Dr. Danila Djokić gostovala na Univerzi v Kragujevcu

Mednarodna mobilnost zaposlenih je ena od najpogostejših oblik mednarodnega sodelovanja na področju visokega šolstva. Fakulteta vseskozi stremi k družbi znanja in konkurenčni prednosti diplomatov, zaposlenih in raziskovalcev ter njihovi primerljivosti v svetovnem merilu, zato  učiteljem ter strokovnim sodelavcem omogoča mednarodne izmenjave na partnerskih ustanovah, bodisi v obliki predavanj za učitelje bodisi v obliki usposabljanja za strokovne sodelavce prek različnih programov. Tako je izr. prof. dr. Danila Djokić v okviru Erasmus izmenjave gostovala na Pravni fakulteti Univerze v Kragujevcu.

Gostovanje v okviru projekta E+ Ka107 je potekalo od 9. do 13. aprila 2018. Izr. prof. dr. Danila Djokić je predavala pri dveh izbirnih predmetih, ki ju študenti lahko poslušajo v 4. letniku: Korporacijsko upravljanje in pravo vrednostnih papirjev. Študenti so se odzvali v velikem številu in z zanimanjem prisluhnili tematiki korporacijskega upravljanja, privatizacije in poslovne etike, kot jo je predstavila naša profesorica.

 

                       

17. april 2018 | FM | Mednarodno sodelovanje

Družbena omrežja

Kazalo