Dr. Nahtigal o lokalnih volitvah

»Decentralizacija je evropski trend. Najbolj uspešne regije v najbolj razvitih državah imajo visoko stopnjo participativnosti in podpirajo načelo 'od spodaj navzgor'. Ki prinaša pestrost razvojnih zamisli, tudi trajnostnih in eksperimentalnih.”

Tako dr. Matjaž Nahtigal, izredni profesor za področje prava na Fakulteti za management, ki meni, da se tudi znotraj regij in občin rodijo zamisli in projekti, ki so lahko zgled ali celo model v nacionalnem in mednarodnem prostoru. In da lokalne volitve niso nič manj pomembne kot parlamentarne. Njegov pogled na to lahko v celoti preberete v članku Vesne Humar z naslovom Lokalne volitve so enako pomembne kot parlamentarne, ki je bil objavljen v Primorskih novicah 12. oktobra 2018.

Vabljeni k branju!

12. oktober 2018 | FM

Družbena omrežja

Kazalo