Dr. Likar slavnostni govornik na 2. mednarodni konferenci MARGI 2016 v Pekingu

V cesarskem mestu je konec avgusta 2016 potekala 2. mednarodna konferenca o multidisciplinarnih znanstvenih raziskavah in globalnih inovacijah Multidisciplinary Academic Research & Global Innovation – MARGI 2016. Slavnostni govornik na konferenci je bil tudi dr. Borut Likar, redni profesor za področje managementa na Fakulteti za management. Na konferenci je bila predstavljena tudi raziskava o povezavi med strateškimi poslovnimi povezavami, odprtim inoviranjem in poslovnimi rezultati v kovinski industriji v Sloveniji, ki sta jo skupaj izvedla diplomant Fakultete za management mag. Aleksander Strašek in dr. Likar. 

V okviru vabljenega plenarnega predavanja z naslovom Actual Trends in Innovation je dr. Likar predstavil sodobne mednarodne smernice inoviranja. Enega ključnih temeljev pri tem predstavlja odprto inoviranje kot povezovalni člen med akademskim svetom in gospodarstvom. To je tudi dobro izhodišče sodobnih paradigm za razvoj inovativnih tržnih proizvodov in poslovnih modelov, kar velja tako za velika, zrela podjetja kot za mala in srednja podjetja ter še zlasti za start-upe. V svojem predavanju je predstavil tudi projekt in mrežo OI-NET. Še posebno pa je izpostavil predinvencijsko fazo, ki jo akademski kolegi in raziskovalci na Fakulteti za management že več let sistematično razvijajo.

Odzivi udeležencev, ki so v Peking prišli tako rekoč z vsega sveta, so bili zelo pozitivni. Konference so vedno priložnost tudi za nova poznanstva in navezovanje stikov. Omeniti velja fakulteto iz Nemčije (Hochschule Heilbronn), kjer se odpirajo možnosti za sodelovanje pri podiplomskih programih, povezanih z managementom inoviranja in tehnologij.

 

Na konferenci predstavljena tudi raziskava diplomanta FM mag. Aleksandra Straška in njegovega mentorja dr. Likarja

Na konferenci je bil v okviru sekcije Business, Management & Economics Studies predstavljen tudi prispevek z naslovom Strategic Business Alliances as a Bridge towards Open Innovation and Improved Business Performance. Prispevek, ki je rezultat sodelovanja magistrskega diplomanta Fakultete za management mag. Aleksandra Straška in njegovega mentorja prof. dr. Boruta Likarja, prikazuje povezavo med strateškimi poslovnimi povezavami, odprtim inoviranjem in poslovnimi rezultati v kovinski industriji v Sloveniji. Rezultati so pokazali, da strateške poslovne povezave močno vplivajo na odprto inoviranje podjetij. Poleg tega so rezultati pokazali, da je bila večina poslovnih rezultatov podjetij, vključenih v strateške poslovne povezave, nadpovprečnih v primerjavi s povprečjem v panogi. Tako je mogoče sklepati, da so strateške poslovne povezave pomemben most pri preoblikovanju zaprtega inovacijskega modela v model odprtih inovacij, ki rezultirajo tudi v boljših poslovnih rezultatih.

 

9. september 2016 | FM | Mednarodno sodelovanje

Družbena omrežja

Kazalo