevanje ožjega vsebinskega področja doktorske disertacije.
  • Omogoča visoko stopnjo individualnosti in fleksibilnosti študija.
  • Omogoča tesno sodelovanje študentov z mentorjem in drugimi visokošolskimi učitelji.
  • Mentorji so priznani vrhunski raziskovalci in pedagogi, ki so za svoje znanstvene dosežke prejeli veliko nagrad in priznanj v Sloveniji in tujini.
  • Je znanstvenoraziskovalno usmerjen – vključevanje in aktivno sodelovanje doktorskih študentov v tekoče raziskovalne programe in projekte je sestavni del študijskega procesa.
  • Svoje znanstvenoraziskovalne dosežke lahko predstavite na dveh konferencah, ki ju organizira fakulteta – FREM in mednarodna znanstvena konferenca MIC.
  • Svoje znanstvene izsledke lahko objavite v dveh mednarodnih znanstvenih revijah, ki ju izdaja fakulteta.

O doktorskem študiju na Fakulteti za management

Namenjen je vsem tistim, ki želite svoje znanje poglobiti in nadgraditi z najnovejšimi znanstvenimi dognanji. Poleg najsodobnejših in aktualnih znanj s področja managementa, ekonomskih in poslovnih, pravnih ter drugih družboslovnih ved študij daje specializirana znanja, ki so ključna za vodenje in poslovanje organizacij na globalnem trgu.

Študij daje velik poudarek individualnemu raziskovalnemu delu ter s tem spodbuja samostojno raziskovalno in strokovno delo.

Študij odlikuje prepletanje izobraževanja in raziskovanja. Med študijem boste vseskozi sodelovali z drugimi visokošolskimi učitelji in raziskovalci, ki se ukvarjajo z raziskovalnimi vprašanji, ki zadevajo tako akademsko in poslovno sfero kot tudi širše družbeno okolje. Ta možnost povezovanja vas bo oplemenitila s širino, globino  in interdisciplinarnostjo znanja.

Študij temelji na predavanjih, doktorskih seminarjih, individualnih konzultacijah in samostojnem raziskovalnem delu. V prvem letniku boste pridobili temeljna metodološka znanja, v 2. letniku pa se boste z izbiro usmeritvenih vsebin in doktorskih seminarjev osredotočili na specializirana znanja s področja doktorske disertacije. Slednja boste poglobili s sodelovanjem na strokovnih in znanstvenih konferencah, raziskovalnih seminarjih in drugih podobnih delavnicah.

Študij se izvaja kot izredni študij v študijskem središču fakultete v Kopru.

Študentom, ki se bodo vpisali na doktorski študijski program, se za študijsko leto 2015/2016 odobri subvencija v obliki popusta v višini 40 %, če bodo redno napredovali. Subvencija bo v nadaljnjih letih študija pripadala vsem, ki bodo redno napredovali. Nižja šolnina bo priznana tudi študentom, ki so že vpisani in bodo v naslednjem letu redno napredovali v višji letnik.

 

Več informacij?

Več informacij o doktorskem študiju na Fakulteti za management najdete na tej povezavi.

Vabljeni tudi na informativne dneve Fakultete za management v avgustu:

Doktorski študijski program Management zagotavlja odlično izhodišče za uspešno akademsko kariero  in ustvarja vodilne strokovnjake na področju managementa.

VABLJENI K VPISU!

Prvi prijavni rok do 4. septembra 2015

Drugi prijavni rok (če bodo še prosta mesta) od 17. do 22. septembra 2015

 

12. avgust 2015 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo