Dr. Jana Hojnik se je udeležila konference ISDRS 2016 v Lizboni

Asist. dr. Jana Hojnik se je pred kratkim udeležila 22. mednarodne conference ISDRS 2016, ki jo vsako leto organizira raziskovalna skupnost za trajnostni razvoj (The International Sustainable Development research community). Letos je konferenca potekala v Lizboni od 13. do 15. julija. Osredotočala se je na aktualne trajnostne strategije, politike, prakse in pristope ter na potrebo po ponovnem premisleku o njihovi vlogi in uporabi v različnih sociokulturnih in ekonomskih kontekstih.

Dr. Jana Hojnik je na konferenci predstavila prispevek z naslovom Increasing competitiveness in global markets: the mediating role of eco-innovation (slo. prevod: Dvig konkurenčnosti na globalnih trgih: mediacijski učinek eko inovacij)«, ki je nastal v soavtorstvu s prof. dr. Mitjem Ruzzierjem in prof. dr. Tatiano S. Manolovo (Bentley University, ZDA). Glavni izsledki predstavljene raziskave so naslednji: 1) podjetja, ki poslujejo na mednarodnih trgih, tudi v večji meri uvajajo eko inovacije, 2) obe strategiji, tako vstop na tuje trge kot uvajanje eko inovacij, vodita do boljše uspešnosti podjetij, 3) uvajanje eko inovacij v podjetjih, ki so aktivna na mednarodnih trgih vodi posledično do boljše uspešnosti podjetja (eko inovacije okrepijo učinek internacionalizacije na uspešnost podjetja).

18. julij 2016 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo