Dr. Nahtigal sodeloval na konferenci v Manchestru

Izr. prof. Matjaž Nahtigal je 12. in 13. septembra 2018 v Manchestru sodeloval v razpravi o prihodnosti mednarodne trgovinski ureditve v kontekstu naraščajočih trgovinskih sporov po svetu. Razprava je potekala v okviru Evropskega združenja za mednarodno pravo, interesne skupine za mednarodno gospodarsko pravo (ESIL IEL IG – European Society of International Law, International Economic Law Interest Group).

Med govorci so bili številni ugledni profesorji mednarodnega trgovinskega prava. V razpravi so izpostavili problematiko arbitražnih klavzul v trgovinskih sporazumih in kako zagotoviti ustrezno ravnotežje med pravicami in dolžnostmi mednarodnih vlagateljev. Prav tako je bila izpostavljena problematika, kako povečati transparentnost in demokratično vključenost pri sprejemanju trgovinskih sporazumov. Dr. Matjaž Nahtigal je v svoji razpravi poudaril potrebo po večji vključenosti delovnopravnih, socialnih in okoljskih standardov v trgovinske sporazume, prav tako pa potrebo po ohranitvi instrumentov za zagotavljanje uravnoteženega in vključujočega razvoja vseh udeleženk trgovinskih sporazumov.

 

Zapis in foto: Matjaž Nahtigal

 

 

14. september 2018 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo