Dr. Elizabeta Zirnstein: Če ne storimo ničesar, prispevamo k temu, da je trpinčenja na delovnem mestu vse več

V četrtek, 19. aprila 2018, je izr.prof. dr. Elizabeta Zirnstein na mariborski univerzi izvedla predavanje na temo trpinčenja na delovnem mestu. Predavanje je predstavljalo uvod v prvo od treh okroglih miz pod skupnim naslovom Pogovori zaposlenih z rektorskimi kandidati.

Organizator prve okrogle mize z naslovom Mobing na delovnem mestu je bil Sindikat Slovenije - Sindikat Univerze v Mariboru. Ta tema je bila izbrana zato, ker smo v zadnjih nekaj letih na kar dveh univerzah v Sloveniji imeli afere v povezavi z mobingom. Eden od slušateljev je v svojem vprašanju rektorskim kandidatom izpostavil celo, da bi v Sloveniji lahko govorili o "univerzitetnem mobingu". 

V svojem predavanju je izr.prof. dr. Elizabeta Zirnstein predstavila trpinčenje na delovnem mestu kot sodoben problem, o katerem vsi govorimo, a (pre)malo vemo. Opisala je pogoje, ki so ugodni za mobing (nizka organizacijska kultura, slabo vodenje, nezmožnost razreševanja konfliktov, slabi medosebni odnosi ...) Univerza ni v tem pogledu nikakršna izjema, morda celo nasprotno – zaradi vse večje tekmovalnosti med posamezniki, vse večjih pritiskov nadrejenih (pričakuje se še več opravljenega dela, še več raziskav, več prijav na projekte, več objav, več opravljenih ur predavanj ...), vse ostrejših pogojev napredovanja na delovnem mestu, vse večjih finančnih pritiskov, vedno večje nestrpnosti, netolerance do kritično mislečih (sic!) je univerza idealno okolje za razraščanje nasilja na delovnem mestu. V svojem predavanju je Izpostavila pravico vsakega zaposlenega do zdravega delovnega okolja na eni strani, na drugi pa odgovornost in vlogo vodstva pri zagotavljanju takšnega delovnega okolja, kjer posameznik ne bo izpostavljen trpinčenju. Veliko pa lahko pri preprečevanju trpinčenja stori tudi celotna skupnost v neki organizaciji – v našem primeru univerzitetna skupnost. Vse preveč je namreč primerov, ko se ob eklatantnih kršitvah obrnemo stran, pogledamo v tla, ničesar ne storimo. Na ta način prispevamo k temu, da je takih ravnanj v organizacijah, tudi na univerzi, vse več.

 

Preberite še:

Rektorski kandidati o primeru Lorenčič soglasni (Večer, 19. 4. 2018)

 

Foto: vir: vecer.com.

 

20. april 2018 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo