Dr. Likar povabljen k sodelovanju pri pripravi dolgoročne vizije in strategije razvoja Slovenije

Dr. Borut Likar, profesor za področje managementa na Fakulteti za management, se je v ponedeljek, 4. julija 2016, na povabilo ministrice za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenke Smerkolj udeležil srečanja v zvezi s pripravo dolgoročne vizije in strategije razvoja Slovenije do leta 2050, ki jo pripravlja Vlada Republike Slovenije. Srečanja so se udeležili predstavniki akademske sfere, ministrstev in gospodarstva. 

»Strateški razvojni okvir Slovenije je bil nazadnje definiran v Strategiji razvoja Slovenije za obdobje 2005–2013. Ker je veljavnost dokumenta potekla, je Slovenija pristopila k pripravi novega krovnega strateškega dokumenta – dolgoročne strategije razvoja Slovenije. To nalogo je prevzela Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v sodelovanju z Uradom za makroekonomske analize in razvoj ter Ministrstvom za finance. Namen nove strateške usmeritve je predvsem opredeliti vizijo razvoja Slovenije do leta 2050 in pripraviti strategijo razvoja do leta 2030.« (Vir: http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/razvojno_nacrtovanje/strategija_razvoja_slovenije/)

7. julij 2016 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo