Dr. Nahtigal sodeloval na konferenci na Harvard Law School v ZDA

Sredi maja (natančneje 17. maja 2018) je na Harvard Law School v Združenih državah Amerike potekala konferenca v okviru programa SJD Association. Konference so se udeležili številni profesorji mednarodnega prava in ekonomije z vsega sveta, med njimi je bil tudi dr. Matjaž Nahtigal, izredni profesor za področje prava na Fakulteti za management.

Udeleženci konference so razpravljali o vlogi mednarodnega prava in pravne stroke pri bolj uravnoteženem mednarodnem ekonomskem, trgovinskem, socialnem in okoljevarstvenem razvoju. Izr. prof. Matjaž Nahtigal je v svoji predstavitvi o globalizaciji, populizmih in vlogi mednarodnih ustanov izpostavil, da so nova generacija prostotrgovinskih sporazumov (že uveljavljeni severnoameriški sporazum NAFTA, najnovejši evropsko-kanadski sporazum CETA) kakor tudi sporazumi, ki se še pripravljajo, neuravnoteženi ter predvsem v korist multinacionalk, premalo zavarovani pa so delovno-pravni, okoljski in socialni standardi. Za bolj uravnotežene trgovinske sporazume bo potrebnih več učinkovitih pravnih varovalk, ki bodo pripomogle h krepitvi javnega dobrega vseh trgovinskih udeležencev.

Več o konferenci na tej povezavi.

 

 

 

 

1. junij 2018 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo