Dr. Markič že deset let predseduje komisiji za inovacije


Komisija za inovacije deluje v okviru Primorske gospodarske zbornice, ki je letos pomladi objavila že 16. razpis za izbor najboljših inovacij v Obalno-kraški regiji za preteklo leto. Že deseto leto pod vodstvom dr. Mirka Markiča s Fakultete za management je komisija ocenjevala inventivnost, gospodarsko korist ter seveda učinek, ki ga bo imela inovacija na gospodarstvo, pomemben element pri odločitvi pa je bil tudi prispevek k trajnostnemu razvoju.

Komisija je za najboljšo lansko inovacijo v Obalno-kraški regiji izbrala avtomatizirano proizvodno linijo avtomobilskega ventilatorja, ki je najlažji in najtišji na svetu. Zasnovala jo je ekipa koprskega podjetja Hidria tehnološki center.

“Deset let, kolikor predsedujem komisiji in opazujem, kaj se dogaja v primorskem gospodarstvu, je dovolj dolgo obdobje, da lahko z optimizmom zremo naprej. Kar 85 odstotkov direktorjev v svetu meni, da so prav inovacije ključne za napredek gospodarstva; bolj kot varčevanje oziroma zniževanje stroškov. To nas opogumlja in nam daje spodbudo za nadaljnje delovanje,” je poudaril predsednik komisije za inovacije Mirko Markič.

 

Novica je povzeta po članku Inovacije so ključne za napredek gospodarstva, ki je bil objavljen v Primorskih novicah 15. oktobra 2015.

 

 

20. oktober 2015 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo